Controllerutbildning

Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.

Datum 25-27 september
Pris 19 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
7A Strandvägen
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Matti Skoog, David Loid, Bino Catasús, Roland Almqvist, Mathias Cöster, Magnus Uggla, Anders Parment, Johan Henningsson
Datum 23-25 oktober
Pris 19 500 kr
Ort Malmö
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Ingemar Claesson, David Loid, Kent Stenstrand, Mikael Basta, Leif Sköld
Datum 20-22 november
Pris 19 500 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Ingemar Claesson, David Loid, Kent Stenstrand, Mikael Basta, Leif Sköld
Datum 27-29 november
Pris 19 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
7A Strandvägen
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Matti Skoog, David Loid, Bino Catasús, Roland Almqvist, Mathias Cöster, Magnus Uggla, Anders Parment, Johan Henningsson
Datum 25-27 mars
Pris 19 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Matti Skoog, David Loid, Bino Catasús, Roland Almqvist, Mathias Cöster, Magnus Uggla, Anders Parment
Datum 22-24 april
Pris 19 500 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Ingemar Claesson, David Loid, Kent Stenstrand, Mikael Basta, Leif Sköld
Datum 25-27 maj
Pris 19 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Matti Skoog, David Loid, Bino Catasús, Roland Almqvist, Mathias Cöster, Magnus Uggla, Anders Parment
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

FAR erbjuder en unik utbildning för dig som efterfrågar gedigna kunskaper och ett lyft i din karriär och där controllerutbildningen ger dig de rätta verktygen för att vara väl rustad för framtidens utmaningar.

Controllerrollen har aldrig varit viktigare. Idag innefattar controllerns och ekonomichefens arbete inte bara den traditionella ekonomi- och redovisningsdelen. Behovet att knyta den ekonomiska analysen till verksamheten och skapa förståelse för att interagera med verksamhetens aktörer blir allt större. Dessa krav växer i takt med hårdare konkurrens och snabba omvärldsförändringar. Controllern behöver vara proaktiv i styrningen av verksamheten. Inte minst måste controllern även beakta de icke finansiella värden som idag blivit allt mer viktiga, såsom, kvalitet, hållbarhet, kompetens, teamwork, projektledning, kommunikation och varumärkesbyggande.

Målsättningen med kursen är att förändra:

  • Interaktionen mellan affärs-/verksamhetsstyrning och ekonomi.
  • Controllerns roll som proaktiv kommunikatör och samtalspartner i organisationen.
  • Proaktivt agerande med moderna managementmetoder verktyg och synsätt.

Under kursen varvas föreläsningar med praktiska exempel samtidigt som det ges utrymme där du får dela med dig av dina egna erfarenheter och ta del av andras.

Efter kursen kommer du att gå stärkt tillbaka till en roll som proaktiv företagsstyrare i din roll som controller med insikt om kopplingen mellan strategi, effektivitetsmodeller och ekonomi. Hur dessa förändringar påverkas och utvecklas genom dialog och nya informationsprocesser.

Sagt om kursen

Många aha-upplevelser och skickliga talare! Jag har lärt mig mycket och haft roligt under tiden, och samtidigt fått mer kunskap inom området och djupare förståelse för rollen som controller.

Malin Heinemann, controller, Claremont AB.

Att utbildningen spände över så stort område och det var bra med olika föreläsare, skönt att få flera infallsvinklar och höra olika röster.

Catarina Thyberg, Business Controller, KGK AB

Kursinnehåll

  • Styrmodeller och värdeskapande
  • Controllern och affärssystemen
  • Den nya controllerrollen
  • Bortom budgetering/budgetlös styrning
  • Marknadskommunikation och varumärkesbyggande
  • Redovisning i utveckling

Under kursen varvas föreläsningar med praktikfall och övningsexempel samtidigt som du ges utrymme att dela med dig av dina egna erfarenheter och ta till dig av andras.

Detaljerat program
Stockholm
Göteborg och Malmö

Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till dig som är controller eller som har arbetat med controllerliknande uppgifter i minst ett år. Du kommer att kunna tillgodogöra dig utbildningen bättre om du har kunskaper i grundläggande redovisning, styrning och management.

Lärare

Kursansvarig i Göteborg är Ingemar Claesson och i Stockholm Matti Skoog.

Johan Henningsson

Head Sustainability, AB Svensk Exportkredit
Johan Henningsson är hållbarhetschef på AB Svensk Exportkredit. Johan har lång erfarenhet från finansmarknaden och har de senaste 10 åren arbetat med att integrera hållbarhetsfrågor i bankverksamhet. Det har bland annat innefattat hållbarhets- och integrerad rapportering, ansvarsfull kreditgivning och gröna obligationer. Johan är associerad forskare på Örebro Universitet och har en doktorsgrad från Mälardalens högskola inom hållbara investeringar och sociala studier inom finans.

Anders Parment

Associate Marketing Professor, Stockholm Business School
Anders Parment, ek.dr, är forskare vid Stockholms universitet och en prisbelönt och uppskattad föreläsare och rådgivare till företag, regioner, landsting, kommuner, föreningar och politiska partier. Att förstå förändringar och trender och utveckla konkurrensfördelar är centralt i såväl forskning som rådgivning och föreläsningarna har alltid ett omvärlds- och framtidsperspektiv. Anders har skrivit ett trettiotal böcker och därtill ett tiotal artiklar om ekonomistyrning och marknadsföring.

Magnus Uggla

Uggla Advisory AB
Magnus Uggla är f d vice VD på Handelsbanken där han arbetade i över 30 år, framför allt med bankens internationella expansion. Magnus har även erfarenhet från styrelsearbete i flera företag inom finanssektorn. Magnus är civilingenjör från KTH och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Magnus har lång erfarenhet av att föreläsa, dels internationellt på olika konferenser om banking dels inom FAR:s Controllerutbildningar samt kurser i företagsekonomi och finance vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan.

Mathias Cöster

Universitetslektor, Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen
Mathias är universitetslektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet Campus Gotland och medlem i CASIP – Center for advanced studies of innovative price models. Tillsammans med kollegor vid Uppsala och Linköpings universitet bedriver han genom CASIP forskning om prissättning och särskilt sambandet mellan affärs- och prismodeller.

Roland Almqvist

Lektor redovisning, Stockholms universitet
Roland är anställd vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Där undervisar han i redovisning och ekonomistyrning. I hans avhandling, med titeln Icons of New Public Mangement, belystes effekter av nya styrformer i offentlig sektor, bla konkurrensutsättning, beställar/utförarmodell, kontraktsstyrning samt decentralisering.

Bino Catasús

Stockholms universitet
Bino är professor/ekonomie doktor vid Stockholms universitet och specialiserd på styrmodeller och nyckeltal. Han är medförfattare till "Boken om nyckeltal" och har forskat om hur nyckeltal påverkar beteendet.

David Loid

Loid Consulting AB
David Loid arbetar med och forskar i management control och förändringsledarskap. Han har en omfattande erfarenhet av att jobba som konsult och utbildare inom kommunikation och organisationsutveckling"

Matti Skoog

Professor, Stockholms universitet
Matti är professor vid Åbo Akademi och docent på Stockholms universitet. Han är specialiserad på styrsystem och styrprocesser och förändring av dessa inom såväl privata som offentliga organisationer och är en av FARs huvudlärare inom controllerutbildningarna.

Leif Sköld

Konsult, Claesson & Partners AB
Leif arbetar som verksamhetskonsult sedan femton år med ett flertal genomförda projekt relaterade till implementering av modeller lönsamhets- och effektivisering.

Mikael Basta

Konsult, Claesson & Partners AB

Kent Stenstrand

CEO, Claesson & Partners AB
Kent arbetar som verksamhetskonsult med ett flertal genomförda projekt relaterade till implementering av Shared Service, utveckling av ekonomi- och controllerfunktioner samt olika typer av lönsamhets- och effektiviseringsprojekt. MSc i redovisning och finansiering.

Ingemar Claesson

Konsult, Claesson & Partners AB
Ingemar är ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg och konsult med inriktning på ekonomistyrning och strategi. Ingemar har mer än trettio års erfarenhet från både teori och praktik.

FAR rekommenderar

Utbildningar

Certifierad controller

24 mars 2020 - 19 mars 2021 Stockholm

Certifierad ekonomichef

18-19 maj Stockholm