Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning & skatt

Denna kurs ger dig som arbetar med kvalificerade frågor ytterligare insikter och kunskaper som stärker dig i din roll gentemot kunden. Kursen innehåller genomgångar av svåra och högaktuella frågor, såväl ur ett redovisnings- som ur ett skatteperspektiv för större respektive mindre svenska icke-noterade företag.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Datum 6-7 november
Pris 12 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Praktisk information:

Kursen som genomförs i London debiteras utländsk moms (20%) med den momssats som gäller i Storbritannien.

Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Lärare: Bo Svensson, Christian Stralström
Datum 14-17 november
Pris 14 900 kr
Ort London
Platser kvar Ja
Kurslokal
Amba Hotel Marble Arch
Praktisk information:

Kursen som genomförs i London debiteras utländsk moms (20%) med den momssats som gäller i Storbritannien.

Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Lärare: Bo Svensson, Christian Stralström
Datum 28-29 november
Pris 12 500 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Kurslokal
Hotel Riverton
Tid: 09:30 - 17:00
Praktisk information:

Kursen som genomförs i London debiteras utländsk moms (20%) med den momssats som gäller i Storbritannien.

Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Lärare: Bo Svensson, Christian Stralström
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursens innehåll är under framtagande.

Prel. program London

 • 14 november
  Resdag
 • 15 november
  Kurs 08.30–17.00
 • 16 november
  Kurs 08.30–13.00
  Ledig eftermiddag
 • 17 november
  Kurs 08.30–15.00
  Hemresa

Denna kurs bygger på frågor där det finns både skattemässiga och redovisningsmässiga frågor. Kursen leds därför av en redovisningsspecialist och en skattejurist som kan belysa dessa olika perspektiv. Det finns kopplingar mellan redovisning och beskattning på ettflertal områden, men kursen tar även upp och belyser de områden där skatterätten är frikopplad från redovisningen p.g.a. särskilda skatteregler.

Kursen behandlar övergripande den normgivning som finns på såväl redovisningsområdet som skatteområdet. Därutöver behandlas mer ingående frågor kring periodisering av intäkter och kostnader samt värdering av anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, avsättningar och frågeställningar relaterade till eget kapital. Kursen innehåller även de aktualiteter som finns på redovisnings- och skatteområdet.

Sagt om kursen

Jag har gått kursen tidigare och jag är lika imponerad nu som jag var då. Kanske att den t.o.m. blivit något bättre, särskilt redovisningsdelen – skattedelen utmärkt båda gångerna!

Agneta Björklund
auktoriserad revisor, NR Revision Stockholm 7 AB.

Kursinnehåll

Kursinnehållet öför hösten 2019 är under uppdatering.


Skatt – Nyheter

 • HFD 2017 ref. 58 intäktsredovisning av skogsintäkt
 • HFD 2017 ref. 70 avskrivning på byggnad på tomträttsmark
 • När bedriver aktiebolag värdepappersrörelse? Skattefrågor kring byggnadsrörelse och handel med fastigheter
 • Nya rättsfall på 3:12-området
 • Paketering av fastigheter. Vad händer?
 • Nya regler om ränteavdragsbegränsningar i bolagssektorn fr. o.m. 1 juli 2018
 • Övriga skattenyheter i form av rättsfall m.m.

Redovisning – Nyheter

 • Erfarenheter och fallgropar avseende ändringarna i årsredovisningslagen 2016
 • Nyheter inför 2017
 • Erfarenheter från tillämpningen av de uppdaterade K2 och K3
  – Hantering av goodwill
  – Nedskrivningar
  – Uppskjuten skatt
  – Säkringsredovisning
  – Uppdateringar/vägledning från BFN 
 • RedU 14, Redovisning av kapitalförsäkringar
 • RedR 2 Kontrollbalansräkningar
 • Transaktioner mellan närstående (bl.a. RedU 9 Bostadsrättsföreningars förvärv av fastigheter)
 • Senaste nytt avseende nedskrivningar i kommunala bolag som tillämpar K3

Lärare

Christian Stralström

Auktoriserad revisor, PwC
Christian är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på PwC. Han är bl.a. specialiserad på redovisning av ersättningar till anställda, aktierelaterade ersättningar, intäkter och svensk god redovisningssed (ÅRL och BFN).

Bo Svensson

Skattejurist, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB
Bo är skattejurist vid Wistrand Advokatbyrå i Göteborg. Bo är även universitetslektor i skatterätt vid Göteborgs universitet. Under senare år har Bo skrivit ett flertal artiklar i Skattenytt om beskattning av handelsbolag. Bo har utsetts till bäste lärare på såväl ekonomlinjen som juristlinjen vid Handelshögskolan i Göteborg.