IFRS – fördjupning

Denna fördjupningskurs inom IFRS ger dig kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer.

Datum 18-19 mars
Pris 12 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 16:30
Ta med dig:
 • IFRS-volymen alternativt FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Johan Roempke, Marie Lind, Susanne Strängberg, Ulrika Bagge, Marcus Svensson, Caroline Forslund, Johanna Widlund
Datum 23-24 september
Pris 12 700 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 16:30
Ta med dig:
 • IFRS-volymen alternativt FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Marie Lind, Susanne Strängberg
Datum 20-21 oktober
Pris 12 700 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 16:30
Ta med dig:
 • IFRS-volymen alternativt FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Marie Lind, Susanne Strängberg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Denna fördjupningskurs är en påbyggnad till vår endagskurs IFRS – grundläggande. Du får ta del av praktiska erfarenheter från kurslärarnas arbete som redovisningsspecialister, vi diskuterar vanliga fallgropar vid tillämpningen av IFRS och du får veta mer om områden där det i många finansiella rapporter finns förbättringspotential.

Särskild genomgång kommer att ske av

 • IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
 • IFRS 3 Rörelseförvärv
 • IFRS 10 Koncernredovisning
 • IFRS 11 Samarbetsarrangemang
 • IFRS 8 Rörelsesegment
 • IFRS 13 Värdering till verkligt värde
 • IFRS 15 Intäktsredovisning
 • IFRS 16 Leasingavtal
 • IFRS 9 Finansiella instrument
 • IAS 12 Inkomstskatter
 • IAS 24 Upplysningar om närstående
 • IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures
 • IAS 32 Finansiella instrument: klassificering
 • IAS 33 Resultat per aktie
 • IAS 36 Nedskrivningar

Sagt om kursen

Välplanerat, bra framfört av lärare som kan sitt ämne och bra dokumenterat. Kort sagt jag är mycket nöjd!

En grundlig genomgång av IFRS-regelverket som går att använda i det dagliga jobbet.

Förkunskaper

Du förväntas ha viss grundkunskap om IFRS.

Lärare

Johanna Widlund

Ernst & Young AB

Caroline Forslund

Ernst & Young AB

Marcus Svensson

Ernst & Young AB

Ulrika Bagge

Ernst & Young AB
Ulrika arbetar som redovisningsspecialist på EY inom finansiella instrument, pensioner och försäkringsavtal. Hon har dessförinnan en bakgrund från risk management, treasury och kapitalförvaltning.

Susanne Strängberg

Redovisningsspecialist, Ernst & Young AB
Susanne är redovisningsspecialist på EY med en bakgrund från revision och är auktoriserad revisor. Primärt arbetar Susanne med komplicerade redovisningsfrågor inom såväl IFRS som BFNAR 2012:1 (K3). Hon är även lärare på flera kurser inom redovisningsområdet.

Marie Lind

Redovisningsspecialist, Ernst & Young AB
Marie har mångårig erfarenhet av redovisningsfrågor och har en bakgrund inom revision. Hon har även lång erfarenhet som lärare både inom IFRS och BFNAR 2012:1 (K3) från sin roll som redovisningsspecialist på EY.

Johan Roempke

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB