GDPR – för revisorer och redovisningskonsulter

Nyhet

Hur påverkas du som revisor eller redovisningskonsult av den nya dataskyddsförordningen, GDPR? I din roll som revisor eller redovisningskonsult behöver du både säkerställa att du själv och byrån hanterar personuppgifter korrekt. Lagen ska börja tillämpas 25 maj 2018 och det är hög tid att sätta dig in i de frågor som blir aktuella för dig.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
16 mars
4 500 kr
Stockholm
Kurslokal
Hotell C Stockholm
Tid: 08:30 - 12:30
Lärare: Sara Orback, Cajsa Weibring
16 mars
4 500 kr
Streaming
Tid: 08:30 - 12:30
11 april
4 500 kr
Stockholm
Tid: 08:30 - 12:30
Lärare: Sara Orback, Cajsa Weibring
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Den här kursen ger dig, dels kunskap om hur regelverket är utformat och fungerar och dels hur du ska förhålla dig utifrån din ansvarsroll och vad som är viktigt att tänka på.

Regelverket är ett metodregelverk vilket innebär att det inte finns tydliga riktlinjer för hur varje situation ska hanteras utan det krävs en förståelse för regelverket och en bedömning utifrån de förutsättningar som du och byrån har. En viktig del är riskhanteringen och de förebyggande åtgärder du kan vidta och som du kommer få exempel på.

Kursen kommer ge dig vägledning hur man kan förhålla sig till uppdragsgivaren, vad status är för branschen och hur FAR arbetar med dessa frågor. Du får också vägledning i vad du bör tänka på i din roll som revisor respektive redovisnings- eller lönekonsult.

Kursen riktar sig till dig som är erfaren revisor eller redovisningskonsult och har kundansvar

Oavsett om du är revisor eller redovisningskonsult är tillämpningen likande. Båda rollerna kommer dock att behandlas och vissa delar kommer att vara specifika för de olika rollerna. Som enskild revisor eller redovisningskonsult behöver du både kunskap om regelverket i stort samt tips på hur du kan agera mot dina kunder. Som ansvarig för en byrå får du även visst stöd i hur byråns policies, dokument, riskhantering kan ske för byrån som helhet. Den här kursen vänder sig till dig som tänker börja eller redan har börjat arbeta med införandet. Den är användbar oavsett om du arbetar operativt, stödjande eller strategiskt med frågorna.

Efter kursen kommer du ha med dig en förståelse för regelverket och hur du kan tillämpa det i din roll som revisor eller redovisningskonsult.

Kursinnehåll

 • Regelverket i stort
 • Nuläge i branschen
 • Informationshantering
 • Registrering av information
 • Tillsyn
 • Prioritering
 • Ansvarsrollen
 • Risk- och incidenthantering
 • Utformning av dokument och avtal
 • Revisorsrollen
 • Affärsnytta

Lärare

Cajsa Weibring

Deloitte AB
Cajsa Sydhoff Weibring arbetar idag som Privacy Leader på Deloitte, och driver Deloittes arbete att bli GDPR-compliant till maj 2018. Cajsa har arbetat som bolagsjurist på företag i många år, och som personuppgiftsombud hos dessa haft stort fokus på personuppgifter och skyddet för och personlig integritet. Inom Deloitte ingår hon i den globala arbetsgruppen för GDPR-compliance.

Sara Orback

Föreningsjurist, FAR AB
Föreningsjurist på FAR.

Streaming

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken funkar för dig.

Vi mejlar inloggningsuppgifter och kursdokumentationen till dig 24 timmar innan start. Du behöver en uppkoppling på minst 2 Mbit/sek.