Kassaflödesanalys - fördjupning

Fördjupning i svårare justeringar och kassaflödesanalys för koncerner – onlinekurs.

Pris 1 495 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kassaflödesanalys kan i sin enklaste form vara relativt enkelt att upprätta och granska men en korrekt upprättad analys kräver djupare kunskaper och förståelse. I denna onlinekurs får du en repetition av den grundläggande teoretiska kunskapen och en fördjupning kring de svårare justeringsposterna och kassaflödesanalys för koncerner. 

Den här onlinekursen passar bra för dig som kan grunderna i kassaflödesanalys och som kommer arbeta med mer komplexa analyser, behöver fördjupning i svårare justeringar eller behöver repetera din kunskap i kassaflödesanalys för koncerner.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Denna kurs vänder sig till dig som är redovisningskonsult, medarbetare på en ekonomiavdelning eller revisor och som kan grunderna i kassaflödesanalys men som behöver fördjupning.

Lärare: Johan Månsson, redovisningsspecialist.

Video thumbnail
Se filmen
Kassaflödesanalys – grund och fördjupning

Erbjudande: Vid köp av både grundkursen och fördjupningskursen lämnas 500 kr rabatt. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kursinnehåll

Grundläggande om kassaflödesanalyser

 • Vilka som ska upprätta och presentera kassaflödesanalys
 • Skillnad mellan K3 och IFRS
 • Hantering av kassaflödesanalys i K2
 • Regelverk för tillämpning av kassaflödesanalys
 • Utformning 

Specifika justeringsposter

 • Realiserade och orealiserade kursdifferenser
 • Uppskjuten skatt
 • Upplupet anskaffningsvärde
 • Leverantörsskulder som avser investeringar
 • Factoring
 • Koncernbidrag​
 • Transaktioner mellan koncernföretag​
 • Förvärv av dotterföretag i en koncernredovisning​
 • Omräkningsdifferenser​
 • Finansiell leasing

Diverse övriga frågor 

 • Direkt och indirekt metod 
 • Brutto- och nettoredovisning i investerings- och finansieringsverksamheten 
 • Definitionen av likvida medel 
 • Noter och andra upplysningar 
 • Kassaflöde enligt K2 – skillnader mot K3 

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått onlinekursen Kassaflödesanalys- grund eller den lärarledda kursen Kassaflödesanalys i praktiken eller har motsvarande erfarenhet. 

FAR har två onlinekurser om kassaflödesanalyser, en fördjupningskurs och den här grundläggande kursen. Kurserna kan genomföras tillsammans eller som separata kurser oberoende av varandra.

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 120 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

Edge
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Safari

Uppkoppling

2Mbit/sek

Tips!

Den här kursen ingår i Utbildningspaket online