Excelfunktioner fördjupning – online

Excelkurs – Fördjupning Excelfunktioner kommer lära dig logiken bakom Excels funktioner och samtidigt vara ditt onlinebibliotek med funktioner att se och repetera när du behöver.

Pris 1 495 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Praktisk information:

Excelkursen är inspelad i Excel 2016 och fungerar bra för alla med Office 2007/2010/2013/2016/365.

Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Excel bygger mycket på funktioner och det är svårt att hålla koll på alla. Målsättningen med målet är att du som användare ska ha sett hur många funktioner fungerar, vissa är bekanta, andra kan vara helt nya för dig. När du har sett hur funktionerna fungerar kommer du kunna applicera dem i ditt arbete direkt. Om du känner dig osäker på hur du använder en speciellt funktion kan du enkelt använda kursen för att friska upp minnet.

Kort om kursen

 • Tillgång till kursen: 12 månader
 • 94 lektioner
 • Total videotid: 1 timmar och 40 min
 • Genomsnittlig lektionslängd: 1 min

Tidsåtgång
Onlinekursen består av 94 korta lektioner som totalt blir cirka 2 timmar i videotid. Du har tillgång till kursen under 12 månader så du kan gå tillbaka och repetera.

Syftet med onlinekursen är att du snabbt ska bli en mer komplett Excelanvändare. Kursen kommer göra programmet till ett allt större hjälpmedel i ditt arbete. Du kommer lära dig många funktioner som bidrar till att du sparar tid och får en högre kvalité i ditt arbete. Med fortsatt tillgång till kursen efter att du sett samtliga lektioner gör att du kommer ha ett onlinebibliotek med olika funktioner till ditt förfogande.

Efter kursen kommer Excel vara ett mer naturligt hjälpmedel i ditt arbete. Bland annat kommer du ha lärt dig hur du hanterar funktioner och förenklar ditt arbete med hjälp av dem. Se kursens kapitelnamn för mer information.

Onlinekursen är ett samarbete mellan FAR och Learnesy.

Kapitel

 1. E1 Lär grunderna för funktioner
 2. E2 Genomgång av de mest använda funktionerna
 3. Funktioner som beräknar ANTAL och SUMMA
 4. Funktioner med OM och ELLER 3. Hantera cellreferenser
 5. Funktioner som hanterar datum och tid
 6. Textfunktioner
 7. Funktioner för att leta och söka värden och referenser
 8. Finansiella funktioner
 9. Statistikfunktioner
 10. Funktioner som avrundar tal
 11. Funktioner som hanterar fel i celler
 12.  Hur du skapar och använder matrisformler
 13.  Funktioner för avskrivning

Förkunskaper

Onlinekursen är för dig som redan arbetar regelbundet i Excel men inte utnyttjar området med funktioner.

Exempellektioner

Betalning

Ta bort oönskade tecken

Så här navigerar du på Learnesys plattform