Koncernredovisning – introduktion

En kurs för dig som vill få en introduktion i koncernredovisning och som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet med koncernens bokslut. Under dagen får du en beskrivning av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, både teoretiskt och praktiskt.

Datum 13 oktober
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
  • Miniräknare
Lärare: Göran Johansson, Bengt Lindström
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

 

Är du intresserad av att gå kursen online?
För oss är det viktigt att alla som vill fortsätta att lära sig nytt har möjlighet att göra det, även i dessa tider. Skicka gärna in en intresseanmälan (se ovan), vi hör av oss när vi har datum klart. Intresseanmälan är inte bindande.

Vid kursanmälan har du alltid möjlighet att avboka din plats helt utan kostnad 4 veckor innan kursstart. Se FAR:s allmänna villkor

Du får en genomgång i koncernredovisningsteknik, förvärvsanalyser och elimineringar. Kursen ger dig också en introduktion till vissa centrala skattemässiga regler för koncerner.

Kursinnehåll

  • Investering i företag  redovisning och rapportering
  • Förvärvsanalys  första steget
  • Eliminering av aktier i dotterföretag  andra steget
  • Elimineringar av internvinster och interna mellanhavanden  fortsatta steg i arbetet med koncernredovisningen

Fler kurser inom koncernredovisning

Sagt om kursen

Bra bredd på vad som togs upp, så att man får idéer om vilka områden som man behöver fördjupa sig inom.

Erika Petersson
Marknads- och projektadministration, Rala AB

Att jag förstod bättre hur elimineringar går till och hur man ställer upp redovisningen från MD och DB till Koncern.

Annika Lindhoff
Redovisningsekonom, Vectura Fastigheter AB

Lärare

Bengt Lindström

Studierektor, Södertörns högskola
Bengt är studierektor vid Södertörns högskola och lärare i redovisning och finanisering. Han är särskilt inriktad på redovisningsteoretiska problem och analys av finansiella rapporter. Bengt är även verksam som konsult och har mer än 20 års erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma.

Göran Johansson

Auktoriserad revisor, G. Johansson Revisionsbyrå i Nacka Strand AB
Göran är auktoriserad revisor och lärare i redovisning och revision. Göran har flera års erfarenhet av att utbilda både yrkesverksamma och studenter vid universitet och högskola. Han har också skrivit flera böcker inom redovisning och finansiell rapportering.