Kunskapstest för revisorsassistenter

FAR:s kunskapstest är en hjälp på din väg till godkännande som revisor. Det är lämpligt att skriva kunskapstestet när du praktiserat mellan 1,5 och 2 år. Vi rekommenderar att du innan testet gått kursen Revision II eller motsvarande samt arbetat under två bokslutssäsonger.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
December 2018 (pris ej klart)
0 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
December 2018 (pris ej klart)
0 kr
Mitt kontor
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Syftet med testet är att du själv ska få en god uppfattning om dina kunskaper. Kunskapstestet utgör även ett underlag för dig och din handledare vid planering av dina kommande arbetsuppgifter och utbildning inför revisorsexamen. Kunskapstestet ges årligen i december.

Skriva på annan plats?

Du har även möjlighet att skriva testet på ditt kontor. I detta fall utses en kontaktperson på kontoret som är ansvarig under testdagen och vilken vi mailar provet till. Provet måste även då skrivas på utsatt datum. Kontaktpersonen meddelas enklast till FAR vid anmälningstillfället.

Frågor och svar om kursen

Jag skrev Kunskapstestet i december 2017, när får jag veta mitt resultat?

Rättningen beräknas vara klar i början av februari och därefter mejlar vi dig ditt resultat i mitten av februari.

Kan jag skriva FARs kunskapstest någon annanstans eller någon annan dag?

Du kan skriva testet på ditt kontor men det är samma datum som gäller för samtliga i landet. Ni utser en ansvarig från ert kontor samt meddelar oss namn och kontaktuppgifter (enklast vid anmälningstillfället). Kontaktpersonen har ansvar för genomförandet på plats och vi kommer att ha direktkontakt med denna person kring allt praktiskt, före, under och efter testet

Här hittar du fler frågor och svar

Se exempel på kunskapstest och svarsförslag

2017

Kunskapstest 2017.pdf
Kunskapstest 2017 - svarsförslag.pdf

2016

Kunskapstest 2016.pdf
Kunskapstest 2016 - svarsförslag.pdf

2015

Kunskapstest 2015.pdf
Kunskapstest 2015 - lösningsförslag.pdf

Praktisk information

  • Under provet är alla hjälpmedel tillåtna - förutom externa kontakter eller online-verktyg
  • Skrivtiden är sju timmar, kl 10.00–17.00
  • Du som har tillgång till FAR Online kommer att få PDF-versioner av de böcker som är relevanta för Kunskapstestet. Information om var du laddar hem PDF:erna får du i början av november. Om du inte har åtkomst till FAR Online är du välkommen att kontakta kundservice@far.se för information om hur du får tillgång till tjänsten
  • När det gäller litteratur och instuderingsmaterial hänvisar vi till vår utbildningsplan. Där framgår vilka kurser du bör ha gått eller vilka motsvarande kunskaper du bör ha.

Ingår i utbildningsplan