Certifierad controller FAR

Certifierad controller

Certifiering

En strategisk yrkesutveckling som gynnar dig och företaget. Du lär dig från de främsta experterna och utvecklar ett starkt nätverk under ett år.

 • Konkurrensstrategi – är vi rätt positionerade?
 • Hur vi skapar värde åt våra kunder
 • Hur kommunicerar vi siffror för att få med hela organisationen?
 • Förvärv och värdering av företag
 • Lönsamhetsstyrning – så påverkas verksamheten av olika utvecklingsinriktningar
 • Kommunikation och ledarskap

Nästa kursomgång startar 12–14 mars 2019.

Datum 12-14 mars
Pris 73 000 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 16:00
Lärare: Ingemar Claesson, David Loid, Kent Stenstrand, Leif Eriksson, Mikael Basta, Leif Sköld
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Det ettåriga programmet fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat controllerns alltmer omfattande arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar, både för ditt företag och dig själv. Certifieringen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll.

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som 2 till 3-dagarsseminarier (fördelat under ett år). Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Datum

 • 12–14 mars 2019
 • 1416 maj 2019
 • 1012 september 2019
 • 2628 november 2019
 • 1213 mars 2020

Upplägg

Projektarbeten: Projekten bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium. Se film om hur utbildningen går till.

Pris

73 000 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, litteratur, luncher, kaffe, välkomstmingel vid kursstart samt avslutningsmiddag vid certifieringen.

Video thumbnail
Se filmen
Certifierad controller, Ingemar Claesson.mp4

Läs mer om innehållet.

Innehåll

Block 1: Programstart, strategi och affärsutveckling – controllerrollen

 • Ekonomistyrningens utvecklingstrender
  Controllerrollen – involvering i affären och interaktion med andra aktörer
  Koncernstrategi
 • Sociala mediers roll i kundkommunikationen
 • Affärsstrategi – konkurrensstrategi, är vi rätt positionerade eller är det för höga kostnader och för låga intäkter
 • Affärsmodeller- hur skapar vi värde åt våra kunder

Block 2: Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar

 • Finansiell analys och strategi
 • Nyckeltal – simulering av olika utvecklingsinriktningar
 • Operativa bedömningar i resultat-, kassaflödes- och balansperspektiv
 • Vad är tillräcklig vinst och hur påverkar det våra tillväxtmöjligheter?
 • Hävstångssambandet
 • Tillväxtsambandet
 • Utvärdering av olika affärsplaner
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 3: Ekonomi- och verksamhetsstyrning

 • Verksamhetsutveckling och effektivisering
  Operativ ekonomistyrning – lean, resurssmarta processer och visuell styrning
 • Styrkort med kund- process-,innovations-, och medarbetarfokus
 • Lönsamhetsstyrning med ABC-orienterade kund och produktkalkyler
 • Retorik och kommunikation. Förmåga att kommunicera sifferinformation för att få styreffekt i organisationen
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 4: Informationssystem, styrning och företagsvärdering

 • Ekonomisystem, affärssystem, informationssystem, datalager
 • Information för styrning. Informationsanalys med mått/objektsmatriser
 • Budgetering – den aktuella budgetdebatten
 • Förvärv och värdering av företag
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 5: Controllerrollen, avslutning och certifiering

 • Controllerrollen och framtiden
 • Kommunikation och ledarskap – förmågan att arbete genom andra
 • Effektivisering av administrativa rutiner. SSC för att få tid för styrning
 • Sammanfattande praktikfall
 • Certifiering och avslutningsmiddag

Lärare

Huvudansvarig lärare
Ingemar Claesson, ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

Leif Sköld

Konsult, Claesson & Partners AB
Leif arbetar som verksamhetskonsult sedan femton år med ett flertal genomförda projekt relaterade till implementering av modeller lönsamhets- och effektivisering.

Mikael Basta

Konsult, Claesson & Partners AB

Leif Eriksson

Leif Eriksson Ekonomi AB

Kent Stenstrand

CEO, Claesson & Partners AB
Kent arbetar som verksamhetskonsult med ett flertal genomförda projekt relaterade till implementering av Shared Service, utveckling av ekonomi- och controllerfunktioner samt olika typer av lönsamhets- och effektiviseringsprojekt. MSc i redovisning och finansiering.

David Loid

Loid Consulting AB
David Loid är specialist i strategiutveckling och retorik, och har sedan 90-talet arbetat som konsult inom kommunikation, varumärkesbyggande och strategiutveckling. David forskar även i strategiprocesser och strategiimplementering och är i botten civilingenjör med en mångårig bakgrund som entreprenör.

Ingemar Claesson

Konsult, Claesson & Partners AB
Ingemar är ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg och konsult med inriktning på ekonomistyrning och strategi. Ingemar har mer än trettio års erfarenhet från både teori och praktik.

Hur går utbildningen till?

FAR:s Carin Jonsson berättar.

Video thumbnail
Se filmen
Certifierad controller - Så här går det till

Tidigare kursdeltagare

Utbildningen gav Frida ökat självförtroende som controller

FAR:s egna controller Frida Hyllengren kan numera kalla sig certifierad controller. Vi träffade henne och ställde några snabba frågor om hennes upplevelser av FAR:s certifieringsprogram.

Video thumbnail
Se filmen
Certifierad controller, Frida Hyllengren

Hej Frida och grattis till din examen som certifierad controller! Berätta, varför valde du att gå denna utbildning?
– Tack! Jag kände att jag ville ta min roll ett steg vidare. Att vara controller innebär inte bara att hantera siffror utan också att möta människor och förklara siffrorna för dem. Jag ville få verktyg att nå ut och även lära mig mera om styrning och affärsutveckling. Dessutom hade jag hört så himla mycket gott om denna utbildning.

Vad lärde du dig?
– Under utbildningen lärde vi oss allt möjligt, som t.ex. strategier och omvärldsanalys men också retorik och beteendevetenskap, vilket jag tror kommer bli allt viktigare i rollen som controller.

Vad var det bästa med utbildningen?
– Det var nätverket och alla kursdeltagare man träffade. Utöver teoretiska föreläsningar jobbade vi mycket i grupp med praktiska case som vi presenterade för varandra. Det var väldigt lärorikt att få testa kunskapen i praktiken och att höra alla andras tankar.

Frida Hyllengren

Hur gick det att kombinera studier med jobb?
– Det gick bra. Utbildningen pågår under ett år, men är uppdelad i fem block med totalt fjorton dagar där man gör projektarbeten mellan blocken, så man hinner väl med båda jobb och studier. Jag jobbade heltid under hela min utbildning. Givetvis innebar det lite kvälls- och helgjobb ibland, men det klarar man bra.

Vilken kompetens tror du kommer vara viktig för controllers i framtiden?
– Jag tror att man måste kunna ta siffrorna ett steg längre och nyttja dem i ett affärsperspektiv. Att kunna kommunicera sina siffror till andra människor kommer vara viktigt.

Till sist – Tips på hur man ska motivera sin chef att få gå utbildningen?
– Går man utbildningen blir man en skarpare analytiker och tar sin roll ett steg vidare. Det är en investering och kommer att betala sig tillbaka i form av utveckling av affären och mer lönsamhet. Dessutom stärker och motiverar den deltagaren. Jag upplever verkligen att jag efter kursen fått ett ökat självförtroende i min arbetsroll.

Text: Anna Ekström
Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

 

Vill du veta mer?

Jag vill veta mer om utbildningen

Aktuellt just nu

Utbildningar