Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen i främst mindre och medelstora företag, något som ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns och att föreslå förbättringar både i din egen verksamhet och för dina kunders.

Datum 20-21 oktober
Pris 11 700 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Per Magnus Andersson, Rolf Larsson
Datum 11-12 november
Pris 11 700 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Per Magnus Andersson, Rolf Larsson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Målsättningen med kursen är att fokusera på styrning av företag med hjälp av budgetering, produktkalkylering, finansiell planering och nyckeltal. Du lär dig metoder och åtgärder vid uppställning och uppföljning av budgetar, rullande prognoser och olika kalkyleringsmetoder, target costing, förfaringssätt vid arbete med finansiell planering och rörelsekapitalsberäkningar samt styrning med finansiella såväl som verksamhetsorienterade nyckeltal.

Efter kursen kommer du att kunna arbeta med ekonomi-och verksamhetsstyrning både i rollen som verksam inom ett företags ekonomiavdelning såväl som konsult med uppgift att utforma arbetssätt för ekonomistyrning i olika kundföretag.

Kursen passar dig som är yrkesverksam med ekonomifrågor i ett företag såväl som du som arbetar som revisor eller redovisningskonsult och skall hjälpa kunder med att utveckla sitt företags styrning.

Under kursens två dagar arbetar vi med de fyra olika huvudområdena budgetering, kalkylering, finansiell planering och nyckeltalsstyrning. Vi arbetar både med traditionella instrument för ekonomistyrning såväl som mer moderna arbetsmetoder för verksamhetsstyrning. Arbetsformen är föreläsningar och grupparbeten kring praktikfall med utrymme för egna frågor och diskussioner.

Sagt om kursen

Oerhört trevliga föreläsare med hög kompetens. Bra sammanfattningar av svåra frågor.

Jan Karlestedt, revisor, Affärssynergi JK AB

Kursinnehåll

 • Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning
 • Budgetprocessen
 • Resultat- och likviditetsbudgetar
 • Uppföljning av budgetar
 • Budgeteringstrender
 • Kalkylering
 • Kalkyleringstrender
 • Finansiell planering
 • Rörelsekapital
 • Likviditetsplanering
 • Ekonomiska nyckeltal
 • Balanced Scorecard
 • Trender inom nyckeltalsstyrning

Lärare

Rolf Larsson

Ass prof, Lunds Universitet
Rolf G Larsson är ekonomie doktor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, där han också är ansvarig för ämnesområde Redovisning. Han undervisar, forskar och arbetar som konsult inom området ekonomi- och verksamhetsstyrning. Han har jobbat med privata företag, kommuner och statliga organisationer både i Sverige och utomlands. Rolf sitter också i ett antal bolagsstyrelser. För närvarande är han involverad i ett sjukhusprojekt inom Lean Accounting tillsammans med ett svenskt och ett japanskt universitetssjukhus.

Per Magnus Andersson

Ekonomie doktor, Lunds Universitet
Per Magnus är ekonomie doktor och verksam vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Per Magnus arbetar som lärare, forskare och konsult inom området ekonomistyrning och har under de senaste åren arbetat med olika projekt för att utveckla nya ekonomistyrningsmodeller i företag och förvaltning.