Kvalificerade frågor i ägarledda företag och koncerner – avseende redovisning, skatt och civilrätt

Under kursen möter du kvalificerade frågeställningar som förekommer i ägarledda företag och koncerner. Fokus ligger på situationer, transaktioner och frågor som ofta uppkommer i praktiken och frågeställningarna belyses utifrån redovisning, skatt och civilrätt. 

Datum 14-21 september
Pris 19 300 kr
Ort Palma de Mallorca
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Kurslokal
GPRO Valparaiso Palace Hotel & SPA
Praktisk information:

Kursen debiteras utländsk moms (21%) med den momssats som gäller i Spanien.

Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Anders Lagerstedt, Kerstin Fagerberg, Lars Johansson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under respektive kursavsnitt behandlas även nyheterna inom de olika områdena. Kursveckan ger dig ett värdefullt erfarenhetsutbyte med både kursdeltagare och lärare.

Strukturer i ägarledda företag och koncerner

 • Företagsstrukturer - utifrån olika aspekter
 • Koncernbegreppet - olikheter inom associationsrätt, redovisning och beskattning
 • Bolagsordningens olikheter mellan aktier - betydelse för ägare och tredje man
 • Ägarskyddsregler och relationen mellan aktieägare och styrelse
 • Aktieägaravtalet - möjligheter, begränsningar och risker
 • Skattemässiga särregler för ägarledda företag


Kapitalöverföringar

 • Värdeöverföringar - formenliga och förtäckta
 • Minskning av aktiekapitalet och utlösen av delägare
 • Lån eller förtäckt värdeöverföring? - rättspraxis
 • Koncernbidrag - en förtäckt värdeöverföring?
 • Aktier - skatterättslig indelning och skyddsregler

Ändrade företagsstrukturer

 • Förändringar i äkta och oäkta koncerner - problemområden och möjligheter
 • Fusioner och fissioner/delning
 • Redovisning vid förvärv och avyttringar
 • Förvärvslåneförbudet i praktiken, koncernlån och kommersiella lån
 • Ändrade skatteregler för företagssektorn - ränteavdrag m.m.

Kapitalbrist och kapitaltillskott

 • Kapitalbrist - bedömning och handlande
 • Medansvar vid kapitalbrist för avgående och tillträdande ledamöter
 • Aktieägartillskott/ annans tillskott
 • Kapitaltäckningsgarantier

Veckans program

 

Program

 • 14 september
  Resdag
 • 15 september
  Kurs 09.00–12.00 och 16.00–19.00
  Välkomstmiddag
 • 16 september
  Kurs 09.00–12.00 och 16.00–19.00
 • 17 september
  Kurs 09.00–12.00 och 16.00–19.00
 • 18 september
  Ledig dag
 • 19 september
  Kurs 09.00–12.00 och 16.00–19.00
 • 20 september
  Kurs 09.00–12.00 och 16.00–19.00
  Avslutningsmiddag (tillval)
 • 21 september
  Hemresa

Lärare

Lars Johansson

Business Tax Services, Ernst & Young AB
Lars är skattekonsult vid EY i Växjö. Han arbetar huvudsakligen med skatterådgivning till små och stora ägarledda företag. Lars har mångårig erfarenhet inom skatterådgivning och har tidigare arbetat på skatteverket.

Kerstin Fagerberg

Redovisningsexpert, SEB Företag & Privatkunder
Kerstin är redovisningsexpert vid SEB Företag & Privatkunder i Stockholm. Hon arbetade tidigare som redovisningsspecialist vid PwC i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med redovisningsfrågor för företag i de flesta storlekar och branscher. Kerstin har sedan många år föreläst och varit lärare på olika typer av kurser och seminarier och är en uppskattad och erfaren pedagog.

Anders Lagerstedt

Universitetslektor, Stockholms Universitet
Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.