Controlling och verksamhetsstyrning – introduktion

En praktisk tvådagarsutbildning som lär dig att se helheten och sambandet i ekonomi- och verksamhetsprocesserna. I utbildningen ingår såväl case-uppgifter som olika praktiska utmaningar relaterade till din egen vardag och verksamhet.

22-23 oktober
10 900 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:30
Lärare: Matti Skoog, Roland Almqvist
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Föreläsningar och seminarier varvas med individuella och grupprelaterade uppgifter/utmaningar i olika former. Praktiska tillämpningar och reflektioner ingår i varje moment.

Sagt om kursen

Det var ärligt talat den bästa kurs jag någonsin varit på. Med engagerade och pedagogiska och peppande föreläsare som ständigt knöt an till exempel från verkligheten som gjorde att man kunde sätta informationen i ett sammanhang.

Cecilia Nilsson, Tekniska Verken i Linköping

Kursinnehåll

Introduktion och bakgrund

 • Vad är företagsekonomi?
 • Företagsstyrning, då, nu och sen
 • Vad menas med controlling?
 • Kopplingen till externredovisning?

Centrala moment

Under samtliga av dessa moment kommer deltagarna få ta del av; syfte, logik, begrepp, problem, möjligheter och roller/funktioner i relation till praktisk användning:

 • Balansräkning
 • Resultaträkning
 • Handling
 • Kassaflöden
 • Nyckeltal
 • Strategi
 • Kommunikation
 • Budget
 • Balanserade styrkort
 • Kalkyler
 • Belöning

Förkunskaper

Du bör ha arbetslivserfarenhet där du i din roll vill utveckla din kunskap i controlling-och verksamhetsstyrningsfrågor.

Lärare

Roland Almqvist

Lektor redovisning, Stockholms universitet
Roland är anställd vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Där undervisar han i redovisning och ekonomistyrning. I hans avhandling, med titeln Icons of New Public Mangement, belystes effekter av nya styrformer i offentlig sektor, bla konkurrensutsättning, beställar/utförarmodell, kontraktsstyrning samt decentralisering.

Matti Skoog

Professor, Stockholms universitet
Matti är professor vid Åbo Akademi och docent på Stockholms universitet. Han är specialiserad på styrsystem och styrprocesser och förändring av dessa inom såväl privata som offentliga organisationer och är en av FARs huvudlärare inom controllerutbildningarna.

Ingår i utbildningsplan