Fastighetsmoms

Under kursen fokuserar vi på moms för fastigheter och hur det påverkar din momsredovisning i praktiken. Du får såväl grundprinciperna för beskattningen som praktiska problemlösningar i olika typfall.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
25 april
6 200 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

 

Den frivilliga skattskyldigheten ändrades 2014 och numera krävs inte beslut av Skatteverket för att momsbelägga hyror. Ändringen har även inneburit nya bestämmelser avseende retroaktivitet och ångertid. Vi behandlar dessa regler och konsekvenser av ändringarna.

Moms är ett besvärligt område och framförallt gäller det för fastigheter. Här finns den så kallade frivilliga skattskyldigheten för moms på hyror, där det finns många fallgropar, som kan bli dyra att falla i.

På denna kurs behandlar vi allt som rör moms på fastigheter inklusive de senaste rättsfallen, såväl i Sverige som ifrån EG-domstolen, samt aktuella skrivelser/ställningstaganden från Skatteverket.

Sagt om kursen

Mycket inspirerande föreläsare! Ett ämne som annars kan vara tungt och svårbegripligt blev helt plötsligt kul och intressant! En stor eloge till läraren!

Cecilia Deblond, redovisningsekonom, Valad Sweden AB.

Kursinnehåll

Den frivilliga skattskyldigheten

– Grundprincipen för moms på hyra
– Momsens fastighetsdefinition
– Stadigvarande användning – tomma lokaler, pop up butiker
– Uthyrning i flera led
– Uppförandeskede
– Skattskyldigheten upphör

Avdragsrätt för ingående moms

– Avdragsgill ingående moms
– Fördelningsprinciper för gemensam moms
– Retroaktivt avdrag
– Tidpunkt för avdrag

Jämkning av ingående moms

– Hur jämkning går till
– Jämkning vid fastighetsförsäljningar
– Jämkningshandlingen 

Övrigt

– Hyresavin 
– Byte av hyresgäster
– Fastighetstransaktioner
– Skattskyldighetens övergång 
– Rivning och sanering
– Mäklararvoden

Övrig moms för fastigheter

– Parkeringsverksamhet 
– Reklamplatser
– Vidarefakturering/utlägg
– Byggverksamhet – omvänd byggmoms