Kassaflödesanalys - grund

I denna onlinekurs får du grundläggande teoretisk kunskap om regelverkens uppbyggnad och tillämpning.

Pris 1 500 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kassaflödesanalys är något som många revisorer och redovisningskonsulter arbetar med relativt sällan. För att kunna upprätta och granska en kassaflödesanalys behöver man förstå grunderna i analysens uppbyggnad samt vilka vanliga justeringar som behöver göras.

Kursen innehåller föreläsningar kring grunderna och de vanliga justeringsposterna. Kursen varvas med många övningar där du själv får testa att göra justeringar. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna av kursen. 

Onlinekursen passar bra som introduktion till kassaflödesanalys för de både redovisningskonsulter, medarbetare på ekonomiavdelningar och revisorer som arbetar med enklare kassaflödesanalyser eller behöver en repetition inför praktiskt arbete med kassaflödesanalys.

Lärare: Johan Månsson, redovisningsspecialist.

Video thumbnail
Se filmen
Kassaflödesanalys – grund och fördjupning

Erbjudande: Vid köp av både grundkursen och fördjupningskursen lämnas 500 kr rabatt. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kursinnehåll

Grundläggande om kassaflödesanalyser

 • Vilka som ska upprätta och presentera kassaflödesanalys
 • Skillnad mellan K3 och IFRS
 • Hantering av kassaflödesanalys i K2
 • Regelverk för tillämpning av kassaflödesanalys
 • Utformning

Exempel på arbetsmetodik

 • Manuellt upprätta kontra programstöd
 • Angreppsätt 

Specifika justeringsposter

 • Maskiner och inventarier
 • Betald skatt
 • Erhållna räntor
 • Avsättningar

Diverse övriga frågor

 • Direkt och indirekt metod
 • Brutto- och nettoredovisning i investerings- och finansieringsverksamheten
 • Definitionen av likvida medel
 • Noter och andra upplysningar
 • Kassaflöde enligt K2 - skillnader mot K3

 

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskap och förståelse för redovisning. Detta kan du få genom FAR:s distansutbildningar inom redovisning eller genom våra lärarledda bokslutskurser.

FAR har två onlinekurser om kassaflödesanalyser, en fördjupningskurs och den här grundläggande kursen. Kurserna kan genomföras tillsammans eller som separata kurser oberoende av varandra. 

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 90 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

Edge
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Safari

Uppkoppling

2Mbit/sek

Tips!

Den här kursen ingår i Utbildningspaket online