Brush up – Skattefrågor i det ägarledda företaget

Två kursdagar som gör dig till en ännu bättre rådgivare. Dagar som är fyllda med nya, intressanta och kvalificerade skattefrågor för fåmansföretaget och som hjälper dig att skapa ett mervärde för dina kunder.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
12-13 november
11 500 kr
Malmö
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Lärare: Anita Lehtonen, Ulf Jansson
27-28 november
11 500 kr
Göteborg
Kurslokal
Scandic Rubinen
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Lärare: Anita Lehtonen, Ulf Jansson
3-4 december
11 500 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Lärare: Anita Lehtonen, Ulf Jansson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Målsättningen med kursen är att du ska få en praktisk fördjupning i de skattefrågor som är aktuella för det ägarledda företaget. Du får konkreta tips och kvalificerade tips som du kan tillämpa i din rådgivning.

Efter kursen kommer du att vara uppdaterad och väl förtrogen med vilka regler som gäller för fåmansägaren vid olika uttag ur bolaget, hur omstruktureringar genomförs på ett optimalt sätt, olika fastighetsfrågor samt vilka nyheter som är på gång och påverkar fåmansaktieägaren. Du vet skillnaden mellan exempelvis en intern aktieöverlåtelse och ett andelsbyte och vet även varför det ena alternativet väljs framför det andra. Du får med dig en bukett av olika lösningar som du direkt kan använda dig av i olika rådgivningssituationer.

Kursen förutsätter att du är en erfaren revisor eller redovisningskonsult som löpande arbetar med skatterådgivning till ägarledda företag och har en vilja och ambition att utvecklas ytterligare som rådgivare i skattefrågor.

Sagt om kursen

Mycket intressant kurs fullmatad med intressanta skattefrågor. Engagerade kursledare som kan sin sak, stor eloge till dom.

Maria Pedersen
auktoriserad redovisningskonsult, Stratego AB

Jag blir starkare i min roll som rådgivare om jag känner till risker och fällor att reagera på.

Carina Grill
Redovisningskonsult, PwC Alingsås

Kursinnehåll

Transaktioner mellan ägaren och företaget

 • De löpande skattefrågorna för fåmansföretaget
 • 3:12 – frågor 
  – löneunderlaget; med fokus på mer komplexa frågor
  – utomståenderegeln
  – planering av uttag i en osäker skattevärld

Försäljning och omstrukturering

 • Direkt försäljning av aktier
 • Interna aktieöverlåtelser
 • Andelsbyten
 • Indragning av aktier
 • Fusion/omvänd fusion/fission
 • Nyheter och rättsfall inom området

Nya delägare i fåmansföretaget

 • A- och B aktier
 • Aktier med differentierad utdelning
 • Föreslagna regler om optioner till personalen

Fastigheter

 • Fastighetsinvesteringar
  – Direktavdrag, aktivering och utvidgat reparationsbegrepp
 • Överlåtelse av fastighet direkt eller genom paketering
 • Byggmästarsmitta och lageraktier
 • Fastigheter i generationsskiftet
 • Stämpelskatt
 • Paketeringsutredningen – innehåll och effekter

Underskottsavdrag

 • Fällor och möjligheter

Fåmansföretaget och låneförbudet

 • Låneförbudet och förvärvslåneförbudet att beakta i samband med omstruktureringar

Nyheter

 • Företagsskatteutredningen
 • Budgetpropositionen
 • Nya rättsfall som berör fåmansföretaget

Lärare

Ulf Jansson

Auktoriserad skatterådgivare, BDO AB
Ulf är skattejurist hos PwC och har under många år arbetat med särskilt inriktning mot ägarledda företag. Ulf har tidigare varit rådman vid skattedomstol.

Anita Lehtonen

Skattejurist, Carat i Uppsala AB