Kassaflödesanalys - fördjupning

Nyhet

Fördjupning i svårare justeringar och kassaflödesanalys för koncerner – onlinekurs.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Pris 1 250 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Lärare: Johan Månsson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kassaflödesanalys kan i sin enklaste form vara relativt enkelt att upprätta och granska men en korrekt upprättad analys kräver djupare kunskaper och förståelse.

Onlinekursen riktar sig mot dig som kan grunderna i kassaflödesanalys men som behöver fördjupning i svårare justeringar och kassaflödesanalys för koncerner.  

Erbjudande: Vid köp av både grundkursen och fördjupningskursern lämnas 500 kr rabatt. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kursinnehåll

Grundläggande om kassaflödesanalyser

 

Specifika justeringsposter

 • Realiserade och orealiserade kursdifferenser
 • Uppskjuten skatt
 • Upplupet anskaffningsvärde
 • Leverantörsskulder som avser investeringar
 • Factoring
 • Koncernbidrag​
 • Transaktioner mellan koncernföretag​
 • Förvärv av dotterföretag i en koncernredovisning​
 • Omräkningsdifferenser​
 • Finansiell leasing

Diverse övriga frågor 

 • Direkt och indirekt metod 
 • Brutto- och nettoredovisning i investerings- och finansieringsverksamheten 
 • Definitionen av likvida medel 
 • Noter och andra upplysningar 
 • Kassaflöde enligt K2 – skillnader mot K3 

Lärare

Johan Månsson

Johan Månsson
Johan är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist vid PwC i Stockholm, med särskild inriktning mot tillämpning av svenska redovisningsregler. Johan är också ledamot i FARs referensgrupp för redovisning. Han har lång erfarenhet som kvalificerad revisor i företag i de flesta storlekar och branscher, och under flera år har han även arbetat med särskild inriktning mot finansiella företag. Johan har sedan många år föreläst och varit lärare på olika typer av kurser och seminarier och är en duktig och erfaren pedagog.

Praktisk information

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Onlinekursen är ca 120 minuter lång
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf), bra för egna anteckningar
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 6 månader

Det här behöver du – minimikrav:

Webbläsare
Internet Explorer 11
Google Chrome

Uppkoppling
2Mbit/sek

Aktuellt just nu

Utbildningar

Litteratur