Fällor och fel – aktualitetsdag för redovisningskonsulter

En heldagskurs där vi tar upp både nyheter och vanliga frågor från din vardag där risken för fel är stor. Det finns många fällor i ett redovisningsuppdrag och denna kursdag syftar till att du ska kunna identifiera och undvika dessa. Ett effektivt utfört arbete och en hög kvalitet i redovisningen är till nytta för både dig och dina kunder. Med rätt kunskap kommer du närmare detta mål.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
Hösten 2018 (pris ej fastställt)
0 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Ta med dig:
  • FARs Samlingsvolym Redovisning eller SRF-boken
Lärare: Lena Sjöblom, Pia Hedberg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Vi belyser nyheter och aktuella frågeställningar utifrån både skatt, moms och redovisningsperspektivet för att du ska få en helhetsbild. Vi går igenom ändringar i årsredovisningslagen och huvuddragen i nya K2, det viktigaste inför bokslutssäsongen. Vi reder även ut begreppen kring kopplade och frikopplade områden för att underlätta i ditt praktiska arbete med bokslut och årsredovisning

Kursinnehåll

Dagen är indelad i tre block:

  • Nyheter i ÅRL och från Bokföringsnämnden samt tips för effektivt utförande av redovisningsuppdrag enligt Reko
  • Vanliga och aktuella frågeställningar inom löpande bokföring
  • Vanliga och aktuella frågeställningar i bokslutsarbetet

Lärare

Pia Hedberg

Skattejurist, Grant Thornton Sweden AB
Pia är skattejurist vid Grant Thornton i Stockholm. Hon är specialiserad på moms och arbetar såväl med svenska som internationella frågeställningar. Pia har också mångårig erfarenhet av utbildningar och undervisar i ett flertal ämnen, främst moms.

Lena Sjöblom

Auktoriserad redovisningskonsult, Sjöblom Ekonomikonsult AB
Lena är auktoriserad redovisningskonsult och driver egen byrå i Stockholm. Tidigare arbetade Lena på FAR där hon var ansvarig för redovisningstjänster. Lena har lång erfarenhet av kvalificerade redovisningsfrågor från bland annat PwC och utveckling av konsultrollen. Hon har mångårig erfarenhet som lärare i redovisning och Reko.

Ingår i utbildningsplan