Kontanthandel – redovisning och revision

Den här kursen vänder sig till dig som är redovisningskonsult eller revisor. Kursen kommer att behandla god redovisningssed och god revisionssed avseende kontanta intäkter, vilka krav som ställs på redovisningskonsultens och revisorns arbete och hur dessa ska kunna uppfyllas.

Kurstillfällen

Hösten 2017
6 200 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Ta med dig:
  • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
  • FARs Samlingsvolym Revision senaste utgåvan

Kursbeskrivning

Tillhör du dem som tror att intäkterna i företag med kontanthandel numera blir rätt eftersom det ställs krav på ”svarta lådan”? Eller tillhör du de som inte granskar intäkter mot kassaregisterlagens krav eftersom företaget inte tar emot kontanter utan bara kortbetalningar? Eller tycker du kanske att det är stökigt med hantering av kontantföretag och därför undviker att arbeta med dessa kunder?

Skulle något av detta passa in på dig passar kursen redovisning och revision och kontanthandel perfekt för dig. Kursen vänder sig lika mycket till redovisningskonsulter som revisorer.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom, inte bara kassaregisterlagens krav, utan också bokföringslagens krav, Bokföringsnämndens vägledning om hur bokföringen skall göras, vilka underlag som krävs och vilken revision som kan behöva göras i dessa företagen. Hur mycket skall man granska och vad skall man göra för att inte riskera att få kritik från Revisorsnämnden? Och vad kan en kvalitetskontrollant från FAR eller Srf kräva vid granskning av revisions- eller redovisningsverksamhet?

Praktiska tips varvas med mer hårda kunskaper och regelverk. Varför inte utmana dig själv och din kompetens och kasta dig in i ett område där många av våra kunskaper kommer till användning.