Koncernredovisning – introduktion

En kurs för dig som vill få en introduktion i koncernredovisning och som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet med koncernens bokslut. Under dagen får du en beskrivning av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, både teoretiskt och praktiskt.

Kurstillfällen

24 april
0 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
  • Miniräknare

Kursbeskrivning

Du får en genomgång i koncernredovisningsteknik, förvärvsanalyser och elimineringar. Kursen ger dig också en introduktion till vissa centrala skattemässiga regler för koncerner.

Sagt om kursen

Bra bredd på vad som togs upp, så att man får idéer om vilka områden som man behöver fördjupa sig inom.

Erika Petersson
Marknads- och projektadministration, Rala AB

Att jag förstod bättre hur elimineringar går till och hur man ställer upp redovisningen från MD och DB till Koncern.

Annika Lindhoff
Redovisningsekonom, Vectura Fastigheter AB

Kursinnehåll

  • Investering i företag - redovisning och rapportering
  • Förvärvsanalys - första steget
  • Eliminering av aktier i dotterföretag - andra steget
  • Elimineringar av internvinster och interna mellanhavanden - fortsatta steg i arbetet med koncernredovisningen