Koncernredovisning – introduktion

En kurs för dig som vill få en introduktion i koncernredovisning och som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet med koncernens bokslut. Under dagen får du en beskrivning av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, både teoretiskt och praktiskt.

Datum 1 april
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
  • Miniräknare
Lärare: Göran Johansson, Bengt Lindström
Datum 13 oktober
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
  • Miniräknare
Lärare: Göran Johansson, Bengt Lindström
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Du får en genomgång i koncernredovisningsteknik, förvärvsanalyser och elimineringar. Kursen ger dig också en introduktion till vissa centrala skattemässiga regler för koncerner.

Kursinnehåll

  • Investering i företag - redovisning och rapportering
  • Förvärvsanalys - första steget
  • Eliminering av aktier i dotterföretag - andra steget
  • Elimineringar av internvinster och interna mellanhavanden - fortsatta steg i arbetet med koncernredovisningen

Fler kurser inom koncernredovisning

Sagt om kursen

Bra bredd på vad som togs upp, så att man får idéer om vilka områden som man behöver fördjupa sig inom.

Erika Petersson
Marknads- och projektadministration, Rala AB

Att jag förstod bättre hur elimineringar går till och hur man ställer upp redovisningen från MD och DB till Koncern.

Annika Lindhoff
Redovisningsekonom, Vectura Fastigheter AB

Lärare

Bengt Lindström

Studierektor, Södertörns högskola
Bengt är studierektor vid Södertörns högskola och lärare i redovisning och finanisering. Han är särskilt inriktad på redovisningsteoretiska problem och analys av finansiella rapporter. Bengt är även verksam som konsult och har mer än 20 års erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma.

Göran Johansson

Auktoriserad revisor, G. Johansson Revisionsbyrå i Nacka Strand AB
Göran är auktoriserad revisor och lärare i redovisning och revision. Göran har flera års erfarenhet av att utbilda både yrkesverksamma och studenter vid universitet och högskola. Han har också skrivit flera böcker inom redovisning och finansiell rapportering.