Handelsrätt – 15 hp

En kurs i handelsrätt för dig som i första hand ska bli auktoriserad redovisningskonsult eller auktoriserad revisor och behöver komplettera din eftergymnasiala utbildning.

Nästa kursstart 5–6 februari 2020. Kursen kräver minst 15 deltagare för att genomföras.

Datum 5 februari - 22 april
Pris 29 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 16:00
Lärare: Anders Lagerstedt, Amie Dahlqvist, Annina H Persson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen är indelad i tre block (3 x 2 dagar). Datum för våren 2020:

  • 5–6 februari
  • 10–11 mars
  • 21–22 april

Kursen omfattar de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av sådana transaktioner i olika riktningar. Här ingår olika typer av avtalsförhållanden, så som köp, kreditavtal, borgensavtal och uppdragsavtal, bolagsrätt och annan associationsrätt. Utöver förmögenhetsrätten omfattar kursen insolvensrätt (konkurs, utmätning m.m.) samt straff och brott i näringslivet.

Genom studierna utvecklar du din kunskap inom ämnesområdena och förbättrar din förmåga att definiera, analysera och förklara problem inom dessa områden.

Föreläsningar, självstudier och hemtenta

Undervisningen sker i form av föreläsningar och lösning av seminarieuppgifter. Sex dagars lärarledda seminarier (36 timmar) samt självstudier och hemtentor (ca 40–50 timmar). Kursen är indelad i tre block. 

Litterarutförteckning och läsanvisningar

Examination

Godkända prestationer under kursen i form av aktivt deltagande i undervisningen liksom författande av en rättsutredning på handelsrättens område betygsätts med betyget G eller VG och ger 15 högskolepoäng. Kursen hålls i samarbete med Örebro universitet och är en komprimerad form av universitetsutbildningen riktad till yrkesverksamma.

Kursen är godkänd av Revisorsinspektionen.

Kursinnehåll

  • Grundläggande juridiska begrepp samt juridisk metod
  • Fordringsrätt, sakrätt och insolvensrätt
  • Associationsrätt

Blockdatum

Block I

Datum: 5-6 februari 2020
Föreläsare: Amie Dahlqvist
Tider: Dag 1 - kl. 09:30-17.00 Samling med kaffe från klockan 09:00 Dag 2 - kl 08:30 -16.00 Under det dessa två dagar sker en repetition av grundläggande juridiska begrepp samt juridisk metod. Vi går igenom centrala delar i ämnena personrätt, avtalsrätt och köprätt samt behandlar vissa straff- och processrättsliga frågeställningar med koppling till kursens målgrupp.

Block II

Datum: 10-11 mars 2020
Föreläsare: Annina Persson
Tider: Dag 1 - kl. 09:30 -17.00 Samling med kaffe från klockan 09:00 Dag 2 - kl 08.00 -16.00 Avsnittet tar upp tre områden, nämligen fordringsrätten, sakrätten och insolvensrätten. Du får en fördjupad kunskap om de tre områdenas principer och regler. Du lär dig också att identifiera och hantera centrala fordringsrättsliga, sakrättsliga och insolvensrättsliga problem.

Block III

Datum: 21-22 april 2020
Föreläsare: Anders Lagerstedt
Tider: Dag 1 - kl. 09:30 -17.00 Samling med kaffe från klockan 09:00 Dag 2 - kl 08:30 -16.00 Block III handlar om associationsrätt. Vi börjar med aktiebolagsrätt där du får en fördjupad kunskap i central aktiebolagsrätt där vi även tar upp rättsfall och frågeställningar av praktisk natur. Kursen kommer även att belysa Handelsbolagsrätten där vi går igenom reglerna on handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag. Som avslutning på delkursen kommer även Ekonomiska och Ideella föreningar belysas där du får lära dig de grundläggande skillnaden mellan dessa två föreningstyper, men även lära dig om de nya lagregler som gäller för Ekonomiska föreningar.

Förkunskaper

För att lättare kunna ta till sig av utbildningen bör du ha gått juridisk översiktskurs.

Lärare

Annina H Persson

Professor i civilrätt, Örebro universitet

Amie Dahlqvist

Universitetsadjunkt, Örebro universitet

Anders Lagerstedt

Universitetslektor, Stockholms Universitet
Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.

Frågor och svar om kursen

När och hur skriver jag tenta?

Du får en hemtenta efter varje blockavslut (totalt tre tentor) och du har två veckor på dig att lämna svaren.

Hur betygsätts utbildningen?

Du kan få betyget VG, G eller U. För att få VG på hela utbildningen krävs minst två tentor med betyget VG och en G.  Vid underkänt får du tenta om.

Behöver jag köpa någon litteratur till utbildningen?

Ja, en litteraturlista finns som pdf på kurssidan. Listan mejlas till anmälda kursdeltagare ett par veckor innan kursstart och då kan den vara något uppdaterad.

Här hittar du fler frågor och svar

Aktuellt just nu

Utbildningar