Controlling och verksamhetsstyrning – introduktion

En praktisk tvådagarsutbildning som lär dig att se helheten och sambandet i ekonomi- och verksamhetsprocesserna. I utbildningen ingår såväl case-uppgifter som olika praktiska utmaningar relaterade till din egen vardag och verksamhet.

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Föreläsningar och seminarier varvas med individuella och grupprelaterade uppgifter/utmaningar i olika former. Praktiska tillämpningar och reflektioner ingår i varje moment.

Sagt om kursen

Det var ärligt talat den bästa kurs jag någonsin varit på. Med engagerade och pedagogiska och peppande föreläsare som ständigt knöt an till exempel från verkligheten som gjorde att man kunde sätta informationen i ett sammanhang.

Cecilia Nilsson, Tekniska Verken i Linköping

Kursinnehåll

Introduktion och bakgrund

 • Vad är företagsekonomi?
 • Företagsstyrning, då, nu och sen
 • Vad menas med controlling?
 • Kopplingen till externredovisning?

Centrala moment

Under samtliga av dessa moment kommer deltagarna få ta del av; syfte, logik, begrepp, problem, möjligheter och roller/funktioner i relation till praktisk användning:

 • Balansräkning
 • Resultaträkning
 • Handling
 • Kassaflöden
 • Nyckeltal
 • Strategi
 • Kommunikation
 • Budget
 • Balanserade styrkort
 • Kalkyler
 • Belöning

Förkunskaper

Du bör ha arbetslivserfarenhet där du i din roll vill utveckla din kunskap i controlling-och verksamhetsstyrningsfrågor.