Deklaration av K10

Kurstillfällen

13 mars
1 200 kr
Webbinarium
Tid: 09:00 - 10:00

Programinnehåll

Deklaration av K10

Datum: 13 mars
Föreläsare: Anita Lehtonen, skattejurist

Vi går först översiktligt igenom grunderna för utdelning och kapitalvinst för ägare till kvalificerade aktier för att sedan ge oss i kast med 3:12-blanketten.

Under denna timme kommer du att få en bättre inblick och förståelse i hur blanketten fungerar, vad som ska fyllas i vilken ruta samt bakgrunden till varför viss information måste lämnas. Vi kommer även i på hur komplexa ägarstrukturer ska hanteras i K10-blanketten.

  • Allmänt om kvalificerade aktier
  • Vad är nytt i årets K10
  • Löneunderlaget och olika ägarstrukturer