Förberedelsekurs inför revisorsexamen

Kursens målsättning är att förbereda dig inför revisorsexamen genom att belysa viktiga frågeställningar inom de områden som provet omfattar. Kursen innehåller moment inom revision, redovisning, associationsrätt, skatterätt samt vanliga frågor kring god revisorssed och rollen som revisor. I kursen diskuteras även frågor som berör ställningstaganden i rollen som revisor.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
9-13 april
19 500 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Medlemsvolym
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • IFRS-volymen alternativt FAR Online
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan
Lärare: Anders Lagerstedt, Stefan Ohlsson, Thomas Swenson, Malin Ihse
Hösten 2018 (pris ej fastställt)
0 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Ta med dig:
 • FARs Medlemsvolym
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • IFRS-volymen alternativt FAR Online
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan
Hösten 2018 (pris ej fastställt)
0 kr
Göteborg
Kurslokal
Centralt i Göteborg
Ta med dig:
 • FARs Medlemsvolym
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • IFRS-volymen alternativt FAR Online
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under kursen varvas föreläsningar med grupparbeten. Med anknytning till gamla prov diskuterar vi även frågor inför det nya.

Kursinnehåll

 • Skatt
 • Juridik
 • Redovisning inklusive IFRS
 • God revisorssed och revisorsrollen

Förkunskaper

Inför kursen bör du ha börjat förbereda dig inför examen och ha tagit del av tidigare prov som du hämtar från Revisorsinspektionens webbplats.

Lärare

Malin Ihse

Skattekonsult, Ernst & Young AB
Malin är skattejurist vid Ernst & Young i Jönköping. Hon arbetar huvudsakligen med skatterådgivning till stora och små ägarledda företag.

Thomas Swenson

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
Thomas är auktoriserad revisor vid Ernst & Young i Malmö. Bland Thomas uppdragsgivare finns såväl mindre- och medelstora privatägda bolag som internationella börsnoterade koncerner i ett varierat utbud av branscher såsom handel, postorder, tv-shopping, skinn och textil, media, tillverkning, bygg, fastighetsförvaltning m.m. Thomas har i många år arbetat med utbildning både internt inom Ernst & Young och externt.

Stefan Ohlsson

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
Stefan är auktoriserad revisor vid Ernst & Young i Katrineholm. Bland Stefans uppdragsgivare finns såväl mindre- som medelstora privatägda bolag inom bland annat fastighets-, bygg-, el-, VVS-, tillverkningsbranschen. Han har vidare specialkompetens inom bolagisering inom idrottsrörelsen. Stefan har i många år arbetat med utbildning både internt inom Ernst & Young och externt.

Anders Lagerstedt

Universitetslektor, Stockholms Universitet
Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.

Läsvärt

Tidningen Balans har följt Åsa Kroksgårds resa från beslutet att skriva provet fram till resultatet från Revisorsnämnden.

Läs intervjun Vägen till examen – en resa varje revisor måste göra.

Ingår i utbildningsplan