Effektiv revision med kvalitet

Hur skaffar du tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis när du arbetar med mindre företag? Hur kan du göra en effektiv revision av ett litet företag och samtidigt tillämpa alla ISA? Denna kurs ger dig förståelse för vad som krävs av ISA i granskning och dokumentation för att göra tillräckligt med bibehållen kvalitet. Kursen riktar sig mot dig som är kvalificerad revisor och arbetar huvudsakligen med revision i mindre företag.

Datum 30 september
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Bengt Skough, Olof Herolf
Datum 30 september
Pris 6 500 kr
Typ Klassrum online
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Bengt Skough
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Video thumbnail
Se filmen
Effektiv revision med kvalitet

Sagt om kursen

Olle och Bengts förmåga att exemplifiera och föredra praktiska exempel med direkta kopplingar till kursinnehåll. Deltagarnas frågor och verklighetsanknutna funderingar samt bra dokumentering. Kort och gott en inspirerande dag som gett lite mer energi i tanken inför kommande arbete.

Bra praktiska genomgångar hur man ska tänka i revisionsplaneringen för att minska själva granskningen och att granska rätt saker.

Kursinnehåll

Kursen innehåller delar som bevarar bland annat följande frågor:

 • Väsentlighet – hur ska man tänka kring det begreppet?
 • Hur ska man resonera kring risken för oegentligheter?
 • Finns det kontroller i mindre företag? Kan man lita på dem? Och om så är fallet, hur ska revisorn granska dem?
 • Kan man resonera sig till att olika områden inte innehåller risker för väsentliga fel?
 • Hur ska man arbeta med olika redovisningspåståenden?
 • Hur kan man effektivisera dokumentationsprocessen?
 • Hur mycket arbete måste man göra på resultaträkningen?
 • Behöver revisorn granska moms-redovisningen?
 • Vad behöver man egentligen göra på kassa, bank?
 • Och det här med inventeringar, är det bara en rit?
 • Kontrollbalansräkningar, hur ska man tänka kring dem?
 • Rättelser av fel, hur ska de hanteras?
 • Intyg av olika slag, vilka risker tar revisorn?

Kursen bygger på lärdomar utifrån Revisionsnämndens tillsyn, FARs medlemsrådgivning och deltagarnas såväl som föreläsarnas erfarenheter.

Lärare

Olof Herolf

Konsult, Olof Herolf
Olof har en bakgrund som auktoriserad revisor och delägare i PwC. Sedan pensioneringen år 2008 har han varit FARs sakgranskare av översättningen av ISA till svenska. Olof är också en populär föreläsare och har föreläst kring ISA och vad som är viktigt att tänka på i revisionen.

Bengt Skough

Senior Advisor, Mazars SET Revisionsbyrå AB
Bengt är godkänd revisor och arbetar på Mazars SET Revisionsbyrå i Malmö. Han har varit verksam inom branschen sedan 1979 och har under åren skapat sig ett omfattande kontaktnät runt om i landet vilket gett honom en bred kunskap och djup förståelse för de aktuella branschfrågor som främst berör mindre och medelstora revisions- och redovisningsbyråer.

Klassrum online

 • Starta kursen under Mina utbildningar.
 • Sändningen är igång kl. 09.15–17.00.
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar.
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in.
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen.
 • För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs.

Kolla om din dator funkar för gå utbildningen online.

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta senast 30min innan kursstart.