FAR:s aktualitetsdagar 2018

På aktualitetsdagarna har specialister inom revision, redovisning, skatt och moms samlat rykande aktuell information för dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult. Vi uppdaterar dig på det senaste och dessutom får du tillfälle att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister inom respektive område.

I kurspriset ingår kost och logi i enkelrum.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 30% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 1800 kr rabatt på kurspriset.
Datum 20-21 november
Pris 10 400 kr
Ort Tällberg
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Tid: 09:30 - 16:00
Lärare: Hans Peter Larsson, Bengt Skough, Camilla Carlsson, Markus Karlsson
Datum 27-28 november
Pris 10 400 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Fåtal
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Hans Peter Larsson, Bengt Skough, Camilla Carlsson, Markus Karlsson
Datum 11-12 december
Pris 10 400 kr
Ort Luleå
Platser kvar Ja
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Hans Peter Larsson, Bengt Skough, Camilla Carlsson, Markus Karlsson
Datum 15-16 januari
Pris 10 400 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Hotel Skeppsholmen
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Hans Peter Larsson, Bengt Skough, Camilla Carlsson, Markus Karlsson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Dag 1
Vi inleder med branschinformation och därefter ägnar vi resten av dagen åt momsfrågor. Markus Karlsson kommer främst att hålla sig inom följande tre huvudområden:

– Momshantering vid internationell handel
– Fastighets- och byggmoms
– Moms vid utlägg och vidarefakturering
Camilla Carlsson och Bengt Skough kommer att belysa vissa redovisnings- och revisionsfrågor som är kopplade till dessa områden.

Dag 2
Vi inleder dagen med ett skatteavsnitt. FAR:s skatteexpert Hans Peter Larsson ger oss en uppdatering av aktuella skattefrågor. Därefter delas deltagarna i två grupper. För dig som är redovisningskonsult har Camilla Carlsson skräddarsytt ett program som innefattar aktualiteter som syftar till att stärka dig och din yrkesroll. På samma sätt har Bengt Skough tagit fram ett program för dig som är revisor.

Observera att kursens ”all inclusive”-upplägg innebär att priset inte påverkas om du har inte har möjlighet att vara med på den gemensamma middagen, att övernatta, att dela rum eller andra anpassningar.

Dag 1

DAG 1
09.00–10.00
Inledning branschnyheter
Camilla Carlsson, Bengt Skough

10.00–17.00 Momsfrågor
Markus Karlsson
Momshantering vid internationell handel
Regelverket kring momshantering vid internationell handel är komplex och kan leda till stora kostnader om det blir fel. Vi blandar teori med olika praktiska exempel. Vi kommer bl. a att beröra följande områden:

Internationell handel med varor

 • Köp och försäljning av varor mellan EU-länder
 • Speciella regler om trepartshandel inom EU
 • Import och export

Internationell handel med tjänster

 • Köp och försäljning av tjänster inom EU
 • Köp och försäljning av tjänster utanför EU
 • Speciella regler avseende fastighetsrelaterade tjänster, transporttjänster, elektroniska tjänster m.m.

Fastighetsmoms och byggmoms
Momshanteringen för fastighetsägare och byggföretag är komplicerad. Detta är ett område med många specialbestämmelser och spännande gränsdragningsfrågor. Vi kommer bl. a. att beröra följande områden:

 • Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokaler och anläggningar
 • Uthyrning i andra hand
 • Momshantering under uppförandeskede
 • Justering av moms vid ändrad användning (jämkning)

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn (byggmoms)

 • Vad är ett byggföretag och en byggtjänst ur ett momsperspektiv?
 • Uttagsbeskattning vid fastighetsförvaltning eller byggnation i egen regi.

Utlägg och vidarefakturering
Vi förklarar hur momsen ska hanteras vid olika typer av utläggssituationer samt vid inköp och vidarefakturering

Lärare

Markus Karlsson

Skattejurist, Momsexperten Markus Karlsson AB
Markus Karlsson är skattejurist och auktoriserad skatterådgivare (FAR). Han har arbetat som momshandläggare på Skatteverket och som skattekonsult hos bl.a. EY och KPMG. Numera bedriver Markus egen verksamhet och tillhandahåller momsrådgivning åt såväl små och medelstora företag som åt börsnoterade bolag. Markus är även en uppskattad föredragshållare och har flera olika läraruppdrag på olika momsutbildningar.

Camilla Carlsson

Auktoriserad redovisningskonsult, FAR AB
Camilla arbetar med redovisningsfrågor på FAR och har varit med och tagit fram Reko. Hon har sedan tidigare arbetat på EY med mindre och medelstora företag i rollen som auktoriserad redovisningskonsult.

Bengt Skough

Revisor, FAR AB
Bengt är godkänd revisor och arbetar på FAR där han ingår i en expertgrupp som bl.a. jobbar med medlemsrådgivning. Han har varit verksam inom branschen sedan 1979 och har under åren skapat sig ett omfattande kontaktnät med FAR:s medlemmar runt om i landet vilket gett honom en bred kunskap och djup förståelse för de aktuella branschfrågor som främst berör mindre och medelstora revisions- och redovisningsbyråer.

Hans Peter Larsson

Skattekonsult, PwC
Hans Peter är ny som skatteansvarig på FAR. Han är auktoriserad skatterådgivare. Hans Peter kommer närmast från rollen som partner på PwC där han arbetat som skatterådgivare till mindre och medelstora företag och deras ägare. 3:12 – reglerna har varit hans skatteliv! Hans Peter är även en väl känd skattedebattör.

Dag 2

DAG 2
8.30–10.30 Aktuella skattefrågor 
Hans Peter Larsson

10.30-15.00 Redovisningskonsulter med Camilla

 • Nya Reko
 • Aktuella kundcase kopplat till redovisningsfrågor och Reko
 • Praktiska exempel dokumentation

10.30-15.00 Revisorer med Bengt

 • Förvaltningsrevision, genomgång Rev R 209 samt relevanta avsnitt ABL 8 kap
 • Praktiska exempel anmärkningar vid förvaltningsrevision
 • Praktiska exempel avseende ansvarsfrihet styrelse/vd Aktuella tillsynsärenden

 

Aktuellt just nu