Kassaflödesanalys för koncern

En kurs för dig som vill lära dig hur du upprättar och analyserar en kassaflödesanalys för en koncern. Efter kursen är du väl insatt i de regler och praxis som ligger till grund för kassaflödesanalysen och du kan upprätta en kassaflödesanalys för en koncern. Vi går även igenom speciella problem som kan uppstå i kassaflödesanalysen.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Datum 24 oktober
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Näringslivets Hus
Tid: 09:30 - 17:30
Lärare: Jörgen Nilsson
Datum 7 november
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Näringslivets Hus
Tid: 09:30 - 17:30
Lärare: Jörgen Nilsson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen baserar sig på Bokföringsnämndens regler om kassaflödesanalys inom ramen för K3 samt IFRS standarden IAS 7 Rapport över kassaflöden.

Sagt om kursen

Kursen gav mig ökad förståelse och bra exempel som man kan gå tillbaka till.

Kursinnehåll

Du får en genomgång av:

  • Regelverk och praxis
  • Köp och försäljning av dotterföretag
  • Hantering av utländska dotterföretag i kassaflödesanalysen- med fokus på hantering av omräkningsdifferenser  
  • Hantering av minoritetsintressen och intresseföretag
  • Avstämningsförfarande, det vill säga tekniken att få rapporten ”att gå ihop”
  • Analys utifrån kassaflödesanalys

Förkunskaper

Du bör känna till grunddragen vid upprättande av en enklare kassaflödesanalys i juridisk person och ha kunskaper i koncernredovisning.

Lärare

Jörgen Nilsson

Redovisningsspecialist, KPMG AB
Jörgen är redovisningsspecialist och verksam vid KPMG i Stockholm. Han arbetar som konsult i kvalificerade redovisningsfrågor och har många års praktisk erfarenhet av kassaflödesanalyser.