Kvalificerade frågor i ägarledda företag och koncerner – avseende redovisning, skatt och civilrätt

Under kursen möter du kvalificerade frågeställningar som förekommer i ägarledda företag och koncerner. En praktiskt inriktad kurs där lärarna utifrån sina olika specialistkompetenser medverkar till att ge en helhetssyn om sambandet mellan redovisning, skatterätt och civilrätt. 

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under respektive kursavsnitt behandlas även nyheterna inom de olika områdena. Kursveckan ger dig ett värdefullt erfarenhetsutbyte med både kursdeltagare och lärare.

Kursinnehåll

Koncerner, intresseföretag och andra samarbetsformer (utifrån civilrätt, redovisning och skatt)

 • Tillämpning av begreppen koncerner och intresseföretag
 • Joint venture, konsortier, enkla bolag och samägande
 • Koncernbegreppet i förhållande till redovisning
 • Redovisning och beskattning i större och mindre koncerner och andra samarbetsformer

Ägarstrukturer

 • Bolagsordning – betydelse för ägare och tredje man
 • Aktieägaravtalet – möjligheter och begränsningar
 • Fåmansföretag och dess särregler

Kapitaltransaktioner

 • Eget kapital – redovisning med beaktande av nya regler
 • Vinstutdelning; förskott, interima och anteciperade
 • Koncernbidrag, förtäckta vinstutdelningar – ny rättspraxis
 • Skatterättslig indelning av aktier
 • Konflikt borgenärs- och ägarskyddsregler

Omstruktureringar, förvärv och avyttringar

 • Omstruktureringar i äkta och oäkta koncern; underprisöverlåtelser, paketeringar och andelsbyten
 • Fusioner och fissioner/delning
 • Koncernlån och förvärvslåneförbudet

Kapitalbrist och kapitaltillskott

 • Bristtäckning och ansvar
 • Aktieägartillskott
 • Kapitaltäckningsgarantier
 • Rättspraxis

 

.

Frågor och svar om kursen

Hur bokar jag resan till San Remo?

Du bokar resan via vår externa resebyrå JB Travel.

Boka din resa här >>

Ingår flyg och hotell i kurspriset?

Nej, reskostnaden tillkommer.

Här hittar du fler frågor och svar

Boka resan till San Remo


Du bokar resan till San Remo via vår externa resebyrå JB Travel.

Boka flyg och hotell >>