Grundläggande moms - Grant Thornton

Kursen ger dig grundläggande kunskap inom moms för att du ska kunna hantera underlag för moms men också för att du ska få en förståelse och kunna vara uppmärksam på alla de regler och undantag som finns.

Endast för anställda på Grant Thornton.

Pris 0 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Moms är ett komplicerat område och som de flesta måste behärska redan i början av karriären. Oavsett om du är redovisningsassistent eller revisor har du en roll där du behöver ta ställning till hur olika transaktioner ska hanteras ur ett momsperspektiv. Genom att förebygga och upptäcka fel i momsredovisningen kan företaget och kunderna undvika rättelser och eventuella skattetillägg. Det är därför viktigt att redan under din första tid i din roll som revisor och redovisningsassistent kunna identifiera fel både som upprättare och som granskare. 

Kursen ger dig tillräckliga kunskaper för att kunna känna dig trygg med att fånga upp de vanligast förekommande svårigheter inom

 • Svensk moms
 • EU-moms
 • Moms i internationell handel

Kursen utgår från grunderna i moms och tar dig hela vägen till de mer komplicerade frågorna vid EU- och internationell handel. Genom kursen får du tydliga förklaringar av de olika områdena och samtidigt öva på de områden som du kan förväntas hantera i din roll.

Genom övningar och kunskapskontroller säkerställs att du har grundläggande kunskaper inom momsområdet när du har avslutat kursen. 

Kursinnehåll

Grunderna i moms

 • Skattskyldighet
 • Omsättning
 • Skattepliktiga varor och tjänster
 • Beskattningsbar person
 • Omsättning inom landet

Beskattningsunderlaget

 • Skattesatser
 • En eller flera momssatser
 • Utlägg

Avdragsrätt

 • Begränsningar
 • Avdrag för personbil och lätt lastbil
 • Leasing och hyra av personbil
 • Köpt eller hyrd bostad
 • Representation
 • Blandad verksamhet

Redovisning av moms

 • Tidpunkt för redovisning
 • Utgående moms
 • Ingående moms
 • Styrkande av avdragsrätt
 • Förenklad, kredit och självfaktura

Handel utanför Sverige

 • Försäljning inom EU med varor och tjänster
 • Inköp inom EU
 • Export av varor och försäljning av tjänster utanför EU
 • Inköp utanför EU
 • Återbetalning av utländsk moms

Praktiskt information

 • Du får mejl med länk till kursen inom 1 timme
 • E-kursen är ca 1,5 timmar långt
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Det här behöver du – minimikrav:

Webbläsare
Internet Explorer 11
Google Chrome
Edge
Safari
Google Chrome
Firefox

Uppkoppling
2Mbit/sek

Aktuellt just nu