Koncernredovisning I

En mycket praktiskt inriktad tredagarskurs där du arbetar med ett brett spektrum av praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Efter avslutad kurs ska du kunna upprätta koncernbokslut och ha fått översiktlig kunskap om de problem som hänger samman med främmande valutor.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
16-18 april
15 300 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:30
Ta med dig:
 • Miniräknare
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

 

Kursen baseras på K3:s regler om koncernredovisning men tar också upp vissa exempel från IFRS. Du kommer under större delen av kurstiden att arbeta med ett antal praktikfall inom ett mängd olika områden. Kursen inleds med en föreläsning som ger en grundläggande orientering av ämnet och som tjänar som en bas för praktikfallen. Kortare föreläsningsavsnitt varvas sedan med praktikfall under kursdagarna. Praktikfallen bygger på varandra och det är därför viktigt att vara aktiv och närvarande hela tiden. Föreläsningar varvas med grupparbeten.

Sagt om kursen

Kursen har gett mig en bättre kunskap om koncernredovisning som jag kommer ha stor nytta av i mitt dagliga arbete.

Kristin Palmborg
Group Account Controller, Lindab AB

Lärarna, kompetenta, trevliga och hade förmågan att ta upp intressanta diskussioner även när de inte riktigt handlade om ämnet som behandlades just då. Väldigt uppskattat att få svar på konkreta frågor som inte direkt ingick i kursen!

Tommy Olofsson
Financial controller, Permobil AB

Kursinnehåll

 • K3:s regler om koncernredovisning med belysning av större skillnader mellan K3 och IFRS
 • Lagtext
 • Information om ÅRL
 • Förvärvsanalys
 • Förvärv under året
 • Successiva förvärv
 • Uppskjutna skatter
 • Goodwill
 • Internvinster
 • Bundna och fria reserver
 • Avstämning av eget kapital
 • Minoritetsintressen
 • Försäljning av dotterföretag
 • Utländska dotterföretag
 • Aktuella koncernredovisningsfrågor
 • Dokumentation

Förkunskaper

Du ska ha goda kunskaper i redovisning samt någon erfarenhet av koncernredovisning.

Ingår i utbildningsplan