Kvalificerade frågor i ägarledda företag och koncerner – avseende redovisning, skatt och civilrätt

Under kursen möter du kvalificerade frågeställningar som förekommer i ägarledda företag och koncerner. Fokus ligger på situationer, transaktioner och frågor som ofta uppkommer i praktiken och frågeställningarna belyses utifrån redovisning, skatt och civilrätt. 

Datum 20-27 september
Pris 19 300 kr
Ort Stresa vid Lago Maggiore, IT
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Kurslokal
Grand Hotel Bristol
Praktisk information:

Boka resa till Lago Maggiore >>


Kursen debiteras utländsk moms (XX%) den momssats som gäller i Italien.

Enligt den s.k. SRF-domen ska arrangörer av utbildningar fakturera med lokal moms inom EU-området. Rättsläget i flera länder är dock osäkert och återbetalning av moms kan variera mellan olika handläggare i de olika länderna. Tillsammans med FAR:s momsspecialister har vi bedömt att det inte finns någon annan möjlighet att hantera momsen ur ett svenskt skatteperspektiv.


Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Anders Lagerstedt, Kerstin Fagerberg, Lars Johansson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under respektive kursavsnitt behandlas även nyheter inom de olika områdena. Kursveckan ger dig ett värdefullt erfarenhetsutbyte med både kursdeltagare och lärare.

Strukturer i ägarledda företag och koncerner

 • Företagsstrukturer – utifrån olika aspekter
 • Koncernbegreppet  olikheter inom associationsrätt, redovisning och beskattning
 • Bolagsordningens olikheter mellan aktier  betydelse för ägare och tredje man
 • Ägarskyddsregler och relationen mellan aktieägare och styrelse
 • Aktieägaravtalet  möjligheter, begränsningar och risker
 • Skattemässiga särregler för ägarledda företag


Kapitalöverföringar

 • Värdeöverföringar  formenliga och formlösa
 • Minskning av aktiekapitalet och utlösen av delägare
 • Lån eller förtäckt värdeöverföring? – rättspraxis
 • Koncernbidrag  en förtäckt värdeöverföring?
 • Aktier  skatterättslig indelning och skyddsregler

Ändrade företagsstrukturer

 • Förändringar i äkta och oäkta koncerner – problemområden och möjligheter
 • Fusioner och fissioner/delning
 • Redovisning vid förvärv och avyttringar
 • Förvärvslåneförbudet i praktiken, koncernlån och kommersiella lån
 • Ändrade skatteregler för företagssektorn – ränteavdrag m.m.

Kapitalbrist och kapitaltillskott

 • Kapitalbrist –  bedömning och handlande
 • Medansvar vid kapitalbrist för avgående och tillträdande ledamöter
 • Aktieägartillskott/annans tillskott
 • Kapitaltäckningsgarantier

Lärare

Lars Johansson

Business Tax Services, Ernst & Young AB
Lars är skattekonsult vid Ernst & Young i Växjö. Han arbetar huvudsakligen med skatterådgivning till små och stora ägarledda företag. Lars har mångårig erfarenhet inom skatterådgivning och har tidigare arbetat på skatteverket.

Kerstin Fagerberg

Redovisningsexpert, SEB Företag & Privatkunder
Kerstin är redovisningsexpert vid SEB Företag & Privatkunder i Stockholm. Hon arbetade tidigare som redovisningsspecialist vid PwC i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med redovisningsfrågor för företag i de flesta storlekar och branscher. Kerstin har sedan många år föreläst och varit lärare på olika typer av kurser och seminarier och är en uppskattad och erfaren pedagog.

Anders Lagerstedt

Universitetslektor, Stockholms Universitet
Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.