IFRS – grundläggande

Du får en orientering om vad IFRS innebär, vilka principiella grunder som ligger bakom, vem som utformar normerna och i vilka avseenden IFRS-redovisning skiljer sig åt jämfört med en redovisning enligt svenska normer.

Kurstillfällen

26 september
6 300 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
  • IFRS-volymen alternativt FAR Online
  • Miniräknare
Lärare: Pernilla Lundqvist

Kursbeskrivning

 

Du får en översiktlig genomgång av de områden där större skillnader finns.

Under kursen går vi inte in på detaljer kring redovisningen av olika slag av transaktioner och balansposter.

Kursinnehåll

Grundkursen i IFRS ger dig en första kontakt med de internationella redovisningsstandarderna. Vi går igenom följande:

  • Vad IFRS, IAS, IFRIC och SIC är för slags standarder och uttalanden
  • Vad IASB är för slags normgivande organ som ger ut dessa standarder
  • Vilka bolag som ska tillämpa IFRS
  • Hur IFRS omfattas i de europeiska redovisningsdirektiven och hur IFRS blir bindande i Europa
  • Vilka de grundläggande skillnaderna är i IFRS jämfört med ÅRL och svenska redovisningsnormer avseende uppställningsformer och format på en årsredovisning, värderingsregler, och när transaktioner ska redovisas

Lärare

Pernilla Lundqvist

Redovisningsspecialist, Ernst & Young AB
Pernilla är ekonomie doktor, redovisningsspecialist på EY, adjunkt vid Handelshögskolan i Göteborg och ledamot i Redovisningsutredningen. Hon är en mycket uppskattad lärare på FAR och är också ansvarig för FARs IFRS-dag.

Fortsättningskurs

Om du vill lära dig mer om IFRS rekommenderar vi kursen IFRS – fördjupning.