Fastighetsdagen FAR Jan Kleerup

Fastighetsdagen – skattedag för bygg- och fastighetsbranschen

Behöver du det senaste inom skatt, moms och redovisning för fastighetsbranschen? Då ska du komma på Fastighetsdagen! Du som jobbar med eller i bygg- och fastighetsbranschen kan här hålla dig uppdaterad, träffa de främsta experterna och få svar på dina frågor.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Datum 7 november
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Kurslokal
Näringslivets Hus
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Jan Kleerup, Ingemar Rindstig, Anna Persson, Carl Lindberg, Mathias Gustafsson
Datum 7 november
Pris 4 900 kr
Typ Nyhetsdag online
Platser kvar JA
Tid: 09:30 - 17:00
Fler kurstillfällen

Fastighetsdagen

Skattereglerna som påverkar fastighetsaffärer är många till antalet och förändras ständigt. Målsättningen med dagen är därför att ge en ökad förståelse för skattefrågor relaterade till bygg- och fastighetsbranschen.

Video thumbnail
Se filmen
Fastighetsdagen 2018, Jan Kleerup och Anna Persson

Fastighetsdagen fokuserar främst på inkomstskatt, moms och fastighetstransaktioner där vi bl.a. går igenom nya regler, aktuella domar och föreslagna lagändringar. Vi tittar även närmare på trender och tendenser på transaktionsmarknaden för fastigheter.

Fastighetsdagen passar dig som kommer i kontakt med frågor relaterade till skatt och fastigheter i den löpande verksamheten eller jobbar med strategiska frågor kring fastighetsförvärv.

Efter dagen kommer du ha goda insikter i vilka nya regler och föreslagna lagförändringar som är aktuella på området samt hur dessa potentiellt kan påverka din verksamhet. Du kommer också ha en tydlig uppfattning kring rådande trender på fastighetsmarknaden.

Se dagens innehåll

Sagt om kursen

Samspelet, och nivån på frågeställningarna som togs upp var precis vad jag hoppades på. Mycket kunniga föreläsare!

Margareta Kleberg, auktoriserad revisor, vd Kleberg Revision AB

Program

Nyheter – inkomstskatt och moms

  • Vad innebär de nya ränteavdragsreglerna för fastighetsbranschen?
  • Förslag till nya regler (om tillämpligt)
  • Praxis från förvaltningsdomstolarna
  • Ställningstaganden från Skatteverket
  • Domar från EU-domstolen

Praktiskt case: exploatering av markområde – inkomstskatt och moms

  • Bildande av joint venture, ägarstruktur och finansieringsfrågor
  • Bildande av byggbolag – byggmästarsmitta
  • Fastighetsbildningsåtgärder: avstyckning eller ideella andelar och klyvning
  • Konsekvenser av exploateringsåtaganden mot kommunen
  • Avyttring av fastigheter till bostadsrättsförening, till kommersiella aktörer eller egen förvaltning

Allmänna fastighetstaxering 2019 – vad ska man tänka på?

Trender och tendenser i fastighetsbranschen

Förkunskaper

 

Lärare

Mathias Gustafsson

Manager, Svalner Skatt & Transaktion KB
Mathias är Manager på Svalner och ansvarig för fastighetstaxerings- och fastighetsskattefrågor. Han driver också skatteprocesser inom dessa områden samt arbetar med löpande rådgivning till fastighetsbolag. Mathias har sedan tidigare erfarenhet från Skatteverket, där huvudfokus låg på frågor rörande fastighetsskatt och fastighetstaxering.

Carl Lindberg

Senior Manager, Svalner Skatt & Transaktion KB
Carl anslöt till Svalner i september 2017 i en roll som Senior Manager. Carl arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning med inriktning mot fastighetsbranschen. Carl har tidigare arbetat med skatterådgivning och skatteprocesser på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, även då med inriktning mot fastighetsbranschen.

Anna Persson

Senior Manager, Svalner Skatt & Transaktion KB
Anna började arbeta på Svalner i mars 2013 och är sedan januari 2017 partner i bolaget. Hon har sedan tidigare gedigen erfarenhet av skatterådgivning hos revisionsföretag (PWC). Därefter har Anna arbetat med skattefrågor på Finansdepartementet samt varit skattechef på PostNord och fastighetsbolaget Kungsleden. På Svalner är Annas primära inriktning mot fastighetsbranschen men hon arbetar även med generell inkomstskatt, skatteprocesser och M&A. Anna är också en ofta anlitad och uppskattad föreläsare och skriver debattartiklar i branschmedia.

Ingemar Rindstig

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
Ingemar är auktoriserad revisor vid Ernst & Young i Uppsala och är ansvarig för Ernst & Young Real Estate och har stor erfarenhet av ekonomi och redovisning i bygg- och fastighetsföretag. Han är djupt engagerad i kårens utbildning och har under många år varit ordförande i FARs utbildningskommitté.

Jan Kleerup

Skattekonsult, Svalner Skatt & Transaktion KB
Jan, som är Senior Adviser hos Svalner har mångårig erfarenhet som skatterådgivare med särskilt fokus på mervärdesskatt, ett ämne han även skrivit flera böcker om. Han arbetar även med process, förhandsbesked samt utbildning. Jan har ett förflutet som partner på Ernst & Young där han haft rollen både som skattechef och som chef för indirekt skatt. Han är en ofta anlitad och uppskattad lärare som med sin expertis och sitt djupa kunnande har förmågan att förmedla sitt budskap på ett enkelt och lättfattligt sätt.

Frågor och svar om kursen

Får även vi som är på plats tillgång till inspelningen av nyhetsdagen?

Ja. Du får filmen oavsett om du deltar på plats eller online.

Hur länge har jag tillgång till materialet när jag har tagit del av en onlinekurs?

Du har tillgång till materialet i 3 månader efter att du har mottagit filmen. 

Här hittar du fler frågor och svar

Online

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken funkar för dig.

Vi mejlar inloggningsuppgifter och kursdokumentationen till dig 24 timmar innan start. Du behöver en uppkoppling på minst 2 Mbit/sek.


filmVi spelar in Fastighetsdagen och alla deltagare kommer att få tillgång till filmen.