Koncernredovisning I

En mycket praktiskt inriktad tredagarskurs där du arbetar med ett brett spektrum av praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Efter avslutad kurs kommer du kunna upprätta koncernbokslut och ha fått översiktlig kunskap om de problem som hänger samman med främmande valutor.

Datum 31 mars - 2 april
Pris 15 500 kr
Typ Klassrum online
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Marcus Johansson
Datum 7-9 september
Pris 15 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
TCO huset Coor konferens
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Marianne Stohr, Marcus Johansson
Datum 29 september - 1 oktober
Pris 15 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
TCO huset Coor konferens
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Marianne Stohr, Marcus Johansson
Datum 6-8 oktober
Pris 15 500 kr
Ort Malmö
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Marianne Stohr, Marcus Johansson
Datum 3-5 november
Pris 15 500 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Kurslokal
Hotel Riverton
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Marianne Stohr, Marcus Johansson
Datum 7-9 december
Pris 15 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Marianne Stohr, Marcus Johansson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen baseras på K3:s regler om koncernredovisning men tar också upp vissa exempel från IFRS. Du kommer under större delen av kurstiden att arbeta med ett antal praktikfall inom en mängd olika områden. Kursen inleds med en föreläsning som ger en grundläggande orientering av ämnet och som tjänar som en bas för praktikfallen. Kortare föreläsningsavsnitt varvas sedan med praktikfall under kursdagarna. Praktikfallen bygger på varandra följer som en röd tråd under kursdagarna.

Kursinnehåll

 • K3:s regler om koncernredovisning med belysning av större skillnader mellan K3 och IFRS
 • Lagtext
 • Information om ÅRL
 • Förvärvsanalys
 • Förvärv under året
 • Successiva förvärv
 • Uppskjutna skatter
 • Goodwill
 • Internvinster
 • Bundna och fria reserver
 • Avstämning av eget kapital
 • Minoritetsintressen
 • Försäljning av dotterföretag
 • Utländska dotterföretag
 • Aktuella koncernredovisningsfrågor
 • Dokumentation

Fler kurser inom koncernredovisning

Sagt om kursen

Kursen har gett mig en bättre kunskap om koncernredovisning som jag kommer ha stor nytta av i mitt dagliga arbete.

Kristin Palmborg
Group Account Controller, Lindab AB

Lärarna, kompetenta, trevliga och hade förmågan att ta upp intressanta diskussioner även när de inte riktigt handlade om ämnet som behandlades just då. Väldigt uppskattat att få svar på konkreta frågor som inte direkt ingick i kursen!

Tommy Olofsson
Financial controller, Permobil AB

Förkunskaper

Du ska ha goda kunskaper i redovisning samt någon erfarenhet av koncernredovisning.

Lärare

Marcus Johansson

Redovisningsspecialist, Aspia
Marcus är redovisningsspecialist och tidigare auktoriserad revisor med 28 års erfarenhet inom redovisning och revision från bl a PwC, Bokföringsnämnden, Aspia och rådet för kommunal redovisning.

Marianne Stohr

Auktoriserad revisor, Kråkgårdens Konsult & Handel AB
Marianne arbetar idag med konsultuppdrag inom bl.a. koncernredovisning. Hon har 25 års erfarenhet som auktoriserad revisor på PwC och har varit lärare på våra koncernredovisningskurser i 15 år

Klassrum online

 • Starta kursen under Mina utbildningar.
 • Sändningen är igång kl. 09.15–17.30.
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar.
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in.
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen.
 • För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs.

Kolla om din dator funkar för gå utbildningen online.

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta senast 30min innan kursstart.