Kassaflödesanalys - fördjupning

Nyhet

Fördjupning i svårare justeringar och kassaflödesanalys för koncerner – onlinekurs.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Pris 1 500 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kassaflödesanalys kan i sin enklaste form vara relativt enkelt att upprätta och granska men en korrekt upprättad analys kräver djupare kunskaper och förståelse.

Onlinekursen riktar sig mot dig som kan grunderna i kassaflödesanalys men som behöver fördjupning i svårare justeringar och kassaflödesanalys för koncerner.  

Lärare: Johan Månsson, redovisningsspecialist.

Video thumbnail
Se filmen
Kassaflödesanalys – grund och fördjupning

Erbjudande: Vid köp av både grundkursen och fördjupningskursern lämnas 500 kr rabatt. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kursinnehåll

Grundläggande om kassaflödesanalyser

 

Specifika justeringsposter

 • Realiserade och orealiserade kursdifferenser
 • Uppskjuten skatt
 • Upplupet anskaffningsvärde
 • Leverantörsskulder som avser investeringar
 • Factoring
 • Koncernbidrag​
 • Transaktioner mellan koncernföretag​
 • Förvärv av dotterföretag i en koncernredovisning​
 • Omräkningsdifferenser​
 • Finansiell leasing

Diverse övriga frågor 

 • Direkt och indirekt metod 
 • Brutto- och nettoredovisning i investerings- och finansieringsverksamheten 
 • Definitionen av likvida medel 
 • Noter och andra upplysningar 
 • Kassaflöde enligt K2 – skillnader mot K3 

Praktisk information

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Onlinekursen är ca 120 minuter lång
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf), bra för egna anteckningar
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 6 månader

Det här behöver du – minimikrav:

Webbläsare
Internet Explorer 11
Google Chrome

Uppkoppling
2Mbit/sek

Aktuellt just nu

Utbildningar

Litteratur