FAR:s aktualitetsdagar 2017/2018

På aktualitetsdagarna 2017/2018 har FAR:s egna specialister inom revision, juridik och redovisning samlat de mest intressanta områdena för dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult. Utöver att nätverka med branschkollegor och FAR:s medarbetare/specialister och rådgivare kommer du bli uppdaterad på det senaste inom respektive område och på vad som är nytt inom regelverk och praxis.

Medlemspris är 7 150 kr (30 % rabatt) och rabatten dras av vid fakturering. I kurspriset ingår kost och logi i enkelrum.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 30% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
8-9 februari
10 215 kr
Falkenberg
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Bengt Skough, Camilla Carlsson, Sofia Wallebom, Johanna Svensson, Sara Orback, Maria Lantz
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Från och med 2017 genomförs FAR:s aktualitetsdagar av FAR:s egna specialister. Kursen innehåller områden där regelverk eller praxis har förändrats samt områden det ofta ställs frågor i medlemsrådgivningen.

Dag ett är en gemensam dag för revisorer och redovisningskonsulter. Dagen avslutas med middag för nätverkande med branschkollegor samt FAR:s specialister och rådgivare.

Dag två inleds med en uppdelning av revisorer och redovisningskonsulter där specifika frågor i rollen diskuteras, och avslutas med gemensamma frågor.

Observera att kursens ”all inclusive”-upplägg innebär att priset inte påverkas om du har inte har möjlighet att vara med på den gemensamma middagen, att övernatta, att dela rum eller andra anpassningar.

Program dag 1

09.00 Inledning och presentation av FAR:s specialister

09.15–09.45 Uppdragsbrev – Allmänna villkor
Sara Orback/Maria Lantz
Under ledning av FAR:s jurister får du en genomgång av vad du bör tänka på när du upprättar uppdragsbrev och använder FARs Allmänna villkor.

10.00–10.45 Nya penningtvättslagen
Sara Orback/ Maria Lantz
Den 1 augusti trädde en helt ny penningtvättslag i kraft. FAR:s föreningsjurister går igenom ändringarna och vad de betyder för dig som verksamhetsutövare. Även lagen om register för verkliga huvudmän belyses.

11.00 – 12.00 Aktuella redovisningsfrågor
Camilla Carlsson/Sofia Wallebom
FAR:s medlemsrådgivning får dagligen många ”vardagsnära” redovisningsfrågor allt från K2- och K3-tillämpningarn till värderingsfrågor. Vi har valt ut ett antal frågor som vi bedömer är av intresse för såväl redovisningskonsulter som revisorer som vi kommer att belysa.

12.00 Lunch

13.00 – 14.00 Värdeöverföringar – kan de vara formlösa?
Bengt Skough och Maria Lantz/Sara Orback
Du har väl inte missat vårens debatt i Balans kring värdeöverföringar och de formkrav som kan uppkomma. Utifrån 17 kap ABL går vi igenom vad som krävs för att en formlös värdeöverföring kan accepteras.

14.15 – 15.00 Du och din omvärldsanalys
Bengt Skough och Camilla Carlsson
Utvecklingstakten i branschen är just nu ”helt galen”. De som inte är vaksamma riskerar att komma långt efter sina konkurrenter. FAR har ett ansvar för att ge sina medlemmar tillgång till kontinuerlig omvärldsbevakning men det räcker inte. Varje enskild byrå måste själva göra en analys av sin egen situation. Här får ni tips och råd.

15.00 Fika

15.30 – 16.15 GDPR
Maria Lantz/Sara Orback
Från och med den 25 maj 2018 ska Dataskyddsförordningen tillämpas i Sverige. Vi går igenom de stora skillnaderna mellan PuL och Dataskyddsförordningen och vad ni som byrå behöver tänka på.

16.30 – 17.00 Nyheter i Etikkoden – hantering av oegentligheter.
Maria Lantz/Sara Orback
Ett helt nytt avsnitt i IESBA:s Etikkod tar upp hur en medlem ska hantera situationer då man misstänker oegentligheter hos kunden. Vi diskuterar hur dessa förhåller sig till tidigare regler om oegentligheter samt tystnadsplikten. 

19.00 Samling för middag

Lärare

Maria Lantz

Föreningsjurist, FAR AB

Sara Orback

Föreningsjurist, FAR AB
Föreningsjurist på FAR.

Johanna Svensson

Auktoriserad revisor, FAR AB

Sofia Wallebom

Auktoriserad redovisningskonsult, FAR AB

Camilla Carlsson

Auktoriserad redovisningskonsult, FAR AB

Bengt Skough

Revisor, FAR AB
Bengt är godkänd revisor och arbetar på FAR där han ingår i en expertgrupp som bl.a. jobbar med medlemsrådgivning och med FARs policygrupper. Genom sitt ansvar för FARs lokala verksamhet har Bengt ett omfattande kontaktnät med FARs medlemmar runt om i landet vilket gett honom en bred kunskap och djup förståelse för de aktuella branschfrågor som främst berör mindre och medelstora revisions- och redovisningsbyråer.

Program dag 2

08.30–12.00 med avbrott för bensträckare och fika

Redovisningskonsulter

 • Ansvar och risk
  Maria Lantz/Sara Orback och Camilla Carlsson, Sofia Wallebom
  På detta passet diskuterar vi ARK:rollen utifrån ansvar och risk. Hur agerar vi om en kund bryter mot lagar och regler? Vi kommenterar rättsfall och diskuterar några disciplinärenden från FAR:s disciplinnämnd
 • Hållbarhet i praktiken – en redovisningsguide
  Maria Lantz/Sara Orback och Camilla Carlsson, Sofia Wallebom
  Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för alla företag, stora som små. Med denna framtidstjänst kan du på ett enkelt sätt stötta dina kunder i deras hållbarhetsarbete.
 • Framtidens redovisningskonsult
  Maria Lantz/Sara Orback och Camilla Carlsson, Sofia Wallebom
  Framtidens redovisningskonsult har möjlighet till att bli kundens bästa personliga rådgivare. Vi diskuterar hur vi ska kombinera kundfokus och automatiserade tjänster. Kommunikation och kundmöten blir allt viktigare ingredienser i vår ambition att skapa värde för kunden.

Revisorer

 • Aktuella ärenden från Revisorsinspektionen
  Johanna Svensson/Bengt Skough
  Vi fördjupar oss i några tillsynsärenden och diskuterar grunderna för hur RI kommit fram till sina slutsatser.
 • Aktuella revisionsfrågor
  Johanna Svensson/Bengt Skough 
  FAR:s medlemsrådgivning får dagligen många ”vardagsnära” revisionsfrågor allt från ISA-tillämpningar och värderingsfrågor till formuleringar i revisionsberättelser. Vi har valt ut ett antal frågor som vi bedömer är kan var relevanta och intressanta att belysa.
 • Riskbaserad revision
  Johanna Svensson/Bengt Skough 
  Risk för väsentliga fel ska bedömas på påståendenivå baserat på revisorns förståelse av företaget och bedömningen av inneboende risk. Vi går igenom stegen för en effektiv process.

12.00 Lunch

13.00–15.00 Kontrollbalansräkning ABL 25 kap
Johanna Svensson/Bengt Skough
Visste du att en styrelse kan ha upp till 12 månader på sig att återställa ett förbruka kapital? Vid en kontrollbalanssituation har styrelsen upp till 7 olika steg att beakta allt från att det finns skäl att anta tills att ansöka om likvidation. Vi tar dig igenom de olika stegen och så att du kan stötta de dina kunder som hamnat i en kapitalbristsituation.

15.00 Avslutning

 

Presentation av FAR:s specialister

Johanna Svensson

Johanna Svensson arbetar som auktoriserad revisor hos FAR. Hon arbetar dels med rådgivning till FAR:s medlemmar och dels med olika branschfrågor inom revision bl.a. kopplade till Policygruppen för revision. Johanna har en bakgrund som auktoriserad revisor hos EY där hon främst arbetade med mindre och medelstora ägarledda företag.

Bengt Skoug

Bengt Skough är godkänd revisor och arbetar som branschexpert och rådgivare hos FAR. Han ansvarar för arbetet med FAR:s framtidsstudier och sysslar utöver detta bl.a. med att hålla utbildningar och verka inom medlemsrådgivningen. Bengt har under sin tid hos FAR bl.a. specialiserat sig inom revision riktat mot segmentet små och medelstora företag. Han har tidigare jobbat hos EY där han bland annat var QRM-ansvarig för redovisningstjänsterna.

Camilla Carlsson är auktoriserad redovisningskonsult med mångårig erfarenhet som konsult på EY i Gislaved/Värnamo, där hon fram till våren 2016 verkade på som rådgivare/bollplank till små- och medelstora företag i Gnosjöregionen. Camilla har även varit ledamot i FAR:s kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet. På FAR ansvarar hon för verksamheten med redovisningskonsulter och lönekonsulter. 


Maria Lantz
har arbetet som föreningsjurist på FAR sedan 2014 och på FAR arbetar hon bl.a. med medlemsrådgivningen och är sekreterare i FAR:s alla specialistgrupper. Innan Maria började på FAR arbetade hon som advokat på en internationell byrå med inriktning mot processrätt och skiljeförfaranden och var då involverad i ett par revisionsmål. Hennes specialistområde omfattar även skadeståndsrätt och rådgivningsansvar. 

Sara Orback

 
Sara Orback är sedan sex år föreningsjurist på FAR och en av medlemsrådgivarna. Hon är sekreterare i Policygruppen för etik och i FAR:s Disciplinnämnd. Hennes specialområde är revisorsjuridik. Tidigare arbetade hon som handläggare på Revisorsinspektionen och hon har även dessförinnan jobbat på advokatbyrå.

Sofia Wallebom

 
Sofia Wallebom har arbetat som auktoriserad redovisningskonsult på FAR sedan vintern 2014. På FAR arbetar hon med medlemsrådgivning, är sekreterare i policygruppen för redovisning och håller mycket utbildningar. Sofia ansvarar också för examinationsprocessen för våra blivande auktoriserade redovisningskonsulter. Innan Sofia börjande på FAR var hon verksam i 15 år på PwC.