God redovisningssed i fastighetsföretag

Kursen ger dig en övergripande bild av vad som är god redovisningssed för fastighetsbolag. Vi går igenom alla väsentliga områden som är specifika för fastighetsbolag och beskriver vilka olika regelsystem som finns, med koncentration på svensk redovisningssed.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

Kurstillfällen

22 maj
6 200 kr
Stockholm
Tid: 09:00 - 17:00
Lärare: Ingemar Rindstig, Bo Nordlund

Kursbeskrivning

Fastighetsverksamhet är speciell, reser ett antal branschspecifika redovisningsfrågor och ställer krav på särskild utformning av årsredovisning/ekonomisk rapportering.

Du kommer att få en tydlig bild av hur man gör i praktiken - regelsystemet löser ju inte allt; det måste även göras bedömningar och avvägningar. Därför får du också ta del av exempel och erfarenheter som kan hjälpa dig i din praktiska vardag.

Sagt om kursen

Väl uppbyggd kurs med bra och nyttig dokumentation som man kan använda sig av i det dagliga arbetet. Bra nivå vilket innebär att både den som redovisar enligt BFN och den som redovisar enligt IFRS kan få behållning.

Agneta Martinsson, ekonomiansvarig, Wihlborgs Fastigheter AB

Kursinnehåll

 • Lagar, rekommendationer, branschnormer – inklusive K3
 • Olika typer av fastigheter - klassificering, anläggningstillgångar, omsättningstillgångar
 • Anskaffning av fastighet. Vilka utgifter aktiveras? När redovisas köp?
 • Åtgärder på fastigheterna - aktivering eller kostnadsföring?
 • Aktivera ränta?
 • Avskrivning – principer, inklusive komponentavskrivning
 • Nedskrivning
 • Hur görs värdebedömning/fastighetsvärdering (övergripande/grundläggande aspekter)
 • Redovisning av verkligt värde - i balans-/resultaträkning respektive i not
 • Uppskrivning
 • Försäljning av fastighet. När redovisas den?
 • Villkor vid försäljningen - betalningstid, hyresgarantier etc.
 • Uppskjuten skatt
 • Rubriceringar i årsredovisning. Noter

Lärare

Bo Nordlund

Redovisningsspecialist, BREC
Bo är värderings- och redovisningsspecialist med inriktning mot fastigheter och fastighetsföretag. Han tjänstgör även på KTH i Stockholm samt är associerad till KPMG.

Ingemar Rindstig

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
Ingemar är auktoriserad revisor vid Ernst & Young i Uppsala och är ansvarig för Ernst & Young Real Estate och har stor erfarenhet av ekonomi och redovisning i bygg- och fastighetsföretag. Han är djupt engagerad i kårens utbildning och har under många år varit ordförande i FARs utbildningskommitté.