Förändringsledning för controllers och ekonomichefer

Aldrig tidigare har förändringsledning varit en så aktuell och efterfrågad kompetens. Organisationer som lyckas driva igenom sina förändringar oavsett om de är orsakade av förändringar i omvärlden eller smarta interna innovationer kommer bli framgångsrika över tid. Men förändring är svårt och många organisationer kan bli mycket bättre på att säkerställa att de nyttor förändringarna syftar till realiseras. Controllern har en central roll i organisationen och tillgång till såväl beslutsfattare som information. Många omfattande förändringsprojekt har kopplingar till strategi, ekonomi och/eller IT kräver struktur och uppföljning för att realisera värde.

Kurstillfällen

23-24 oktober
11 600 kr
Stockholm
Kurslokal
Scandic Anglais
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Pontus Wadström

Kursbeskrivning

 

För att få ut största möjliga nytta av utbildningen får du som deltagare ett antal förberedelseuppgifter. Utbildningsdagarna är uppbyggda av korta teoretiska pass som följs av diskussioner, praktisk träning samt tillämpning av modeller och verktyg på dina utmaningar och kända case.

Kursens mål

Efter utbildningen kommer du kunna:

 • Beskriva olika teoretiska ramverk och modeller för förändring och förändringsledning
 • Förstå skillnad mellan olika sätt att genomdriva förändring och kunna avgöra när vilka bör användas
 • Tillämpa olika modeller, metoder och verktyg för att genomdriva verklig och varaktig förändring
 • Realisera en förändring där Business Case Management och förändringsuppföljning är centrala delar

Kursinnehåll

 • Ta fram förändringsplan som säkrar nyttorealisering
 • Formulera tydliga och mätbara nyttor för förändringar
 • Ta fram, hantera och realisera ett Business Case
 • Analysera realiserbarhet med en förändring
 • Identifiera, involvera och hantera nyckelintressenter
 • Ta fram en kommunikations- och utbildningsplan
 • Skapa en väldefinierad förändringsprocess
 • Organisation och fördelning av ansvar för kritiska delar inom förändring

Lärare

Pontus Wadström

A Real Movement
Pontus arbetar som rådgivare, utbildare, forskare och författare inom strategi och förändring. Hans erfarenhet innefattar arbete som strategi- och managementkonsult och ansvar för strategi- och förändringsfrågor inom såväl globalt noterade koncerner som start-ups. Han är doktorand i Industriell ekonomi vid KTH samt har en Civilekonomexamen och en psykologiexamen från Linköpings Universitet.