Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning & skatt

En kurs där du får en genomgång av svåra och högaktuella frågor, såväl ur ett redovisnings- som ur ett skatteperspektiv. Vi behandlar boksluten i större respektive mindre svenska icke-noterade företag.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
Hösten 2018 Pris ej fastställt
0 kr
Utlandskurs
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Boka din resa:

Du bokar resan till London via vår externa resebyrå JB Travel.

Boka flyg och hotell >>

Hösten 2018 Pris ej fastställt
0 kr
Göteborg
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Boka din resa:

Du bokar resan till London via vår externa resebyrå JB Travel.

Boka flyg och hotell >>

Hösten 2018 Pris ej fastställt
0 kr
Stockholm
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Boka din resa:

Du bokar resan till London via vår externa resebyrå JB Travel.

Boka flyg och hotell >>

Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen berör sambandet mellan redovisning och beskattning. Det finns klara kopplingar mellan redovisning och beskattning på ett flertal områden, men kursen tar även upp och belyser de områden där skatterätten är frikopplad frånredovisningen p g a särskilda skatteregler.

Kursen inleds med ett övergripande avsnitt beträffande normgivningen på såväl redovisningsområdet som skatteområdet. Periodisering av intäkter och kostnader behandlas ingående. Därefter belyses värdering av anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, avsättningar och frågeställningar relaterade till eget kapital. Avslutningsvis följer nyhetsavsnitt på redovisnings- och skatteområdet.

Eftersom en redovisningsspecialist och en skattejurist medverkar samtidigt utlovas intressanta diskussioner!

Sagt om kursen

Jag har gått kursen tidigare och jag är lika imponerad nu som jag var då. Kanske att den tom. blivit något bättre, särskilt redovisningsdelen – skattedelen utmärkt båda gångerna!

Agneta Björklund
auktoriserad revisor, NR Revision Stockholm 7 AB.

Kursinnehåll

Skatt – Nyheter

 • PT meddelat i mål beträffande intäktsredovisning av skogsintäkt
 • PT meddelat i mål om avskrivning på byggnad på tomträttsmark. Ny praxis?
 • När bedriver aktiebolag värdepappersrörelse? Skattefrågor kring byggnadsrörelse och handel med fastigheter
 • Nya 3:12-regler? Genomgång av nya 3:12-regler under förutsättning att Regeringen lägger förslag under hösten 2017. Nya rättsfall på 3:12-området
 • Paketering av fastigheter. Genomgång av utredningsbetänkande från mars 2017/nytt lagstiftningsförslag
 • Kommer förslag om ränteavdragsbegränsningar i bolagssektorn?
 • Övriga skattenyheter i form av rättsfall m.m.

Redovisning – Nyheter

 • Erfarenheter och fallgropar avseende ändringarna i årsredovisningslagen 2016
 • Nyheter inför 2017
 • Erfarenheter från tillämpningen av de uppdaterade K2 och K3
  – Hantering av goodwill
  – Nedskrivningar
  – Uppskjuten skatt
  – Säkringsredovisning
  – Uppdateringar/vägledning från BFN 
 • RedU 14, Redovisning av kapitalförsäkringar
 • RedR 2 Kontrollbalansräkningar
 • Transaktioner mellan närstående (bl.a. RedU 9 Bostadsrättsföreningars förvärv av fastigheter)
 • Senaste nytt avseende nedskrivningar i kommunala bolag som tillämpar K3

Ingår i utbildningsplan