Certifierad controller

Certifiering

– För dig som vill leda utvecklingen.

 • Konkurrensstrategi – är vi rätt positionerade?
 • Hur skapar vi värde åt våra kunder?
 • Hur kommunicerar vi siffror för att få med hela organisationen?
 • Förvärv och värdering av företag
 • Lönsamhetsstyrning – så påverkas verksamheten av olika utvecklingsinriktningar
 • Kommunikation och ledarskap

Du lär dig från de främsta experterna och utvecklar ett starkt nätverk.

Datum 24 mars 2020 - 19 mars 2021
Pris 73 000 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 16:00
Lärare: Ingemar Claesson
Fler kurstillfällen

Utbildningens innehåll

Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat controllerns alltmer omfattande arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar, både för ditt företag och dig själv. Den här kursen ger en strategisk yrkesutveckling som gynnar både dig och företaget. Certifieringen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll.

Ingemar Claesson, huvudansvarig lärare:
– Som controller är det viktigt att du behärskar information och teori inom ekonomi och styrområdet, men minst lika viktigt är också att du har verktyg för att påverka den organisation du jobbar med. Det är egentligen hela syftet med utbildningen certifierad controller. Att du utifrån ett helhetsperspektiv på företaget, konkurrensstrategin och verksamhetsutvecklingen, kan vara med och förändra och utveckla hela affären och förståelsen för företagets lönsamhet och verksamhet. Det är vad en proaktiv controller ska göra.

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som två- till tredagarsseminarier (fördelat under ett år):

Block 1: 24–26 mars 2020

Programstart, strategi och affärsutveckling – controllerrollen

 • Ekonomistyrningens utvecklingstrender
  Controllerrollen – involvering i affären och interaktion med andra aktörer
 • Koncernstrategi
 • Sociala mediers roll i kundkommunikationen
 • Affärsstrategi – konkurrensstrategi, är vi rätt positionerade eller är det för höga kostnader och för låga intäkter
 • Affärsmodeller- hur skapar vi värde åt våra kunder

Block 2: 27–29 maj 2020

Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar

 • Finansiell analys och strategi
 • Nyckeltal – simulering av olika utvecklingsinriktningar
 • Operativa bedömningar i resultat-, kassaflödes- och balansperspektiv
 • Vad är tillräcklig vinst och hur påverkar det våra tillväxtmöjligheter?
 • Hävstångssambandet
 • Tillväxtsambandet
 • Utvärdering av olika affärsplaner
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 3: 22–24 september 2020

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

 • Verksamhetsutveckling och effektivisering
  Operativ ekonomistyrning – lean, resurssmarta processer och visuell styrning
 • Styrkort med kund- process-,innovations-, och medarbetarfokus
 • Lönsamhetsstyrning med ABC-orienterade kund och produktkalkyler
 • Retorik och kommunikation. Förmåga att kommunicera sifferinformation för att få styreffekt i organisationen
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 4: 25–27 november 2020

Informationssystem, styrning och företagsvärdering

 • Ekonomisystem, affärssystem, informationssystem, datalager
 • Information för styrning. Informationsanalys med mått/objektsmatriser
 • Budgetering – den aktuella budgetdebatten
 • Förvärv och värdering av företag
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 5: 18–19 mars 2021

Controllerrollen, avslutning och certifiering

 • Controllerrollen och framtiden
 • Kommunikation och ledarskap – förmågan att arbete genom andra
 • Effektivisering av administrativa rutiner. SSC för att få tid för styrning
 • Sammanfattande praktikfall
 • Certifiering och avslutningsmiddag

Se filmen där lärarna Ingemar Claesson och Kent Stenstrand samt FAR:s produktchef Carin Jonsson berättar mer om utbildningen.

Video thumbnail
Se filmen
Ingemar Claesson

 

Artiklar
Utbildningen ökade Fridas självförtroende som controller
Certifierad controller eller certifierad ekonomichef?
Expertens 3 tips till dig som vill bli framtidens ekonom
"Controllerrollen är och ska vara utåtriktad"

Sagt om kursen

Har man självförtroende och känner sig trygg blir man en bättre medarbetare och kan stödja verksamheten på ett professionellt sätt.

Karin Sandqvist
controller på Veidekke

Det bästa med utbildningen var nätverket och alla kursdeltagare man träffade. Utöver teoretiska föreläsningar jobbade vi mycket i grupp med praktiska case som vi presenterade för varandra.

Frida Hyllengren
controller på FAR

Lärare

Huvudansvarig lärare
Ingemar Claesson, ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

Ingemar Claesson

Konsult, Claesson & Partners AB
Ingemar är ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg och konsult med inriktning på ekonomistyrning och strategi. Ingemar har mer än trettio års erfarenhet från både teori och praktik.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som 2 till 3-dagarsseminarier (fördelat under ett år). Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Projektarbeten

Projekten bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium.

Artikel
Ekonomistyrning eller ledarskap? Framtida controllerrollen eller digitalisering? Vår utbildningsexpert Carin Jonsson hjälper dig som är controller att välja rätt utbildning för dina mål. Läs mer.

Se filmen med FAR:s produktchef, Carin Jonsson, där hon berättar hur utbildningen praktiskt går till.

Video thumbnail
Se filmen
Certifierad controller - Så här går det till

Vill du veta mer?

Jag vill veta mer om utbildningen

FAR rekommenderar

Utbildningar