Intäktsredovisning – K2/K3

Kursen bygger på gällande regelverk och belyser även de få ändringar som kommer när företagen går över i de nya K-regelverken. Den röda tråden är klassificerings- och gränsdragningsfrågor såsom produkter i arbete eller pågående arbete, ett eller flera uppdrag, fast pris eller löpande räkning. Utifrån detta får du konkreta tillämpningsexempel i boksluts- och årsredovisningsfrågor.

Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Från lagtext och redovisningsnorm till färdig årsredovisning finns många tillämpningsproblem inom intäktsredovisningen. Kursen behandlar intäktsredovisning i såväl tjänsteföretag som entreprenadföretag. Du får bl.a. en genomgång av:

 • Metoder för intäktsredovisning
 • Avgränsning tjänsteuppdrag – entreprenaduppdrag
 • Redovisningsregler för de olika metoderna
 • Principer för beräkning av färdigställandegrad
 • Vad innebär "slutlig ekonomisk uppgörelse"?

Vi går igenom delar av BFNAR 2003:3 och Redovisningsrådets Rekommendation RR 10, samt delar av branschrekommendationer för byggföretag från Byggindustrin. Vi tar även upp de förändringar som gäller i de nya K-regelverken.

Dessutom tar vi upp frågor som rör dessa poster i årsredovisningen såväl vad gäller klassificering som tilläggsupplysningar.

Föreläsningen varvas med kortare diskussionsuppgifter och genomgång av en verklig årsredovisning.

Sagt om kursen

Det är svåra regler/gränsdragningar som måste nötas in och Sven-Inge är så bra på att ge praktiska exempel; det gör det hela mycket lättare att ta till sig.

Marie Jonsson, redovisningskonsult, Per Rydbergs revisionsbyrå AB

Kursinnehåll

 • En genomgång av vilka företag som utgör konsult- respektive entreprenadföretag
 • Olika prissättningsprinciper
 • Värdering av pågående arbeten
 • Vad de s.k. huvudreglerna innebär
 • Hur de s.k. alternativreglerna ska tolkas
 • Redovisning i balans- och resultaträkning
 • Tilläggsupplysningar och deras innehåll och utformning
 • Garantiavsättningar