Granskning av kontrollbalansräkning och fortsatt drift

Denna kurs ger dig kunskaper om revisorns granskning av kontrollbalansräkningen samt de krav som ISA ställer på revisorns granskning då ett företag har fortsatt-drift-problem.

Pris 2 100 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

I denna onlinekurs får du en ingående genomgång av de delar av kontrollbalansräkningen och fortsatt drift-problematiken som revisorn behöver hantera. Du får bl.a. ta del av exempel på yttrande över granskning av kontrollbalansräkning samt ett antal exempel på revisionsberättelser där revisorn funnit brister i styrelsens efterlevnad av ABL 25 kap.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Video thumbnail
Se filmen
Granskning av kontrollbalansräkning och fortsatt drift

Lärare: Bengt Skough, senior advisor 

Kursen ger inte detaljerad kunskap om regelverken utan det finner du i den separata kursen Regelverken kring kontrollbalansräkning och fortsatt drift.

Kursinnehåll

 • ISA 570 Fortsatt drift
 • Antagandet om fortsatt drift
 • Revisorns ansvar
 • Betalningsförmåga
 • ISA 570 exempel
 • Beslutsträd
 • Hantering av kontrollbalansräkningen
  – Revisorns granskning
  – Revisorns yttrande
  – Väsentliga händelser
  – Olika exempel

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har genomfört onlinekursen Regelverken kring kontrollbalansräkning och fortsatt drift.

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 90 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

Edge
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Safari

Uppkoppling

2Mbit/sek

Tips!

Den här kursen ingår i Utbildningspaket online