Effektiv revision med kvalitet

Hur skaffar du tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis när du arbetar med mindre företag? Hur kan du göra en effektiv revision av ett litet företag och samtidigt tillämpa alla ISA? Denna kurs ger dig förståelse för vad som krävs av ISA i granskning och dokumentation för att göra tillräckligt med bibehållen kvalitet. Kursen riktar sig mot dig som är kvalificerad revisor och arbetar huvudsakligen med revision i mindre företag.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
25 september
6 300 kr
Malmö
Kurslokal
Elite Plaza Hotel
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Bengt Skough, Olof Herolf
24 oktober
6 300 kr
Göteborg
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Bengt Skough, Olof Herolf
22 november
6 300 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Bengt Skough, Olof Herolf
15 januari
6 300 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Bengt Skough, Olof Herolf
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Sagt om kursen

Föreläsare som var lätta att lyssna på och varvade teori med anekdoter! De kom med konkreta och bra sätt för en effektiv revision – precis som utbildningen skulle göra!

Kursdeltagare oktober 2017

Föreläsarna förklarade komplicerade saker på ett sätt som var lätt att förstå med egna exempel och erfarenheter.

Kursdeltagare november 2017

Kursinnehåll

Kursen innehåller delar som bevarar bland annat följande frågor:

 • Väsentlighet – hur skall man tänka kring det begreppet?
 • Hur skall man resonera kring risken för oegentligheter?
 • Finns det kontroller i mindre företag? Kan man lita på dem? Och om så är fallet, hur ska revisorn granska dem?
 • Kan man resonera sig till att olika områden inte innehåller risker för väsentliga fel?
 • Hur skall man arbeta med olika redovisningspåståenden?
 • Hur kan man effektivisera dokumentationsprocessen?
 • Hur mycket arbete måste man göra på resultaträkningen?
 • Behöver revisorn granska moms-redovisningen?
 • Vad behöver man egentligen göra på kassa, bank?
 • Och det här med inventeringar, är det bara en rit?
 • Kontrollbalansräkningar, hur skall man tänka kring dem?
 • Rättelser av fel, hur skall de hanteras?
 • Intyg av olika slag, vilka risker tar revisorn?

Kursen bygger på lärdomar utifrån Revisionsnämndens tillsyn, FARs medlemsrådgivning och deltagarnas såväl som föreläsarnas erfarenheter.

Lärare

Olof Herolf

Konsult, Olof Herolf
Olle har en bakgrund som auktoriserad revisor och delägare i PwC. Sedan pensioneringen år 2008 har han varit FARs sakgranskare av översättningen av ISA till svenska. Olle är också en populär föreläsare och har föreläst kring ISA och vad som är viktigt att tänka på i revisionen.

Bengt Skough

Revisor, FAR AB
Bengt är godkänd revisor och arbetar på FAR där han ingår i en expertgrupp som bl.a. jobbar med medlemsrådgivning. Han har varit verksam inom branschen sedan 1979 och har under åren skapat sig ett omfattande kontaktnät med FAR:s medlemmar runt om i landet vilket gett honom en bred kunskap och djup förståelse för de aktuella branschfrågor som främst berör mindre och medelstora revisions- och redovisningsbyråer.