Hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen

Nyhet

Få värdefulla tips på hur du kan arbeta för att förbättra företagets hållbarhetsrapportering. Under webbinariet går vi igenom:

  • Exempel på bra rapportering inom bristfälliga områden
  • Nyckelkomponenter för ett effektivt hållbarhetsarbete
  • Revisorns roll och ansvar
Fler kurstillfällen

Innehåll

Hösten 2018 utförde PwC en studie i hållbarhetsrapporters efterlevnad av Årsredovisningslagens krav. Resultatet visade på stora brister i att redovisa risker men även inom sakområdena mänskliga rättigheter och anti-korruption. Dessutom kunde det konstateras att revisorns rapport om att en hållbarhetsrapport har upprättats sällan fanns bifogad hållbarhetsrapporten.

Med utgångspunkt i PwCs studie går detta webbinarium igenom resultaten men med fokus på hur företag kan arbeta för att förbättra sin rapportering. Områden som täcks inkluderar:

  • Exempel på bra rapportering inom bristfälliga områden
  • Nyckelkomponenter för ett effektivt hållbarhetsarbete
  • Revisorns roll och ansvar

Kolla om din dator funkar med våra webbinarier

Om du vill säkerställa att din dator är kompatibel med våra webbinarier kan du testa det här.

Det här är ett FAR-webbinarium

Lärarledda expertföreläsningar

Våra webbinarier är lärarledda expertföreläsningar som du följer i realtid via webben. Under webbinariet finns möjlighet att ställa frågor och få svar direkt. Webbinarierna spelas också in och du får tillgång till inspelningen senast en vecka efter att webbinariet har sänts. Du har sedan tillgång till inspelningen i tre månader.

Vidareutbildningstimmar
Dina utbildningstimmar kommer att registreras när du har genomfört webbinariet. För att detta ska kunna registreras hos FAR måste du logga in på Mina sidor och slutföra webbinariet personligen i samband med realtidssändningen.

Testa din uppkoppling
Om du vill säkerställa att din internetuppkoppling är tillräckligt snabb för våra webbinarier kan du testa din hastighet här.

PwC:s studie

Läs PwC:s studie