Koncernredovisning I

En mycket praktiskt inriktad tredagarskurs där du arbetar med ett brett spektrum av praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Efter avslutad kurs kommer du kunna upprätta koncernbokslut och ha fått översiktlig kunskap om de problem som hänger samman med främmande valutor.

Datum 14-16 oktober
Pris 15 500 kr
Ort Malmö
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Marianne Stohr, Marcus Johansson
Datum 4-6 november
Pris 15 500 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Kurslokal
Hotel Riverton
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Marianne Stohr
Datum 11-13 november
Pris 15 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Marianne Stohr, Marcus Johansson
Datum 25-27 november
Pris 15 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Marianne Stohr, Marcus Johansson
Datum 9-11 december
Pris 15 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Marianne Stohr, Marcus Johansson
Datum 10-12 mars
Pris 15 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Marianne Stohr, Marcus Johansson
Datum 31 mars - 2 april
Pris 15 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Marianne Stohr, Marcus Johansson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Video thumbnail
Se filmen
Koncernredovisning I, Pernilla Crusenborg

Kursen baseras på K3:s regler om koncernredovisning men tar också upp vissa exempel från IFRS. Du kommer under större delen av kurstiden att arbeta med ett antal praktikfall inom en mängd olika områden. Kursen inleds med en föreläsning som ger en grundläggande orientering av ämnet och som tjänar som en bas för praktikfallen. Kortare föreläsningsavsnitt varvas sedan med praktikfall under kursdagarna. Praktikfallen bygger på varandra följer som en röd tråd under kursdagarna.

Sagt om kursen

Kursen har gett mig en bättre kunskap om koncernredovisning som jag kommer ha stor nytta av i mitt dagliga arbete.

Kristin Palmborg
Group Account Controller, Lindab AB

Lärarna, kompetenta, trevliga och hade förmågan att ta upp intressanta diskussioner även när de inte riktigt handlade om ämnet som behandlades just då. Väldigt uppskattat att få svar på konkreta frågor som inte direkt ingick i kursen!

Tommy Olofsson
Financial controller, Permobil AB

Kursinnehåll

 • K3:s regler om koncernredovisning med belysning av större skillnader mellan K3 och IFRS
 • Lagtext
 • Information om ÅRL
 • Förvärvsanalys
 • Förvärv under året
 • Successiva förvärv
 • Uppskjutna skatter
 • Goodwill
 • Internvinster
 • Bundna och fria reserver
 • Avstämning av eget kapital
 • Minoritetsintressen
 • Försäljning av dotterföretag
 • Utländska dotterföretag
 • Aktuella koncernredovisningsfrågor
 • Dokumentation

Förkunskaper

Du ska ha goda kunskaper i redovisning samt någon erfarenhet av koncernredovisning.

Lärare

Marcus Johansson

Redovisningsspecialist, Aspia
Marcus är redovisningsspecialist och tidigare auktoriserad revisor med 28 års erfarenhet inom redovisning och revision från bl a PwC, Bokföringsnämnden, Aspia och rådet för kommunal redovisning.

Marianne Stohr

Auktoriserad revisor, Kråkgårdens Konsult & Handel AB
Marianne arbetar idag med konsultuppdrag inom bl.a. koncernredovisning. Hon har 25 års erfarenhet som auktoriserad revisor på PwC och har varit lärare på våra koncernredovisningskurser i 15 år