Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning & skatt

En kurs där du får en genomgång av svåra och högaktuella frågor, såväl ur ett redovisnings- som ur ett skatteperspektiv. Vi behandlar boksluten i större respektive mindre svenska icke-noterade företag.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

Kurstillfällen

8-9 november
12 200 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Boka din resa:

Du bokar resan till London via vår externa resebyrå JB Travel.

Boka flyg och hotell >>

Lärare: Bo Svensson, Christian Stralström
16-19 november
13 900 kr
London
Kurslokal
Amba Hotel Marble Arch
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Boka din resa:

Du bokar resan till London via vår externa resebyrå JB Travel.

Boka flyg och hotell >>

Lärare: Bo Svensson, Christian Stralström
23-24 november
12 200 kr
Göteborg
Kurslokal
Hotel Riverton
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Boka din resa:

Du bokar resan till London via vår externa resebyrå JB Travel.

Boka flyg och hotell >>

Lärare: Bo Svensson, Christian Stralström

Kursbeskrivning

Kursen berör sambandet mellan redovisning och beskattning. Det finns klara kopplingar mellan redovisning och beskattning på ett flertal områden, men kursen tar även upp och belyser de områden där skatterätten är frikopplad frånredovisningen p g a särskilda skatteregler.

Kursen inleds med ett övergripande avsnitt beträffande normgivningen på såväl redovisningsområdet som skatteområdet. Periodisering av intäkter och kostnader behandlas ingående. Därefter belyses värdering av anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, avsättningar och frågeställningar relaterade till eget kapital. Avslutningsvis följer nyhetsavsnitt på redovisnings- och skatteområdet.

Eftersom en redovisningsspecialist och en skattejurist medverkar samtidigt utlovas intressanta diskussioner!

Sagt om kursen

Jag har gått kursen tidigare och jag är lika imponerad nu som jag var då. Kanske att den tom. blivit något bättre, särskilt redovisningsdelen – skattedelen utmärkt båda gångerna!

Agneta Björklund
auktoriserad revisor, NR Revision Stockholm 7 AB.

Kursinnehåll

Skatt – Nyheter

 • PT meddelat i mål beträffande intäktsredovisning av skogsintäkt
 • PT meddelat i mål om avskrivning på byggnad på tomträttsmark. Ny praxis?
 • När bedriver aktiebolag värdepappersrörelse? Skattefrågor kring byggnadsrörelse och handel med fastigheter
 • Nya 3:12-regler? Genomgång av nya 3:12-regler under förutsättning att Regeringen lägger förslag under hösten 2017. Nya rättsfall på 3:12-området
 • Paketering av fastigheter. Genomgång av utredningsbetänkande från mars 2017/nytt lagstiftningsförslag
 • Kommer förslag om ränteavdragsbegränsningar i bolagssektorn?
 • Övriga skattenyheter i form av rättsfall m.m.

Redovisning – Nyheter

 • Erfarenheter och fallgropar avseende ändringarna i årsredovisningslagen 2016
 • Nyheter inför 2017
 • Erfarenheter från tillämpningen av de uppdaterade K2 och K3
  – Hantering av goodwill
  – Nedskrivningar
  – Uppskjuten skatt
  – Säkringsredovisning
  – Uppdateringar/vägledning från BFN 
 • RedU 14, Redovisning av kapitalförsäkringar
 • RedR 2 Kontrollbalansräkningar
 • Transaktioner mellan närstående (bl.a. RedU 9 Bostadsrättsföreningars förvärv av fastigheter)
 • Senaste nytt avseende nedskrivningar i kommunala bolag som tillämpar K3

Lärare

Christian Stralström

Auktoriserad revisor, PwC
Christian är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på PwC. Han är bl.a. specialiserad på redovisning av ersättningar till anställda, aktierelaterade ersättningar, intäkter och svensk god redovisningssed (ÅRL och BFN).

Bo Svensson

Skattejurist, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB
Bo är skattejurist vid Wistrand Advokatbyrå i Göteborg. Bo är även universitetslektor i skatterätt vid Göteborgs universitet. Under senare år har Bo skrivit ett flertal artiklar i Skattenytt om beskattning av handelsbolag. Bo har utsetts till bäste lärare på såväl ekonomlinjen som juristlinjen vid Handelshögskolan i Göteborg.

Frågor och svar om kursen

Hur bokar jag resan till London?

Du bokar resan via vår externa resebyrå JB Travel. Klicka här för att komma till bokningssidan.

Ingår flyg och hotell i kurspriset?

Nej, reskostnaden tillkommer.

Här hittar du fler frågor och svar

Boka resan till London

Du bokar resan till London via vår externa resebyrå JB Travel.

Boka flyg och hotell >>