Inför bolagsdeklaration – fällor och fel

Nyhet

En halvdagskurs där skattejuristen Johanna Wiklund går igenom de vanligaste felen och fällorna vid upprättandet av bolagsdeklarationen.

 

 

Nästa kurstillfälle planeras till våren 2018.

Kurstillfällen

20 april
2 500 kr
Stockholm
Tid: 09:00 - 12:00
Lärare: Johanna Wiklund

Kursinnehåll

Förutom att gå igenom nyheterna på blanketten kommer hon ge tips och råd vid upprättandet av de skattemässiga justeringarna. Johanna kommer även informera om vad Skatteverket ska lägga extra fokus på vid årets granskning samt vikten av att skriva bra öppna yrkanden.

Särskild genomgång av:

  • Underskott
  • Koncernbidrag
  • Fastigheter
  • Aktier och andra delägarrätter
  • Andelar i handelsbolag
  • Öppna yrkanden

Lärare

Johanna Wiklund

Skattekonsult, Grant Thornton Sweden AB