Kassaflödesanalys i praktiken

Efter den här dagen kommer du att ha de kunskaper som behövs för att självständigt upprätta en kassaflödesanalys i en juridisk person (aktiebolag). Under kursen beskrivs hur en kassaflödesanalys kan tydas och i korthet också hur den kan användas som ett prognosinstrument.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Datum 15 oktober
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
  • Miniräknare
Lärare: Stefan Engström
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Vi går igenom redovisning av kassaflöden för att visa hur man i praktiken upprättar en kassaflödesanalys med utgångspunkt från BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vi visar också några praktiska exempel på kassaflöden i några olika bolag.

Vi tar fasta på den teknik som ligger till grund för att utforma analysen och belyser på så vis vilka händelser i redovisningen som påverkar kassaflödet.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler som styr kassaflödesredovisning
  • Användningsområden för kassaflöden
  • Hur man beräknar kassaflöden
  • Hur man gör en kassaflödesanalys

Lärare

Stefan Engström

Auktoriserad revisor, Auditor Revisionsbyrå AB
Stefan är auktoriserad revisor vid Auditor Revisionsbyrå AB Stockholm. Mångårig erfarenhet som lärare i redovisning, bl.a. vid universitet, högskolor och FAR Akademi. Medförfattare till boken ”Testa den interna kontrollen och redovisningen!”.