Certifierad controller FAR

Certifierad controller

Certifiering

Ta nästa steg i din karriär med FAR:s certifieringsprogram för controllers. Du lär dig från de främsta experterna och utvecklar ett starkt nätverk under ett år.

 • Konkurrensstrategi – är vi rätt positionerade?
 • Hur vi skapar värde åt våra kunder
 • Hur kommunicerar vi siffror för att få med hela organisationen?
 • Förvärv och värdering av företag
 • Lönsamhetsstyrning – så påverkas verksamheten av olika utvecklingsinriktningar 

Utbildningsperiod: 25 september 2018–13 september 2019 (14 heldagar)

25 september 2018 - 13 september 2019
73 000 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:00
Lärare: Ingemar Claesson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Det ettåriga programmet fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat controllerns alltmer omfattande arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar, både för ditt företag och dig själv. Certifieringen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll.

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som 2 till 3-dagarsseminarier (fördelat under ett år). Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Datum

 • 25–27 september 2018
 • 4–6 december 2018
 • 12–14 mars 2018
 • 14–16 maj 2019
 • 12–13 september 2019

Upplägg

Projektarbeten: Projekten bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium.

Pris

73 000 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, litteratur, luncher, kaffe, välkomstmingel vid kursstart samt avslutningsmiddag vid certifieringen.

Läs mer om innehållet.

Sagt om kursen

Jag har höjt blicken och kan se verksamheten i ett mer helikopterperspektiv, istället för att bara se intäkter och kostnader.

Camilla Molin, CONTROLLER, Wise Group AB

Jag har tagit mycket lärdom av det mesta och förändrat mitt jobb radikalt bl. a. genom omorganisation och delegerat ut allt löpande och sitter mest med kontroll och analys idag.

Åsa Axenryd, ekonomichef, Förenade Service AB

Innehåll

Block 1: Programstart, strategi och affärsutveckling – controllerrollen

Datum: 25-27 september 2018
Lokal: IVA Konferenscenter, Wenström
Föreläsare: Ingemar Claesson m.fl.
 • Ekonomistyrningens utvecklingstrender
  Controllerrollen – involvering i affären och interaktion med andra aktörer
  Koncernstrategi
 • Sociala mediers roll i kundkommunikationen
 • Affärsstrategi – konkurrensstrategi, är vi rätt positionerade eller är det för höga kostnader och för låga intäkter
 • Affärsmodeller- hur skapar vi värde åt våra kunder

Block 2: Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar

Datum: 4-6 december 2018
Lokal: IVA Konferenscenter, Wenström
Föreläsare: Ingemar Claesson, m.fl.
 • Finansiell analys och strategi
 • Nyckeltal  simulering av olika utvecklingsinriktningar
 • Operativa bedömningar i resultat-, kassaflödes- och balansperspektiv
 • Vad är tillräcklig vinst och hur påverkar det våra tillväxtmöjligheter?
 • Hävstångssambandet
 • Tillväxtsambandet
 • Utvärdering av olika affärsplaner
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 3: Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Datum: 12-14 mars 2019
Lokal: IVA Konferenscenter, Wenström
Föreläsare: Ingemar Claesson, m.fl
 • Verksamhetsutveckling och effektivisering
  Operativ ekonomistyrning – lean, resurssmarta processer och visuell styrning
 • Styrkort med kund- process-,innovations-, och medarbetarfokus
 • Lönsamhetsstyrning med ABC-orienterade kund och produktkalkyler
 • Retorik och kommunikation. Förmåga att kommunicera sifferinformation för att få styreffekt i organisationen
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 4: Informationssystem, styrning och företagsvärdering

Datum: 14-16 maj 2019
Lokal: IVA Konferenscenter, Wenström
Föreläsare: Ingemar Claesson, m.fl.
 • Ekonomisystem, affärssystem, informationssystem, datalager
 • Information för styrning. Informationsanalys med mått/objektsmatriser
 • Budgetering  den aktuella budgetdebatten
 • Förvärv och värdering av företag
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 5: Controllerrollen, avslutning och certifiering

Datum: 12-13 september 2019
Lokal: IVA Konferenscenter, Wenström
Föreläsare: Ingemar Claesson, m.fl.
 • Controllerrollen och framtiden
 • Kommunikation och ledarskap – förmågan att arbete genom andra
 • Effektivisering av administrativa rutiner. SSC för att få tid för styrning
 • Sammanfattande praktikfall
 • Certifiering och avslutningsmiddag

Förkunskaper

Vi rekommenderar FARs Controllerutbildning eller motsvarande. Du bör ha varit verksam som controller, ekonomiansvarig eller liknande i cirka tre år.

Lärare

Huvudansavrig lärare
Ingemar Claesson, ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

Ingemar Claesson

Konsult, Claesson & Partners AB
Ingemar är ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg och konsult med inriktning på ekonomistyrning och strategi. Ingemar har mer än trettio års erfarenhet från både teori och praktik.

Vill du veta mer?

Jag vill veta mer om utbildningen