IFRS – grundläggande

Du får en orientering om vad IFRS innebär, vilka principiella grunder som ligger bakom, vem som utformar normerna och i vilka avseenden IFRS-redovisning skiljer sig åt jämfört med en redovisning enligt svenska normer.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Datum 18 mars
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:30
Ta med dig:
  • IFRS-volymen alternativt FAR Online
  • Miniräknare
Lärare: Marie Lind, Pernilla Lundqvist, Susanne Strängberg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Video thumbnail
Se filmen
IFRS-grund, Pernilla Lundqvist

Du får en översiktlig genomgång av de områden där större skillnader finns mellan IFRS och svenska normer.

Under kursen går vi inte in på detaljer kring redovisningen av olika slag av transaktioner och balansposter.

Kursinnehåll

Grundkursen i IFRS ger dig en första kontakt med de internationella redovisningsstandarderna. Vi går igenom följande:

  • Vad IFRS, IAS, IFRIC och SIC är för slags standarder och uttalanden
  • Vad IASB är för slags normgivande organ som ger ut dessa standarder
  • Vilka bolag som ska tillämpa IFRS
  • Hur IFRS omfattas i de europeiska redovisningsdirektiven och hur IFRS blir bindande i Europa
  • Vilka de grundläggande skillnaderna är i IFRS jämfört med ÅRL och svenska redovisningsnormer avseende uppställningsformer och format på en årsredovisning, värderingsregler, och när transaktioner ska redovisas

Lärare

Susanne Strängberg

Redovisningsspecialist, Ernst & Young AB
Susanne är redovisningsspecialist på EY med en bakgrund från revision och är auktoriserad revisor. Primärt arbetar Susanne med komplicerade redovisningsfrågor inom såväl IFRS som BFNAR 2012:1 (K3). Hon är även lärare på flera kurser inom redovisningsområdet.

Pernilla Lundqvist

Redovisningsspecialist, Ernst & Young AB
Pernilla är ekonomie doktor, redovisningsspecialist på EY, adjunkt vid Handelshögskolan i Göteborg och ledamot i Redovisningsutredningen. Hon är en mycket uppskattad lärare på FAR och är också ansvarig för FAR:s IFRS-dag.

Marie Lind

Redovisningsspecialist, Ernst & Young AB
Marie har mångårig erfarenhet av redovisningsfrågor och har en bakgrund inom revision. Hon har även lång erfarenhet som lärare både inom IFRS och BFNAR 2012:1 (K3) från sin roll som redovisningsspecialist på EY.

Fortsättningskurs

Om du vill lära dig mer om IFRS rekommenderar vi kursen IFRS – fördjupning.