Certifierad Controller

Certifierad controller

Certifiering

– För dig som vill leda utvecklingen.

 • Konkurrensstrategi – är vi rätt positionerade?
 • Hur skapar vi värde åt våra kunder?
 • Hur kommunicerar vi siffror för att få med hela organisationen?
 • Förvärv och värdering av företag
 • Lönsamhetsstyrning – så påverkas verksamheten av olika utvecklingsinriktningar
 • Kommunikation och ledarskap

Du lär dig från de främsta experterna och utvecklar ett starkt nätverk.

Nästa kursomgång startar 12–14 mars 2019.

Datum 12 mars 2019 - 13 mars 2020
Pris 73 000 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 16:00
Praktisk information:

Utbildningen kostar 73 000 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, litteratur, luncher, kaffe, välkomstmingel vid kursstart samt avslutningsmiddag vid certifieringen.

Blockdatum

 • 12–14 mars 2019
 • 1416 maj 2019
 • 1012 september 2019
 • 2628 november 2019
 • 1213 mars 2020
Lärare: Ingemar Claesson, David Loid, Kent Stenstrand, Leif Eriksson, Mikael Basta, Leif Sköld
Fler kurstillfällen

Utbildningens innehåll

Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat controllerns alltmer omfattande arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar, både för ditt företag och dig själv. Den här kursen ger en strategisk yrkesutveckling som gynnar både dig och företaget. Certifieringen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll.

Ingemar Claesson, huvudansvarig lärare:
– Som controller är det viktigt att du behärskar information och teori inom ekonomi och styrområdet, men minst lika viktigt är också att du har verktyg för att påverka den organisation du jobbar med. Det är egentligen hela syftet med utbildningen certifierad controller. Att du utifrån ett helhetsperspektiv på företaget, konkurrensstrategin och verksamhetsutvecklingen, kan vara med och förändra och utveckla hela affären och förståelsen för företagets lönsamhet och verksamhet. Det är vad en proaktiv controller ska göra.

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som två- till tredagarsseminarier (fördelat under ett år):

Block 1: 12–14 mars 2019

Programstart, strategi och affärsutveckling – controllerrollen

 • Ekonomistyrningens utvecklingstrender
  Controllerrollen – involvering i affären och interaktion med andra aktörer
 • Koncernstrategi
 • Sociala mediers roll i kundkommunikationen
 • Affärsstrategi – konkurrensstrategi, är vi rätt positionerade eller är det för höga kostnader och för låga intäkter
 • Affärsmodeller- hur skapar vi värde åt våra kunder

Block 2: 14–16 maj 2019

Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar

 • Finansiell analys och strategi
 • Nyckeltal – simulering av olika utvecklingsinriktningar
 • Operativa bedömningar i resultat-, kassaflödes- och balansperspektiv
 • Vad är tillräcklig vinst och hur påverkar det våra tillväxtmöjligheter?
 • Hävstångssambandet
 • Tillväxtsambandet
 • Utvärdering av olika affärsplaner
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 3: 10–12 september 2019

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

 • Verksamhetsutveckling och effektivisering
  Operativ ekonomistyrning – lean, resurssmarta processer och visuell styrning
 • Styrkort med kund- process-,innovations-, och medarbetarfokus
 • Lönsamhetsstyrning med ABC-orienterade kund och produktkalkyler
 • Retorik och kommunikation. Förmåga att kommunicera sifferinformation för att få styreffekt i organisationen
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 4: 26–28 november 2019

Informationssystem, styrning och företagsvärdering

 • Ekonomisystem, affärssystem, informationssystem, datalager
 • Information för styrning. Informationsanalys med mått/objektsmatriser
 • Budgetering – den aktuella budgetdebatten
 • Förvärv och värdering av företag
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 5: 12–13 mars 2019

Controllerrollen, avslutning och certifiering

 • Controllerrollen och framtiden
 • Kommunikation och ledarskap – förmågan att arbete genom andra
 • Effektivisering av administrativa rutiner. SSC för att få tid för styrning
 • Sammanfattande praktikfall
 • Certifiering och avslutningsmiddag

Se filmen där lärarna Ingemar Claesson och Kent Stenstrand samt FAR:s produktchef Carin Jonsson berättar mer om utbildningen.

Video thumbnail
Se filmen
Certifierad controller, Ingemar Claesson.mp4

 

Artiklar
Utbildningen ökade Fridas självförtroende som controller
Certifierad controller eller certifierad ekonomichef?
Expertens 3 tips till dig som vill bli framtidens ekonom
"Controllerrollen är och ska vara utåtriktad"

Sagt om kursen

Har man självförtroende och känner sig trygg blir man en bättre medarbetare och kan stödja verksamheten på ett professionellt sätt.

Karin Sandqvist
controller på Veidekke

Det bästa med utbildningen var nätverket och alla kursdeltagare man träffade. Utöver teoretiska föreläsningar jobbade vi mycket i grupp med praktiska case som vi presenterade för varandra.

Frida Hyllengren
controller på FAR

Lärare

Huvudansvarig lärare
Ingemar Claesson, ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

Leif Sköld

Konsult, Claesson & Partners AB
Leif arbetar som verksamhetskonsult sedan femton år med ett flertal genomförda projekt relaterade till implementering av modeller lönsamhets- och effektivisering.

Mikael Basta

Konsult, Claesson & Partners AB

Leif Eriksson

Leif Eriksson Ekonomi AB

Kent Stenstrand

CEO, Claesson & Partners AB
Kent arbetar som verksamhetskonsult med ett flertal genomförda projekt relaterade till implementering av Shared Service, utveckling av ekonomi- och controllerfunktioner samt olika typer av lönsamhets- och effektiviseringsprojekt. MSc i redovisning och finansiering.

David Loid

Loid Consulting AB
David Loid är specialist i strategiutveckling och retorik, och har sedan 90-talet arbetat som konsult inom kommunikation, varumärkesbyggande och strategiutveckling. David forskar även i strategiprocesser och strategiimplementering och är i botten civilingenjör med en mångårig bakgrund som entreprenör.

Ingemar Claesson

Konsult, Claesson & Partners AB
Ingemar är ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg och konsult med inriktning på ekonomistyrning och strategi. Ingemar har mer än trettio års erfarenhet från både teori och praktik.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som 2 till 3-dagarsseminarier (fördelat under ett år). Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Projektarbeten

Projekten bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium.

Se filmen med FAR:s produktchef, Carin Jonsson, där hon berättar hur utbildningen praktiskt går till.

Video thumbnail
Se filmen
Certifierad controller - Så här går det till

Vill du veta mer?

Jag vill veta mer om utbildningen

FAR rekommenderar

Utbildningar