Kvalificerade frågor i ägarledda företag och koncerner – avseende redovisning, skatt och civilrätt

Under kursen möter du kvalificerade frågeställningar som förekommer i ägarledda företag och koncerner. En praktiskt inriktad kurs där lärarna utifrån sina olika specialistkompetenser medverkar till att ge en helhetssyn om sambandet mellan redovisning, skatterätt och civilrätt. 

Kurstillfällen

16-23 september
19 200 kr
San Remo, IT
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Anders Lagerstedt, Kerstin Fagerberg, Lars Johansson

Kursbeskrivning

Under respektive kursavsnitt behandlas även nyheterna inom de olika områdena. Kursveckan ger dig ett värdefullt erfarenhetsutbyte med både kursdeltagare och lärare.

Kursinnehåll

Koncerner, intresseföretag och andra samarbetsformer (utifrån civilrätt, redovisning och skatt)

 • Tillämpning av begreppen koncerner och intresseföretag
 • Joint venture, konsortier, enkla bolag och samägande
 • Koncernbegreppet i förhållande till redovisning
 • Redovisning och beskattning i större och mindre koncerner och andra samarbetsformer

Ägarstrukturer

 • Bolagsordning – betydelse för ägare och tredje man
 • Aktieägaravtalet – möjligheter och begränsningar
 • Fåmansföretag och dess särregler

Kapitaltransaktioner

 • Eget kapital – redovisning med beaktande av nya regler
 • Vinstutdelning; förskott, interima och anteciperade
 • Koncernbidrag, förtäckta vinstutdelningar – ny rättspraxis
 • Skatterättslig indelning av aktier
 • Konflikt borgenärs- och ägarskyddsregler

Omstruktureringar, förvärv och avyttringar

 • Omstruktureringar i äkta och oäkta koncern; underprisöverlåtelser, paketeringar och andelsbyten
 • Fusioner och fissioner/delning
 • Koncernlån och förvärvslåneförbudet

Kapitalbrist och kapitaltillskott

 • Bristtäckning och ansvar
 • Aktieägartillskott
 • Kapitaltäckningsgarantier
 • Rättspraxis

 

.

Lärare

Lars Johansson

Business Tax Services, Ernst & Young AB
Lars är skattekonsult vid EY i Växjö. Han arbetar huvudsakligen med skatterådgivning till små och stora ägarledda företag. Lars har mångårig erfarenhet inom skatterådgivning och har tidigare arbetat på skatteverket.

Kerstin Fagerberg

Redovisningsexpert, SEB Företag & Privatkunder
Kerstin är redovisningsexpert vid SEB Företag & Privatkunder i Stockholm. Hon arbetade tidigare som redovisningsspecialist vid PwC i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med redovisningsfrågor för företag i de flesta storlekar och branscher. Kerstin har sedan många år föreläst och varit lärare på olika typer av kurser och seminarier och är en uppskattad och erfaren pedagog.

Anders Lagerstedt

Universitetslektor, Stockholms Universitet
Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.

Frågor och svar om kursen

Hur bokar jag resan till San Remo?

Du bokar resan via vår externa resebyrå JB Travel.

Boka din resa här >>

Ingår flyg och hotell i kurspriset?

Nej, reskostnaden tillkommer.

Här hittar du fler frågor och svar

Boka resan till San Remo


Du bokar resan till San Remo via vår externa resebyrå JB Travel.

Boka flyg och hotell >>