controller FAR

Certifierad controller – 1-årsprogram

Ta nästa steg i din karriär med FARs certifieringsprogram för controllers. Du lär dig från de främsta experterna och utvecklar ett starkt nätverk under ett år.

  • Konkurrensstrategi – är vi rätt positionerade?
  • Hur vi skapar värde åt våra kunder
  • Hur kommunicerar vi siffror för att få med hela organisationen?
  • Förvärv och värdering av företag
  • Lönsamhetsstyrning – så påverkas verksamheten av olika utvecklingsinriktningar 

Nästa programstart: september 2018.

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Det ettåriga programmet fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat controllerns alltmer omfattande arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar, både för ditt företag och dig själv. Certifieringen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll.

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som 2 till 3-dagarsseminarier (fördelat under ett år). Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

För dig som är yrkesverksam

Controllerprogrammet är anpassat för dig som är yrkesverksam på heltid och rent praktiskt kommer du också att kunna använda dig av den kompetens du hela tiden utvecklar i din dagliga yrkesroll.

Upplägg

Projektarbeten: Projekten bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium.

Pris

72 000 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, litteratur, luncher, kaffe, välkomstmingel vid kursstart samt avslutningsmiddag vid certifieringen.

Sagt om kursen

Jag har höjt blicken och kan se verksamheten i ett mer helikopterperspektiv, istället för att bara se intäkter och kostnader.

Camilla Molin, CONTROLLER, Wise Group AB

Jag har tagit mycket lärdom av det mesta och förändrat mitt jobb radikalt bl. a. genom omorganisation och delegerat ut allt löpande och sitter mest med kontroll och analys idag.

Åsa Axenryd, ekonomichef, Förenade Service AB

Förkunskaper

Vi rekommenderar FARs Controllerutbildning eller motsvarande. Du bör ha varit verksam som controller, ekonomiansvarig eller liknande i cirka tre år.

Huvudansvarig lärare

Ingemar Claesson, ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

Se filmen