Kommunal bokföring och redovisning

Nyhet

En ny lag om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft den 1 januari 2019.
Denna kurs ger dig som arbetar med revisionen eller redovisningen i kommunerna kunskap om hur lagen ska tillämpas.

Datum 14 januari
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Marcus Johansson, Torbjörn Tagesson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen går igenom alla de stora förändringar som skett i lagen och som påverkar ditt arbete och andra områden som är viktiga att förstå.  
Kursen omfattar t.ex. kunskap och förståelse för: 
      

  • Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar - väsentliga förändringar i och med den nya lagen.     
  • Alla RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) rekommendationer som har uppdaterats. 
  • Materiella skillnader mellan de sammanställda räkenskaperna i en kommun och en vanlig bolagskoncern.

En nyligen presenterad forskarrapport från KFi* visar på att i en genomsnittlig kommun så saknas 25% av de obligatoriska upplysningarna – har du koll på hur det ser ut i de rapporter som du granskar? 
* Kommunforskning i Västsverige

Kursen passar dig som arbetar som revisor eller med redovisning i kommunerna.

Kursinnehåll

Kursen kommer gå igenom följande huvudpunkter: 

  • Genomgång av den nya lagens innehåll och struktur   
  • Genomgång av materiella skillnader i RKRs rekommendationer 
  • De vanligaste bristerna i en kommuns notupplysningar 
  • Väsentliga skillnader i de sammanställda räkenskaperna jämfört med en koncernredovisning 

Lärare

Torbjörn Tagesson

Rådet för kommunal redovisning
Torbjörn arbetar som professor i redovisning vid Linköpings universitet samt som kanslichef vid RKR. Han deltog som expert i den utredning som ledde fram till den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring (LKBR). Torbjörn har en doktorsexamen från Lunds universitet och har skrivit en rad läroböcker och vetenskapliga artiklar inom områdena redovisning, revision och offentlig förvaltning.  

Marcus Johansson

Redovisningsspecialist, Aspia
Marcus är redovisningsspecialist och tidigare auktoriserad revisor med 28 års erfarenhet inom redovisning och revision från bl a PwC, Bokföringsnämnden, Aspia och rådet för kommunal redovisning.