Fastighetsmoms

Under kursen fokuserar vi på moms för fastigheter och hur det påverkar din momsredovisning i praktiken. Du får såväl grundprinciperna för beskattningen som praktiska problemlösningar i olika typfall.

Datum 21 april
Pris 6 300 kr
Typ Klassrum online
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Datum 13 oktober
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Jan Kleerup
Datum 13 oktober
Pris 6 500 kr
Typ Klassrum online
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Video thumbnail
Se filmen
Fastighetsmoms, Jan Kleerup


Även om reglerna för den frivilliga skattskyldigheten förenklats något sedan man slopade kravet på beslut från Skatteverket, kvarstår många och krångliga regler.

Vi går igenom alla dessa regler och efter det ska du ha en betydligt bättre kunskap om vad som gäller!

Moms är ett besvärligt område och framförallt gäller det för fastigheter. Här finns den så kallade frivilliga skattskyldigheten för moms på hyror, där det finns många fallgropar, som kan bli dyra att falla i.

På denna kurs behandlar vi allt som rör moms på fastigheter inklusive de senaste rättsfallen, såväl i Sverige som ifrån EU-domstolen, samt aktuella skrivelser/ställningstaganden från Skatteverket.

Sagt om kursen

Mycket inspirerande föreläsare! Ett ämne som annars kan vara tungt och svårbegripligt blev helt plötsligt kul och intressant! En stor eloge till läraren!

Cecilia Deblond, redovisningsekonom, Valad Sweden AB.

Kursinnehåll

Den frivilliga skattskyldigheten

– Grundprincipen för moms på hyra
– Momsens fastighetsdefinition
– Stadigvarande användning – tomma lokaler, pop up butiker
– Uthyrning i flera led
– Uppförandeskede
– Skattskyldigheten upphör

Avdragsrätt för ingående moms

– Avdragsgill ingående moms
– Fördelningsprinciper för gemensam moms
– Retroaktivt avdrag
– Tidpunkt för avdrag

Jämkning av ingående moms

– Hur jämkning går till
– Jämkning vid fastighetsförsäljningar
– Jämkningshandlingen 

Övrigt

– Hyresavin 
– Byte av hyresgäster
– Fastighetstransaktioner
– Skattskyldighetens övergång 
– Rivning och sanering
– Mäklararvoden

Övrig moms för fastigheter

– Parkeringsverksamhet 
– Reklamplatser
– Vidarefakturering/utlägg
– Byggverksamhet – omvänd byggmoms

Lärare

Jan Kleerup

Skattejurist, Erlegal Advokat KB
Jan, som är skattejurist på Erlegal Advokat har mångårig erfarenhet som skatterådgivare med särskilt fokus på mervärdesskatt, ett ämne han även skrivit flera böcker om. Han arbetar även med process, förhandsbesked samt utbildning. Jan har ett förflutet som partner på Ernst & Young där han haft rollen både som skattechef och som chef för indirekt skatt. Han är en ofta anlitad och uppskattad lärare som med sin expertis och sitt djupa kunnande har förmågan att förmedla sitt budskap på ett enkelt och lättfattligt sätt.

Klassrum online

  • Starta kursen under Mina utbildningar.
  • Sändningen är igång kl. 09.15–17.30.
  • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar.
  • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in.
  • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen.
  • För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.
  • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs.

Kolla om din dator funkar för gå utbildningen online.

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta senast 30min innan kursstart.