Kunskapstest för revisorsassistenter

FAR:s kunskapstest är en hjälp på din väg till Auktoriserad revisor. Genom testet får du en god uppfattning om din kunskapsnivå som revisor och detta utgör ett underlag för din och din handledares planering av dina kommande arbetsuppgifter och utbildning inför revisorsexamen.

Det är lämpligt att skriva kunskapstestet när du praktiserat mellan 1,5 och 2 år. Vi rekommenderar att du innan testet gått kursen Revision II eller motsvarande samt arbetat under två bokslutssäsonger.

Datum 8 december
Pris 6 500 kr
Ort Mitt kontor
Platser kvar Ja
Tid: 10:00 - 17:00
Datum 8 december
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 10:00 - 17:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kunskapstestet genomförs under en dag och provet omfattar frågeställningar inom de områden som är relevanta utifrån erfarenhet från revision vid två bokslutssäsonger. De frågeställningar som kan beröras är bland annat:

 • Centrala begrepp i revisionen
 • Granskningsmoment
 • Hantering av iakttagelser i revisionen
 • Dokumentation
 • Revisionsbevis
 • Intern kontroll
 • Etiska regler
 • Redovisning
 • Skatt
 • Moms
 • Aktuella frågor i branschen

Till följd av provets omfattning är det lämpligt att skriva kunskapstestet när du praktiserat mellan 1,5 och 2 år. Vi rekommenderar att du innan testet gått kursen Revision II eller motsvarande samt arbetat under två bokslutssäsonger.

Maximalt antal poäng är 100 och över 60 kan ses som ett resultat enligt förväntan. Poängsättningen bör ses som en vägledning för diskussion med handledare avseende planering av det framtida praktiska arbetet och utbildningen.

Kunskapstestet ges årligen i december och resultatet meddelas i februari.

Skriva på annan plats?

Du har även möjlighet att skriva testet på ditt kontor. I detta fall utses en kontaktperson på kontoret som är ansvarig under testdagen. Provet måste även då skrivas på utsatt datum. Kontaktpersonen meddelas till FAR vid anmälningstillfället.

Frågor och svar om kursen

Kan jag skriva FARs kunskapstest någon annanstans eller någon annan dag?

Du kan skriva testet på ditt kontor men det är samma datum som gäller för samtliga i landet. Ni utser en ansvarig från ert kontor samt meddelar oss namn och kontaktuppgifter (enklast vid anmälningstillfället). Kontaktpersonen har ansvar för genomförandet på plats och vi kommer att ha direktkontakt med denna person kring allt praktiskt, före, under och efter testet

Här hittar du fler frågor och svar

Se exempel på kunskapstest och svarsförslag

2019

Kunskapstest  2019.pdf
Kunskapstest 2019 - svarsförslag.pdf

2018

Kunskapstest 2018.pdf
Kunskapstest 2018 - svarsförslag.pdf

2017

Kunskapstest 2017.pdf
Kunskapstest 2017 - svarsförslag.pdf

 

Praktisk information

Kunskapstestet skriver du på din egen dator som du har med dig.

 • Under provet är alla hjälpmedel tillåtna  förutom externa kontakter eller onlineverktyg.
 • Du gör testet på din egen dator och du behöver ladda ner programmet DigiExam. Programvaran och instruktioner kommer att skickas ut per mail under november.
 • Skrivtiden är sju timmar: 10.00–17.00.
 • Du som har tillgång till FAR Online kommer att få PDF-versioner av de böcker som är relevanta för Kunskapstestet. Information om var du laddar hem PDF:erna får du i början av november. Om du inte har åtkomst till FAR Online är du välkommen att kontakta kundservice@far.se för information om hur du får tillgång till verktyget.
 • När det gäller litteratur och instuderingsmaterial hänvisar vi till vår utbildningsplan. Där framgår vilka kurser du bör ha gått eller vilka motsvarande kunskaper du bör ha.