Excelfunktioner fördjupning – online

Fördjupningskursen är till för att bredda och fördjupa dig inom Excelfunktioner.

Pris 1 495 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Praktisk information:

Excelkursen är inspelad i Excel 2016 och fungerar bra för alla med Office 2007/2010/2013/2016/365.

Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Onlinekursen kommer först lära dig logiken bakom Excels funktioner och sedan fungera som ditt onlinebibliotek med möjlighet att repetera när du behöver. Den här kursen ställer inte krav på förkunskaper, men för att du ska få nytta av kursen är det en fördel om du kontinuerligt redan använder Excel regelbundet.

Kursen består av två avsnitt:

 1. De första två kapitlena (E1-E2) innehåller 1-3 minuter långa lektioner som lär dig grunderna och logiken bakom formler och funktioner. Varje lektion har ett prov där du kan öva på innehållet i lektionen.
 2. Resterande elva kapitel (1-11) består av 95 st korta 1-minuterslektioner, alla med samma struktur, som alla visar olika typer av Excelfunktioner.

Kapitlen är indelade baserat på funktionens område, så att du snabbt ska kunna hitta tillbaka till den funktion du behöver repetera. Det andra avsnittet i kursen har inga prov utan kommer fungera som ditt eget onlinebibliotek. Det kommer öka dina kunskaper i Excel och spara tid i ditt arbete.

Målet med fördjupningskursen är att du ska lära dig utnyttja det stora området med funktioner som Excel har. Det finns över 400 funktioner som du även kan kombinera fritt för att skapa den funktion du är ute efter. När du har tagit dig igenom kursen och sett vad som går att göra, kan du sedan använda kursen som ett bibliotek för att repetera funktionerna när du behöver.

Efter kursen kommer du förstå på vilka sätt du kan skapa nya och kombinera funktioner för att spara tid i ditt arbete i Excel.

Onlinekursen är ett samarbete mellan FAR och Learnesy.

Kapitel

 1. E1 Lär grunderna för funktioner
 2. E2 Genomgång av de mest använda funktionerna
 3. Funktioner som beräknar ANTAL och SUMMA
 4. Funktioner med OM och ELLER 3. Hantera cellreferenser
 5. Funktioner som hanterar datum och tid
 6. Textfunktioner
 7. Funktioner för att leta och söka värden och referenser
 8. Finansiella funktioner
 9. Statistikfunktioner
 10. Funktioner som avrundar tal
 11. Funktioner som hanterar fel i celler
 12.  Hur du skapar och använder matrisformler
 13.  Funktioner för avskrivning

Förkunskaper

Onlinekursen är för dig som redan arbetar regelbundet i Excel men inte utnyttjar området med funktioner.

Exempellektioner

Betalning

Ta bort oönskade tecken

Så här navigerar du på Learnesys plattform

FAR rekommenderar

Utbildningar