Controllerutbildning

Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.

Kurstillfällen

27-29 mars
17 900 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:30
Lärare: Kerstin Fagerberg, Matti Skoog, David Loid, Bino Catasús, Roland Almqvist, Magnus Uggla, Anders Parment, Ylva Öhrnell
25-27 april
17 900 kr
Göteborg
Tid: 09:30 - 16:30
Lärare: Kerstin Fagerberg, Ingemar Claesson, David Loid, Kent Stenstrand, Leif Sköld
21-23 maj
17 900 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:30
Lärare: Kerstin Fagerberg, Matti Skoog, David Loid, Bino Catasús, Roland Almqvist, Magnus Uggla, Anders Parment, Ylva Öhrnell

Kursbeskrivning

FAR erbjuder en unik utbildning för dig som efterfrågar gedigna kunskaper och ett lyft i din karriär och controllerutbildningen ger dig verktygen för att vara väl rustad för framtidens utmaningar.

Controllerrollen har aldrig varit viktigare. Behovet att knyta den ekonomiska analysen till verksamheten och skapa förståelse hos verksamhetens aktörer växer i takt med hårdare konkurrens och snabba omvärldsförändringar. Idag innefattar controllerns och ekonomichefens arbete inte bara den traditionella ekonomi- och redovisningsdelen. Det  innebär också att vara en drivkraft i företaget och att vara en resurs för ledningen. Inte minst måste controllern beakta de av tradition icke-finansiella värden som idag blivit helt centrala, exempelvis kvalitet, utbildning, teamwork, projektledning, kommunikation och varumärkesbyggande.

Sagt om kursen

Många aha-upplevelser och skickliga talare! Jag har lärt mig mycket och haft roligt under tiden, och samtidigt fått mer kunskap inom området och djupare förståelse för rollen som controller.

Malin Heinemann, controller, Claremont AB.

Att utbildningen spände över så stort område och det var bra med olika föreläsare, skönt att få flera infallsvinklar och höra olika röster.

Catarina Thyberg, Business Controller, KGK AB

Kursinnehåll

  • Styrmodeller och värdeskapande
  • Controllern och affärssystemen
  • Den nya controllerrollen
  • Bortom budgetering/budgetlös styrning
  • Marknadskommunikation och varumärkesbyggande
  • Redovisning i utveckling

Under kursen varvas föreläsningar med praktikfall och övningsexempel samtidigt som du ges utrymme att dela med dig av dina egna erfarenheter och ta till dig av andras.

Detaljerat program
Stockholm
Göteborg och Malmö

Lärare

Ylva Öhrnell

Environment and Quality Manager, DHL Freight (Sweden) AB
Ylva Öhrnell, stats- och miljövetare och för närvarande Miljö- och kvalitetschef på DHL Freight sedan 9 år tillbaka och tidigare erfarenhet som konsult och enhetschef mot olje- och läkemedelsindustrin. Ylva är även ordförande för NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv som idag har 230 medlemsföretag.

Anders Parment

Associate Marketing Professor, Stockholm Business School
Anders Parment, ek.dr, är forskare vid Stockholms universitet och en prisbelönt och uppskattad föreläsare och rådgivare till företag, regioner, landsting, kommuner, föreningar och politiska partier. Att förstå förändringar och trender och utveckla konkurrensfördelar är centralt i såväl forskning som rådgivning och föreläsningarna har alltid ett omvärlds- och framtidsperspektiv. Anders har skrivit ett trettiotal böcker och därtill ett tiotal artiklar om ekonomistyrning och marknadsföring.

Magnus Uggla

Uggla Advisory AB
Magnus Uggla är f d vice VD på Handelsbanken där han arbetade i över 30 år, framför allt med bankens internationella expansion. Magnus har även erfarenhet från styrelsearbete i flera företag inom finanssektorn. Magnus är civilingenjör från KTH och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Magnus har lång erfarenhet av att föreläsa, dels internationellt på olika konferenser om banking dels inom FAR:s Controllerutbildningar samt kurser i företagsekonomi och finance vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan.

Roland Almqvist

Lektor redovisning, Stockholms universitet
Roland är anställd vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Där undervisar han i redovisning och ekonomistyrning. I hans avhandling, med titeln Icons of New Public Mangement, belystes effekter av nya styrformer i offentlig sektor, bla konkurrensutsättning, beställar/utförarmodell, kontraktsstyrning samt decentralisering.

Bino Catasús

Stockholms universitet
Bino är professor/ekonomie doktor vid Stockholms universitet och specialiserd på styrmodeller och nyckeltal. Bino är en av FAR Akademis huvudlärare på Controllerutbildningarna inom detta område. Han är medförfattare till "Boken om nyckeltal" och har forskat om hur nyckeltal påverkar beteendet.

David Loid

Loid Consulting AB
David Loid är specialist i strategiutveckling och retorik, och har sedan 90-talet arbetat som konsult inom kommunikation, varumärkesbyggande och strategiutveckling. David forskar även i strategiprocesser och strategiimplementering och är i botten civilingenjör med en mångårig bakgrund som entreprenör.

Matti Skoog

Professor, Stockholms universitet
Matti är professor vid Åbo Akademi och docent på Stockholms universitet. Han är specialiserad på styrsystem och styrprocesser och förändring av dessa inom såväl privata som offentliga organisationer och är en av FARs huvudlärare inom controllerutbildningarna.

Kerstin Fagerberg

Redovisningsexpert, SEB Företag & Privatkunder
Kerstin är redovisningsexpert vid SEB Företag & Privatkunder i Stockholm. Hon arbetade tidigare som redovisningsspecialist vid PwC i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med redovisningsfrågor för företag i de flesta storlekar och branscher. Kerstin har sedan många år föreläst och varit lärare på olika typer av kurser och seminarier och är en uppskattad och erfaren pedagog.

Leif Sköld

Konsult, Claesson & Partners AB
Leif arbetar som verksamhetskonsult sedan femton år med ett flertal genomförda projekt relaterade till implementering av modeller lönsamhets- och effektivisering.

Kent Stenstrand

CEO, Claesson & Partners AB
Kent arbetar som verksamhetskonsult med ett flertal genomförda projekt relaterade till implementering av Shared Service, utveckling av ekonomi- och controllerfunktioner samt olika typer av lönsamhets- och effektiviseringsprojekt. MSc i redovisning och finansiering.

Ingemar Claesson

Konsult, Claesson & Partners AB
Ingemar är ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg och konsult med inriktning på ekonomistyrning och strategi. Ingemar har mer än trettio års erfarenhet från både teori och praktik.

Kursansvariga

Ingemar Claesson ansvarar för utbildningen i Göteborg och Matti Skoog för Stockholm.