Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera kvaliteten på ekonomi- och verksamhetsstyrningen i mindre och medelstora företag, något som ökar din förmåga att föreslå förbättringar.

Kurstillfällen

18-19 oktober
11 200 kr
Göteborg
Tid: 09:30 - 16:30
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Per Magnus Andersson, Rolf Larsson
16-17 november
11 200 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:30
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Per Magnus Andersson, Rolf Larsson

Kursbeskrivning

Kursens fokus ligger på budgetering, produktkalkylering, finansiell planering och nyckeltal. Du lär dig metoder och åtgärder vid uppställning och uppföljning av budgetar, olika kalkyleringsmetoder, förfaringssätt vid arbete med finansiell planering och rörelsekapitalsberäkningar samt styrning med nyckeltal. Vi diskuterar den senaste tidens utveckling mot rullande prognoser med komplettering av verksamhetsorienterade nyckeltal som Balanced Scorecard.

Sagt om kursen

Oerhört trevliga föreläsare med hög kompetens. Bra sammanfattningar av svåra frågor.

Jan Karlestedt, revisor, Affärssynergi JK AB

Kursinnehåll

 • Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning
 • Sambandet mellan affärsplan, strategi och budget
 • Budgetprocessen
 • Resultat- och likviditetsbudgetar
 • Uppföljning av budgetar
 • Budgeteringstrender
 • Produktkalkylering
 • Kalkyleringstrender
 • Finansiell planering
 • Rörelsekapital
 • Likviditetsplanering
 • Ekonomiska nyckeltal
 • Balanced Scorecard

Arbetsformen är föreläsningar och grupparbeten kring praktikfall med utrymme för egna frågor och diskussioner.

Lärare

Rolf Larsson

Ass prof, Lunds Universitet
Rolf G Larsson är ekonomie doktor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, där han också är ansvarig för ämnesområde Redovisning. Han undervisar, forskar och arbetar som konsult inom området ekonomi- och verksamhetsstyrning. Han har jobbat med privata företag, kommuner och statliga organisationer både i Sverige och utomlands. Rolf sitter också i ett antal bolagsstyrelser. För närvarande är han involverad i ett sjukhusprojekt inom Lean Accounting tillsammans med ett svenskt och ett japanskt universitetssjukhus.

Per Magnus Andersson

Ekonomie doktor, Lunds Universitet
Per Magnus är ekonomie doktor och verksam vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Per Magnus arbetar som lärare, forskare och konsult inom området ekonomistyrning och har under de senaste åren arbetat med olika projekt för att utveckla nya ekonomistyrningsmodeller i företag och förvaltning.