Kvalificerade frågor i ägarledda företag och koncerner – avseende redovisning, skatt och civilrätt

Under kursen möter du kvalificerade frågeställningar som förekommer i ägarledda företag och koncerner. En praktiskt inriktad kurs där lärarna utifrån sina olika specialistkompetenser medverkar till att ge en helhetssyn om sambandet mellan redovisning, skatterätt och civilrätt. 

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Datum 6-13 oktober
Pris 19 300 kr
Ort San Sebastian, ES
Platser kvar NEJ
Kurslokal
NH Collection Aránzazu
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Anders Lagerstedt, Kerstin Fagerberg, Lars Johansson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Fokus ligger på situationer, transaktioner och frågor som ofta uppkommer i praktiken och frågeställningarna belyses utifrån redovisning, skatt och civilrätt. Under respektive kursavsnitt behandlas även nyheterna inom de olika områdena.

Kursveckan ger dig ett värdefullt erfarenhetsutbyte med både kursdeltagare och lärare.

Kursinnehåll

Koncerner, intresseföretag och andra samarbetsformer

 • Tillämpning av begreppen koncerner och intresseföretag
 • Joint venture, konsortier, enkla bolag och samägande
 • Koncernbegreppet i förhållande till redovisning
 • Redovisning och beskattning i större och mindre koncerner och andra samarbetsformer

Ägarstrukturer

 • Bolagsordning – betydelse för ägare och tredje man
 • Aktieägaravtalet – möjligheter och begränsningar
 • Fåmansföretag och dess särregler

Kapitaltransaktioner

 • Eget kapital – redovisning med beaktande av nya regler
 • Formenliga och formlösa värdeöverföringar
 • Värdeöverföring eller lån?
 • Koncernbidraget som förtäckt vinstutdelning – ny rättspraxis
 • Skatterättslig indelning av aktier

Omstruktureringar, förvärv och avyttringar

 • Omstruktureringar i äkta och oäkta koncern; underprisöverlåtelser, paketeringar och andelsbyten
 • Fusioner och fissioner/delning
 • Koncernlån, kommersiella lån och förvärvslåneförbudet i praktiken

Kapitalbrist och kapitaltillskott

 • Bristtäckningsansvar
 • Medansvar vid kapitalbrist
 • Aktieägartillskott/ annans tillskott
 • Kapitaltäckningsgarantier
 • Rättspraxis

Lärare

Lars Johansson

Business Tax Services, Ernst & Young AB
Lars är skattekonsult vid EY i Växjö. Han arbetar huvudsakligen med skatterådgivning till små och stora ägarledda företag. Lars har mångårig erfarenhet inom skatterådgivning och har tidigare arbetat på skatteverket.

Kerstin Fagerberg

Redovisningsexpert, SEB Företag & Privatkunder
Kerstin är redovisningsexpert vid SEB Företag & Privatkunder i Stockholm. Hon arbetade tidigare som redovisningsspecialist vid PwC i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med redovisningsfrågor för företag i de flesta storlekar och branscher. Kerstin har sedan många år föreläst och varit lärare på olika typer av kurser och seminarier och är en uppskattad och erfaren pedagog.

Anders Lagerstedt

Universitetslektor, Stockholms Universitet
Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.

Boka resan till San Sebastian

Vi anlitar JB Travel för researrangemanget. 

Flygtider, hotell och bokning