Koncernredovisning I

En mycket praktiskt inriktad tredagarskurs där du arbetar med ett brett spektrum av praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Efter avslutad kurs kommer du kunna upprätta koncernbokslut och ha fått översiktlig kunskap om de problem som hänger samman med främmande valutor.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 700 kr rabatt på kurspriset.
Datum 11-13 mars
Pris 15 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:00 - 16:30
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Erik Åberg
Datum 8-10 april
Pris 15 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 16:30
Ta med dig:
 • Miniräknare
Datum Hösten 2019 (pris ej klart)
Pris 0 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Ta med dig:
 • Miniräknare
Datum Hösten 2019 (pris ej klart)
Pris 0 kr
Ort Malmö
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Malmö
Ta med dig:
 • Miniräknare
Datum Hösten 2019 ( Pris ej fastställt)
Pris 0 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Göteborg
Ta med dig:
 • Miniräknare
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Video thumbnail
Se filmen
Koncernredovisning I, Pernilla Crusenborg

Kursen baseras på K3:s regler om koncernredovisning men tar också upp vissa exempel från IFRS. Du kommer under större delen av kurstiden att arbeta med ett antal praktikfall inom en mängd olika områden. Kursen inleds med en föreläsning som ger en grundläggande orientering av ämnet och som tjänar som en bas för praktikfallen. Kortare föreläsningsavsnitt varvas sedan med praktikfall under kursdagarna. Praktikfallen bygger på varandra följer som en röd tråd under kursdagarna.

Sagt om kursen

Kursen har gett mig en bättre kunskap om koncernredovisning som jag kommer ha stor nytta av i mitt dagliga arbete.

Kristin Palmborg
Group Account Controller, Lindab AB

Lärarna, kompetenta, trevliga och hade förmågan att ta upp intressanta diskussioner även när de inte riktigt handlade om ämnet som behandlades just då. Väldigt uppskattat att få svar på konkreta frågor som inte direkt ingick i kursen!

Tommy Olofsson
Financial controller, Permobil AB

Kursinnehåll

 • K3:s regler om koncernredovisning med belysning av större skillnader mellan K3 och IFRS
 • Lagtext
 • Information om ÅRL
 • Förvärvsanalys
 • Förvärv under året
 • Successiva förvärv
 • Uppskjutna skatter
 • Goodwill
 • Internvinster
 • Bundna och fria reserver
 • Avstämning av eget kapital
 • Minoritetsintressen
 • Försäljning av dotterföretag
 • Utländska dotterföretag
 • Aktuella koncernredovisningsfrågor
 • Dokumentation

Förkunskaper

Du ska ha goda kunskaper i redovisning samt någon erfarenhet av koncernredovisning.

Lärare

Erik Åberg

Auktoriserad revisor, PwC
Erik är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på PwC i Stockholm. Han är bl.a. specialiserad på redovisning enligt K2 och K3.