Hållbarhetsredovisning

Börja hållbarhetsredovisa – hur du tar dig an de nya rapporteringskraven.

Sedan första januari 2017 är det obligatoriskt för större bolag att i sin årsredovisning också lämna hållbarhetsupplysningar. Vilka är egentligen ditt företags mest väsentliga hållbarhetsfrågor att rapportera på? På den här utbildningen ger vi dig kunskapen och verktygen att ta dig an de nya rapporteringskraven.

För närvarande finns inget kurstillfälle inplanerat.

Datum Skicka gärna en intresseanmälan
Pris 0 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Intresseanmälan

Vi jobbar med att ta fram datum till kursen. Lämna dina kontaktuppgifer i en intresseanmälan så hör vi av oss när vi har allt på plats. 

Intresseamälan är inte bindande.

Kurslokal
Centralt i Stockholm
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Hållbarhetslagen (EU-direktiv infört i ÅRL) gäller för företag som uppfyller minst två av följande villkor:

  • Medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 250
  • Balansomslutning uppgår till mer än 175 MSEK
  • Nettoomsättningen uppgår till mer än 350 MSEK

Målsättningen med den här kursen är att ge dig som skall ta dig an hållbarhetsrapportering en introduktion till de nya kraven. Du kommer att lära dig om vilka områden som hållbarhetsrapporten ska omfatta och hur du praktiskt kan gå till väga för att identifiera just ditt företags mest väsentliga ämnen att rapportera på. Du kommer också att i praktiska övningar få prova på att ta fram hållbarhetsdata.

Efter avslutad kurs kommer du ha en övergripande förståelse för vad rapporten förväntas innehålla, vilka ramverk som finns att tillgå samt själv ha fått prova på att ta fram och bearbeta hållbarhetdata så att du kan påbörja arbetet med din organisations rapportering.

Kursen vänder sig till dig som ansvarar för att ta fram en hållbarhetsrapport för ditt företag för första gången. Du behöver ingen praktisk eller teoretisk erfarenhet eller förkunskap för att kunna ta till dig kursinnehållet.

Kursen består av en hel arbetsdag där vi börjar med föreläsning om de nya lagkraven samt går igenom relevanta ramverk för hållbarhetsrapportering. Under den andra halvan av dagen går vi igenom hur man analyserar och identifierar väsentliga ämnen att rapportera samt räkneexempel på hur man tar fram hållbarhetsdata. Under denna del varvas föreläsning med gruppdiskussioner och övningar.

Sagt om kursen

Jag har nu en god bild av vad som krävs i rapporteringen. Mycket bra teori och bra praktiska tips och övningar. Mycket intressant.

Kursdeltagare, september 2017

Jag kommer kunna använda mina nya kunskaper med en gång för att fortsätta vårt arbete med hållbarhetsredovisning.

Kursdeltagare, september 2017

Kursinnehåll

  • Introduktion
  • Vad är ”hållbarhet”?
  • Lagkravet – genomgång bestämmelser
  • Användbara ramverk och begrepp
  • Process för hållbarhetsrapportering, intressentdialog och materialitet (inkl. gruppövning)
  • Räkneexempel (inkl. gruppövning)
  • Uppsummering

FAR rekommenderar