Granskning av KBR och fortsatt drift

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Pris 2 100 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Lärare: Bengt Skough
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Denna kurs ger dig kunskaper om revisorns granskning av kontrollbalansräkningen samt de krav som ISA ställer på revisorns granskning då ett företag har fortsatt-drift-problem. Du får ta del av exempel på yttrande över granskning av kontrollbalansräkning samt ett antal exempel på revisionsberättelser där revisorn funnit brister i styrelsens efterlevnad av ABL 25 kap. 

Kursinnehåll

 • ISA 570 Fortsatt drift
 • Antagandet om fortsatt drift
 • Revisorns ansvar
 • Betalningsförmåga
 • ISA 570 exempel
 • Beslutsträd
 • KBR
  – Revisorns granskning
  – Revisorns yttrande
  – Väsentliga händelser
  – Olika exempel

Lärare

Bengt Skough

Revisor, Mazars SET Revisionsbyrå AB
Bengt är godkänd revisor och arbetar på Mazars SET Revisionsbyrå i Malmö. Han har varit verksam inom branschen sedan 1979 och har under åren skapat sig ett omfattande kontaktnät runt om i landet vilket gett honom en bred kunskap och djup förståelse för de aktuella branschfrågor som främst berör mindre och medelstora revisions- och redovisningsbyråer.

Praktisk information

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Onlinekursen är ca 90 minuter lång
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 6 månader

Det här behöver du – minimikrav:

Webbläsare
Internet Explorer 11
Google Chrome
Edge
Safari
Google Chrome
Firefox

Uppkoppling
2Mbit/sek

Aktuellt just nu

Utbildningar