Handelsrätt – 15 hp

En kurs i handelsrätt för dig som i första hand ska bli auktoriserad redovisningskonsult eller auktoriserad revisor och behöver komplettera din eftergymnasiala utbildning.

Nästa kursstart 5–6 februari 2019.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen är indelad i tre block (3 x 2 dagar). Datum för våren 2019:

  • 5–6 februari
  • 12–13 mars
  • 9–10 april

Kursen omfattar de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av sådana transaktioner i olika riktningar. Här ingår olika typer av avtalsförhållanden, så som köp, kreditavtal, borgensavtal och uppdragsavtal, bolagsrätt och annan associationsrätt. Utöver förmögenhetsrätten omfattar kursen insolvensrätt (konkurs, utmätning m.m.) samt straff och brott i näringslivet.

Genom studierna utvecklar du din kunskap inom ämnesområdena och förbättrar din förmåga att definiera, analysera och förklara problem inom dessa områden.

Föreläsningar, självstudier och hemtenta

Undervisningen sker i form av föreläsningar och lösning av seminarieuppgifter. Sex dagars lärarledda seminarier (36 timmar) samt självstudier och hemtentor (ca 40–50 timmar). Kursen är indelad i tre block. 

Litterarutförteckning och läsanvisningar

Examination

Godkända prestationer under kursen i form av aktivt deltagande i undervisningen liksom författande av en rättsutredning på handelsrättens område betygsätts med betyget G eller VG och ger 15 högskolepoäng. Kursen hålls i samarbete med Örebro universitet och är en komprimerad form av universitetsutbildningen riktad till yrkesverksamma.

Kursen är godkänd av Revisorsinspektionen.

Kursinnehåll

  • Grundläggande juridiska begrepp samt juridisk metod
  • Fordringsrätt, sakrätt och insolvensrätt
  • Associationsrätt

Förkunskaper

För att lättare kunna ta till sig av utbildningen bör du ha gått juridisk översiktskurs.

Frågor och svar om kursen

När och hur skriver jag tenta?

Du får en hemtenta efter varje blockavslut (totalt tre tentor) och du har två veckor på dig att lämna svaren.

Hur betygsätts utbildningen?

Du kan få betyget VG, G eller U. För att få VG på hela utbildningen krävs minst två tentor med betyget VG och en G.  Vid underkänt får du tenta om.

Behöver jag köpa någon litteratur till utbildningen?

Ja, en litteraturlista finns som pdf på kurssidan. Listan mejlas till anmälda kursdeltagare ett par veckor innan kursstart och då kan den vara något uppdaterad.

Här hittar du fler frågor och svar

Aktuellt just nu

Utbildningar

Beskattningsrätt – 15 hp

26 augusti - 22 oktober Stockholm