Excel för ekonomer

Dubbla din kompetens! Vi lär dig hur du bygger kraftfulla ekonomimodeller och hur du skapar formler samt funktioner för redovisning. Excel för ekonomer visar hur du sparar mycket tid och hur den gör dig effektiv samt professionell i ditt arbete.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
13-14 september
8 450 kr
Stockholm
Kurslokal
Roda Kurslokaler
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Margareta Wilhelmsson - Stockholm
15-16 oktober
8 450 kr
Stockholm
Kurslokal
Roda Kurslokaler
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Thomas Grandin - Stockholm
12-13 november
8 450 kr
Stockholm
Kurslokal
Roda Kurslokaler
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Thomas Grandin - Stockholm
15-16 november
8 450 kr
Malmö
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Kia Barwén Forsberg - Malmö
19-20 november
8 450 kr
Göteborg
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Namdar Nasser - Göteborg
29-30 november
8 450 kr
Stockholm
Kurslokal
Roda Kurslokaler
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Thomas Grandin - Stockholm
13-14 december
8 450 kr
Stockholm
Kurslokal
Roda Kurslokaler
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Thomas Grandin - Stockholm
11-12 februari
8 450 kr
Stockholm
Kurslokal
Roda Kurslokaler
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Thomas Grandin - Stockholm
14-15 mars
8 450 kr
Malmö
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Kia Barwén Forsberg - Malmö
18-19 mars
8 450 kr
Göteborg
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Namdar Nasser - Göteborg
11-12 april
8 450 kr
Stockholm
Kurslokal
Roda Kurslokaler
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Thomas Grandin - Stockholm
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen är praktiskt inriktad och baseras på ett antal företagsekonomiska fall som du får färdigställa med stöd av Excel. Du lär dig hur du skapar och använder kalkyler, uppföljningsverktyg och budgetmodeller på nya sätt. Dessutom lär vi dig hur du tar fram professionella och lättillgängliga rapporter, hur du presenterar data på ett grafiskt övertygande sätt och importerar dessa i PowerPoint.

Kursinnehåll

Repetition av grunderna i Excel

  • Skapa formler med fasta och relativa referenser Formatera tal med standard och egna definierade format Skydda celler från oavsiktlig ändring Utskriftsformat

Arbeta med flera kalkylblad

  • Skapa grupper Tredimensionella formler

Kalkylbladsfunktioner

  • Statistiska funktioner Ekonomiska funktioner Om-funktioner Sökfunktioner

Att skapa grafiska rapporter

  • Hantera diagram och bilder Importera diagram från Excel i PowerPoint

Spara tid och undvik fel genom att automatisera ofta förekommande uppgifter

  • Makron

Hantering av stora datamängder

  • Skapa rapporter Listor, disposition och delsummor Pivottabeller

Sammanställ information från flera olika kalkylblad

  • Konsolidering Fjärrlänkar

Förkunskaper

Du bör vara van vid att skapa formler, använda kalkylbladsfunktioner, skapa och ändra diagram, jobba med flera kalkylblad samt skydda celler. Dessutom bör du kunna skillnaden mellan relativa och absoluta referenser, listhantering samt kunna låsa fönstret så att rubrikerna i en lista alltid syns

Lärare

Margareta Wilhelmsson - Stockholm

Roda Utbildning

Thomas Grandin - Stockholm

Roda Utbildning

Kia Barwén Forsberg - Malmö

Roda Utbildning

Namdar Nasser - Göteborg

Roda Utbildning

Senaste versionen av Excel

Kursen baseras på Excel 2016 som är fullt kompatibel med Excel 2013.

Du kan utan problem gå kursen om du har en äldre version av Excel, även om det kan förekomma en del visuella skillnader. Om du känner dig osäker vad gäller de olika versionerna, vänligen kontakta oss.