Koncernbidrag och aktieägartillskott

Onlinekursen som ger dig ett helhetsperspektiv över vilka regler som berör koncernbidrag och aktieägartillskott. Du får kunskap och förståelse om såväl redovisningsreglerna som de aktiebolagsrättsliga och skatterättsliga reglerna.

Pris 1 500 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Både koncernbidrag och aktieägartillskott är något som ofta förekommer bland företag för att fördela resultat, skapa skattemässiga fördelar samt tillskjuta kapital i bland annat kapitalbristsituationer. Det finns flera aspekter som man måste beakta i dessa situationer för att avsedd effekt ska uppnås och för att transaktionerna ska vara giltiga civilrättsligt och skattemässigt avdragsgilla. Om du inte har ett helhetsperspektiv är det lätt att göra fel. Den här kursen kommer ge dig ett sådant helhetsperspektiv.

Utbildningen berör endast översiktligt de skattemässiga aspekterna av uppskjuten skatt.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Denna kurs vänder sig till dig som är redovisningsansvarig, revisor eller redovisningskonsult och som arbetar med företag där koncernbidrag och aktieägartillskott kan förekomma. 

Lärare: Kerstin Fagerberg, redovisningsspecialist.

Video thumbnail
Se filmen
Koncernbidrag och aktieägartillskott

Kursinnehåll

Koncernbidrag

  • Skatterättsliga regler
  • Civilrättslig prövning
  • Redovisning av koncernbidrag

Aktieägartillskott

  • Ovillkorat aktieägartillskott
  • Villkorat aktieägartillskott

Redovisning av aktieägartillskott

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskap och förståelse för redovisning, skatt och aktiebolagsrätt. Kunskap inom redovisning kan du få genom våra grundkurser online i K2-regelverket och K3-regelverket och även genom våra lärarledda bokslutskurser

För fördjupning kring de skattemässiga aspekterna rekommenderar vi våra lärarledda kurser inom beskattning som t.ex: Skatt III – beskattning av aktiebolag. De aktiebolagsrättsliga frågorna kan du tillgodogöra dig i onlinekursen Styrelsens ansvar.

Praktisk information

Så här kommer du igång

  • Starta onlinekursen via Mina Sidor
  • Kursen är ca 60 minuter
  • Du kan enkelt repetera avsnitt
  • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
  • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

Edge
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Safari

Uppkoppling

2Mbit/sek

Tips!

Den här kursen ingår i Utbildningspaket online

Aktuellt just nu