Fastighetsdagen FAR Jan Kleerup

Fastighetsdagen – skattedag för bygg- och fastighetsbranschen

Behöver du det senaste inom skatt, moms och redovisning för fastighetsbranschen? Då ska du komma på Fastighetsdagen! Du som jobbar med eller i bygg- och fastighetsbranschen kan här hålla dig uppdaterad, träffa de främsta experterna och få svar på dina frågor.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Fler kurstillfällen

Fastighetsdagen

Skattereglerna som påverkar fastighetsaffärer är många till antalet och förändras ständigt. Målsättningen med dagen är därför att ge en ökad förståelse för skattefrågor relaterade till bygg- och fastighetsbranschen.

"Den här dagen ser jag som en nödvändig dag för de som är verksamma i bygg- och fastighetsföretag med ekonomi och förvaltning. Men även för rådgivare på området som bland annat revisorer, konsulter, advokater. Man får inte missa en sådan här dag helt enkelt."
- Jan Kleerup, lärare på Fastighetsdagen 2018

Video thumbnail
Se filmen
Fastighetsdagen 2018, Jan Kleerup och Anna Persson

Fastighetsdagen fokuserar främst på inkomstskatt, moms och fastighetstransaktioner där vi bl.a. går igenom nya regler, aktuella domar och föreslagna lagändringar. Vi tittar även närmare på trender och tendenser på transaktionsmarknaden för fastigheter.

Fastighetsdagen passar dig som kommer i kontakt med frågor relaterade till skatt och fastigheter i den löpande verksamheten eller jobbar med strategiska frågor kring fastighetsförvärv.

Efter dagen kommer du ha goda insikter i vilka nya regler och föreslagna lagförändringar som är aktuella på området samt hur dessa potentiellt kan påverka din verksamhet. Du kommer också ha en tydlig uppfattning kring rådande trender på fastighetsmarknaden.

Se dagens innehåll

Sagt om kursen

Samspelet, och nivån på frågeställningarna som togs upp var precis vad jag hoppades på. Mycket kunniga föreläsare!

Margareta Kleberg, auktoriserad revisor, vd Kleberg Revision AB

Program

Nyheter – inkomstskatt och moms

  • Vad innebär de nya ränteavdragsreglerna för fastighetsbranschen?
  • Förslag till nya regler (om tillämpligt)
  • Praxis från förvaltningsdomstolarna
  • Ställningstaganden från Skatteverket
  • Domar från EU-domstolen

Praktiskt case: exploatering av markområde – inkomstskatt och moms

  • Bildande av joint venture, ägarstruktur och finansieringsfrågor
  • Bildande av byggbolag – byggmästarsmitta
  • Fastighetsbildningsåtgärder: avstyckning eller ideella andelar och klyvning
  • Konsekvenser av exploateringsåtaganden mot kommunen
  • Avyttring av fastigheter till bostadsrättsförening, till kommersiella aktörer eller egen förvaltning

Allmänna fastighetstaxering 2019 – vad ska man tänka på?

Trender och tendenser i fastighetsbranschen

Förkunskaper

 

Frågor och svar om kursen

Får även vi som är på plats tillgång till inspelningen av nyhetsdagen?

Ja. Du får filmen oavsett om du deltar på plats eller online.

Hur länge har jag tillgång till materialet när jag har tagit del av en onlinekurs?

Du har tillgång till materialet i 3 månader efter att du har mottagit filmen. 

Här hittar du fler frågor och svar

Online

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken funkar för dig.

Vi mejlar inloggningsuppgifter och kursdokumentationen till dig 24 timmar innan start. Du behöver en uppkoppling på minst 2 Mbit/sek.


filmVi spelar in Fastighetsdagen och alla deltagare kommer att få tillgång till filmen.