Handlingsplan för byråledare

Uppföljningsdag för tidigare deltagare.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Detta är en uppföljningsdag för alla som deltagit vid utbildningen Handlingsplan för byråledare.

Dagen leds av Jonas Hedin, Mindset och fokuserar på uppföljning och erfarenhetsutbyte.