Certifierad controller

Certifiering

– För dig som vill leda utvecklingen.

 • Konkurrensstrategi – är vi rätt positionerade?
 • Hur skapar vi värde åt våra kunder?
 • Hur kommunicerar vi siffror för att få med hela organisationen?
 • Förvärv och värdering av företag
 • Lönsamhetsstyrning – så påverkas verksamheten av olika utvecklingsinriktningar
 • Kommunikation och ledarskap

Du lär dig från de främsta experterna och utvecklar ett starkt nätverk.

Datum 27 maj 2020 - 19 mars 2021
Pris 73 000 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Fåtal
Tid: 09:30 - 16:00
Lärare: Ingemar Claesson
Fler kurstillfällen

Om utbildningen

Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat controllerns alltmer omfattande arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar, både för ditt företag och dig själv. Den här kursen ger en strategisk yrkesutveckling som gynnar både dig och företaget. Certifieringen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll.

Utbildningen består av fem block, som genomförs som 2 till 3-dagarsseminarier:

 • Block 1: 27–29 maj
 • Block 2: 22–24 september
 • Block 3: 25–27 november
 • Block 4: datum ej klart
 • Block 5: datum ej klart

Ingemar Claesson, huvudansvarig lärare:
– Som controller är det viktigt att du behärskar information och teori inom ekonomi och styrområdet, men minst lika viktigt är också att du har verktyg för att påverka den organisation du jobbar med. Det är egentligen hela syftet med utbildningen certifierad controller. Att du utifrån ett helhetsperspektiv på företaget, konkurrensstrategin och verksamhetsutvecklingen, kan vara med och förändra och utveckla hela affären och förståelsen för företagets lönsamhet och verksamhet. Det är vad en proaktiv controller ska göra.

Video thumbnail
Se filmen
Ingemar Claesson

 

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som 2 till 3-dagarsseminarier (fördelat under ett år). Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Projektarbeten

Projekten bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium.

FAR:s produktchef, Carin Jonsson berättar hur utbildningen praktiskt går till.

Video thumbnail
Se filmen
Certifierad controller - Så här går det till

Sagt om kursen

Har man självförtroende och känner sig trygg blir man en bättre medarbetare och kan stödja verksamheten på ett professionellt sätt.

Karin Sandqvist
controller på Veidekke

Det bästa med utbildningen var nätverket och alla kursdeltagare man träffade. Utöver teoretiska föreläsningar jobbade vi mycket i grupp med praktiska case som vi presenterade för varandra.

Frida Hyllengren
controller på FAR

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som två- till tredagarsseminarier (fördelat under ett år):

Block 1: 27–29 maj 2020

Programstart, strategi och affärsutveckling – controllerrollen

 • Ekonomistyrningens utvecklingstrender
  Controllerrollen – involvering i affären och interaktion med andra aktörer
 • Koncernstrategi
 • Sociala mediers roll i kundkommunikationen
 • Affärsstrategi – konkurrensstrategi, är vi rätt positionerade eller är det för höga kostnader och för låga intäkter
 • Affärsmodeller- hur skapar vi värde åt våra kunder

Block 2: 22–24 september 2020

Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar

 • Finansiell analys och strategi
 • Nyckeltal – simulering av olika utvecklingsinriktningar
 • Operativa bedömningar i resultat-, kassaflödes- och balansperspektiv
 • Vad är tillräcklig vinst och hur påverkar det våra tillväxtmöjligheter?
 • Hävstångssambandet
 • Tillväxtsambandet
 • Utvärdering av olika affärsplaner
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 3: 25–27 november 2020

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

 • Verksamhetsutveckling och effektivisering
  Operativ ekonomistyrning – lean, resurssmarta processer och visuell styrning
 • Styrkort med kund- process-,innovations-, och medarbetarfokus
 • Lönsamhetsstyrning med ABC-orienterade kund och produktkalkyler
 • Retorik och kommunikation. Förmåga att kommunicera sifferinformation för att få styreffekt i organisationen
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 4: datum ej klart

Informationssystem, styrning och företagsvärdering

 • Ekonomisystem, affärssystem, informationssystem, datalager
 • Information för styrning. Informationsanalys med mått/objektsmatriser
 • Budgetering – den aktuella budgetdebatten
 • Förvärv och värdering av företag
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 5: datum ej klart

Controllerrollen, avslutning och certifiering

 • Controllerrollen och framtiden
 • Kommunikation och ledarskap – förmågan att arbete genom andra
 • Effektivisering av administrativa rutiner. SSC för att få tid för styrning
 • Sammanfattande praktikfall
 • Certifiering och avslutningsmiddag

Lärare

Huvudansvarig lärare
Ingemar Claesson, ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

Ingemar Claesson

Konsult, Claesson & Partners AB
Ingemar är ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg och konsult med inriktning på ekonomistyrning och strategi. Ingemar har mer än trettio års erfarenhet från både teori och praktik.

FAR rekommenderar

Utbildningar