Generationsskifte/ägarskifte i 3:12-företagen

Kursen behandlar olika sätt att på ett skatteeffektivt sätt genomföra ett lyckat generationsskifte/ägarskifte där hänsyn tas till ägarens behov av medel för sin försörjning, hur eventuella syskon ska kompenseras samt de skattemässiga teknikerna för att genomföra generationsskiftet.

Just nu finns inget planerat kurstillfälle. Kontakta oss för mer information.

Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

I ett familjeägt företag är frågan ofta om någon eller några i familjen ska ta över företaget eller om det ska säljas. Som rådgivare ställs du inför såväl civilrättsliga som skatterättliga frågor. En underprisöverlåtelse kan bli ett blandat fång men även ses som ett förskott på arv och innefatta att det förstärkta laglottsskyddet blir aktuellt. En försäljning externt eller inom familjen kan behöva föregås av omstrukturering där hänsyn tas till skatter och ägarnas behov av kapital för sin försörjning. Dagens genomgång kommer att belysas med praktiska exempel.

Kursinnehåll

För att göra dig till en god rådgivare inom detta område går vi igenom:

Civilrättsliga aspekter i form av

 • Formkrav vid överlåtelse av fast och lös egendom
 • Enskild egendom och giftorättsgods
 • Gåvor till omyndiga
 • Förskott på arv
 • Överlåtelseförbud vid gåva
 • Blandade fång och det förstärkta laglottsskyddet.

Blandade fång och underprisöverlåtelser

 • Huvudsaklighetsprincipen och delningsprincipen
 • Fastighetsöverlåtelser mot revers
 • Fastigheter i generationsskiftet

Överlåtelse av fåmansföretag

 • Omstrukturering genom bland annat
  – andelsbyte
  – fusion, fission m.m.
  – indragning av aktier

Nya föreslagna 3:12- regler i generationsskiftet