God redovisningssed i fastighetsföretag

Kursen ger dig en övergripande bild av vad som är god redovisningssed för fastighetsbolag. Vi går igenom alla väsentliga områden som är specifika för fastighetsbolag och beskriver vilka olika regelsystem som finns, med koncentration på svensk redovisningssed. De olika regelsystemen ger i hög grad olika redovisning. Kursen utgår från K3 men jämför också med K2 och K4 (IFRS).

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Datum 20 maj - 16 november
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:00 - 17:00
Lärare: Ingemar Rindstig, Bo Nordlund
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Fastighetsverksamhet är speciell, reser ett antal branschspecifika redovisningsfrågor och ställer krav på särskild utformning av årsredovisning/ekonomisk rapportering.

Du kommer att få en tydlig bild av hur man gör i praktiken - regelsystemet löser ju inte allt; det måste även göras bedömningar och avvägningar. Därför får du också ta del av exempel och erfarenheter som kan hjälpa dig i din praktiska vardag.

Efter kursen kommer du att ha goda kunskaper i redovisning av fastighetsverksamhet oavsett ägarform.

Kursen leder till att du kan läsa och förstå ett fastighetsbolags årsredovisning. Du ska också ha god grund för att kunna bokföra fastighetsverksamhet och upprätta årsredovisning.

Under kursen kommer de olika regelsystemen att gås igenom, med K3 som utgångspunkt och jämförelser mot K2 och K4.Tid ges för att diskutera praktisk tillämpning. Ett särskilt avsnitt ges avseende fastighetsvärdering eftersom detta är en viktig grund för att förstå fastighetsredovisning.

Sagt om kursen

Väl uppbyggd kurs med bra och nyttig dokumentation som man kan använda sig av i det dagliga arbetet. Bra nivå vilket innebär att både den som redovisar enligt BFN och den som redovisar enligt IFRS kan få behållning.

Agneta Martinsson, ekonomiansvarig, Wihlborgs Fastigheter AB

Kursinnehåll

 • Lagar, rekommendationer, branschnormer – inklusive K3
 • Köp av fastighet
 • Bygga
 • Förvärv på annat sätt
 • Tillkommande utgifter – ombyggnad, underhåll, reparation
 • Aktiveringsregler
 • Avskrivning
 • Nedskrivning
 • Uppskrivning
 • Lånekostnader
 • Leasing – finansiell/operationell
 • Avyttring och utrangering
 • Verkligt värde – upplysning om
 • Intressebolag
 • Joint Ventures
 • Finansiella investment/lån/derivat
 • Uppskjuten skatt
 • Avsättningar
 • Rubriceringar i årsredovisning
 • Noter

Lärare

Bo Nordlund

Redovisningsspecialist, BREC
Bo är värderings- och redovisningsspecialist med inriktning mot fastigheter och fastighetsföretag. Han tjänstgör även på KTH i Stockholm samt är associerad till KPMG.

Ingemar Rindstig

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
Ingemar är auktoriserad revisor vid Ernst & Young i Uppsala och är ansvarig för Ernst & Young Real Estate och har stor erfarenhet av ekonomi och redovisning i bygg- och fastighetsföretag. Han är djupt engagerad i kårens utbildning och har under många år varit ordförande i FARs utbildningskommitté.