Kvalificerade frågor i ägarledda företag och koncerner – avseende redovisning, skatt och civilrätt

Under kursen möter du kvalificerade frågeställningar som förekommer i ägarledda företag och koncerner. Fokus ligger på situationer, transaktioner och frågor som ofta uppkommer i praktiken och frågeställningarna belyses utifrån redovisning, skatt och civilrätt. 

Datum Hösten 2020 (pris ej fastställt)
Pris 0 kr
Ort Utlandskurs
Platser kvar Ja
Intresseanmälan

Vi jobbar med att ta fram datum till kursen. Lämna dina kontaktuppgifer i en intresseanmälan så hör vi av oss när vi har allt på plats. 

Intresseamälan är inte bindande.

Praktisk information:

Kursen debiteras utländsk moms (21%) med den momssats som gäller i Spanien.

Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under respektive kursavsnitt behandlas även nyheterna inom de olika områdena. Kursveckan ger dig ett värdefullt erfarenhetsutbyte med både kursdeltagare och lärare.

Strukturer i ägarledda företag och koncerner

 • Företagsstrukturer - utifrån olika aspekter
 • Koncernbegreppet - olikheter inom associationsrätt, redovisning och beskattning
 • Bolagsordningens olikheter mellan aktier - betydelse för ägare och tredje man
 • Ägarskyddsregler och relationen mellan aktieägare och styrelse
 • Aktieägaravtalet - möjligheter, begränsningar och risker
 • Skattemässiga särregler för ägarledda företag


Kapitalöverföringar

 • Värdeöverföringar - formenliga och förtäckta
 • Minskning av aktiekapitalet och utlösen av delägare
 • Lån eller förtäckt värdeöverföring? - rättspraxis
 • Koncernbidrag - en förtäckt värdeöverföring?
 • Aktier - skatterättslig indelning och skyddsregler

Ändrade företagsstrukturer

 • Förändringar i äkta och oäkta koncerner - problemområden och möjligheter
 • Fusioner och fissioner/delning
 • Redovisning vid förvärv och avyttringar
 • Förvärvslåneförbudet i praktiken, koncernlån och kommersiella lån
 • Ändrade skatteregler för företagssektorn - ränteavdrag m.m.

Kapitalbrist och kapitaltillskott

 • Kapitalbrist - bedömning och handlande
 • Medansvar vid kapitalbrist för avgående och tillträdande ledamöter
 • Aktieägartillskott/ annans tillskott
 • Kapitaltäckningsgarantier