Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning & skatt

Denna kurs ger dig som arbetar med kvalificerade frågor ytterligare insikter och kunskaper som stärker dig i din roll gentemot kunden. Kursen innehåller genomgångar av svåra och högaktuella frågor, såväl ur ett redovisnings- som ur ett skatteperspektiv för större respektive mindre svenska icke-noterade företag.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Datum Hösten 2019 i Ggb, Sthlm och utomlands (pris ej klart)
Pris 0 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Boka din resa:

Vi anlitar FCM Travel Solutions för resan till London.
Flyg, hotell, resans pris och bokning >>

Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Denna kurs bygger på frågor där det finns både skattemässiga och redovisningsmässiga frågor. Kursen leds därför av en redovisningsspecialist och en skattejurist som kan belysa dessa olika perspektiv. Det finns kopplingar mellan redovisning och beskattning på ett

flertal områden, men kursen tar även upp och belyser de områden där skatterätten är frikopplad från redovisningen p.g.a. särskilda skatteregler.

Kursen behandlar övergripande den normgivning som finns på såväl redovisningsområdet som skatteområdet. Därutöver behandlas mer ingående frågor kring periodisering av intäkter och kostnader samt värdering av anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, avsättningar och frågeställningar relaterade till eget kapital. Kursen innehåller även de aktualiteter som finns på redovisnings- och skatteområdet.

Sagt om kursen

Jag har gått kursen tidigare och jag är lika imponerad nu som jag var då. Kanske att den t.o.m. blivit något bättre, särskilt redovisningsdelen – skattedelen utmärkt båda gångerna!

Agneta Björklund
auktoriserad revisor, NR Revision Stockholm 7 AB.

Kursinnehåll

Kursinnehållet är under uppdatering.


Skatt – Nyheter

 • HFD 2017 ref. 58 intäktsredovisning av skogsintäkt
 • HFD 2017 ref. 70 avskrivning på byggnad på tomträttsmark
 • När bedriver aktiebolag värdepappersrörelse? Skattefrågor kring byggnadsrörelse och handel med fastigheter
 • Nya rättsfall på 3:12-området
 • Paketering av fastigheter. Vad händer?
 • Nya regler om ränteavdragsbegränsningar i bolagssektorn fr. o.m. 1 juli 2018
 • Övriga skattenyheter i form av rättsfall m.m.

Redovisning – Nyheter

 • Erfarenheter och fallgropar avseende ändringarna i årsredovisningslagen 2016
 • Nyheter inför 2017
 • Erfarenheter från tillämpningen av de uppdaterade K2 och K3
  – Hantering av goodwill
  – Nedskrivningar
  – Uppskjuten skatt
  – Säkringsredovisning
  – Uppdateringar/vägledning från BFN 
 • RedU 14, Redovisning av kapitalförsäkringar
 • RedR 2 Kontrollbalansräkningar
 • Transaktioner mellan närstående (bl.a. RedU 9 Bostadsrättsföreningars förvärv av fastigheter)
 • Senaste nytt avseende nedskrivningar i kommunala bolag som tillämpar K3

Boka resan till London

Vi anlitar FCM Travel Solutions för resan till London.
Flyg, hotell, resans pris och bokning >>