Excel för ekonomer

Dubbla din kompetens! Vi lär dig hur du bygger kraftfulla ekonomimodeller och hur du skapar formler samt funktioner för redovisning. Excel för ekonomer visar hur du sparar mycket tid och hur den gör dig effektiv samt professionell i ditt arbete.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Datum 15-16 oktober
Pris 8 450 kr
Ort Stockholm
Platser kvar NEJ
Kurslokal
Roda Kurslokaler
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Thomas Grandin - Stockholm
Datum 12-13 november
Pris 8 450 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Kurslokal
Roda Kurslokaler
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Thomas Grandin - Stockholm
Datum 15-16 november
Pris 8 450 kr
Ort Malmö
Platser kvar JA
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Kia Barwén Forsberg - Malmö
Datum 19-20 november
Pris 8 450 kr
Ort Göteborg
Platser kvar JA
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Namdar Nasser - Göteborg
Datum 29-30 november
Pris 8 450 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Kurslokal
Roda Kurslokaler
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Thomas Grandin - Stockholm
Datum 13-14 december
Pris 8 450 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Kurslokal
Roda Kurslokaler
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Thomas Grandin - Stockholm
Datum 11-12 februari
Pris 8 450 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Kurslokal
Roda Kurslokaler
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Thomas Grandin - Stockholm
Datum 14-15 mars
Pris 8 450 kr
Ort Malmö
Platser kvar JA
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Kia Barwén Forsberg - Malmö
Datum 18-19 mars
Pris 8 450 kr
Ort Göteborg
Platser kvar JA
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Namdar Nasser - Göteborg
Datum 11-12 april
Pris 8 450 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Kurslokal
Roda Kurslokaler
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Thomas Grandin - Stockholm
Datum 9-10 maj
Pris 8 450 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Kurslokal
Roda Kurslokaler
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Thomas Grandin - Stockholm
Datum 3-4 juni
Pris 8 450 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Kurslokal
Roda Kurslokaler
Tid: 09:00 - 16:00
Lärare: Thomas Grandin - Stockholm
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen är praktiskt inriktad och baseras på ett antal företagsekonomiska fall som du får färdigställa med stöd av Excel. Du lär dig hur du skapar och använder kalkyler, uppföljningsverktyg och budgetmodeller på nya sätt. Dessutom lär vi dig hur du tar fram professionella och lättillgängliga rapporter, hur du presenterar data på ett grafiskt övertygande sätt och importerar dessa i PowerPoint.

Kursinnehåll

Repetition av grunderna i Excel

  • Skapa formler med fasta och relativa referenser Formatera tal med standard och egna definierade format Skydda celler från oavsiktlig ändring Utskriftsformat

Arbeta med flera kalkylblad

  • Skapa grupper Tredimensionella formler

Kalkylbladsfunktioner

  • Statistiska funktioner Ekonomiska funktioner Om-funktioner Sökfunktioner

Att skapa grafiska rapporter

  • Hantera diagram och bilder Importera diagram från Excel i PowerPoint

Spara tid och undvik fel genom att automatisera ofta förekommande uppgifter

  • Makron

Hantering av stora datamängder

  • Skapa rapporter Listor, disposition och delsummor Pivottabeller

Sammanställ information från flera olika kalkylblad

  • Konsolidering Fjärrlänkar

Förkunskaper

Du bör vara van vid att skapa formler, använda kalkylbladsfunktioner, skapa och ändra diagram, jobba med flera kalkylblad samt skydda celler. Dessutom bör du kunna skillnaden mellan relativa och absoluta referenser, listhantering samt kunna låsa fönstret så att rubrikerna i en lista alltid syns

Lärare

Thomas Grandin - Stockholm

Roda Utbildning

Kia Barwén Forsberg - Malmö

Roda Utbildning

Namdar Nasser - Göteborg

Roda Utbildning

Senaste versionen av Excel

Kursen baseras på Excel 2016 som är fullt kompatibel med Excel 2013.

Du kan utan problem gå kursen om du har en äldre version av Excel, även om det kan förekomma en del visuella skillnader. Om du känner dig osäker vad gäller de olika versionerna, vänligen kontakta oss.