Brush up – Skattefrågor i det ägarledda företaget

Två kursdagar som gör dig till en ännu bättre rådgivare. Dagar som är fyllda med nya, intressanta och kvalificerade skattefrågor för fåmansföretaget och som hjälper dig att skapa ett mervärde för dina kunder.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 700 kr rabatt på kurspriset.
Datum 11-12 november
Pris 11 500 kr
Ort Malmö
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Malmö
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Datum 26-27 november
Pris 11 500 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Göteborg
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Datum 2-3 december
Pris 11 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Målsättningen med kursen är att du ska få en praktisk fördjupning i de skattefrågor som är aktuella för det ägarledda företaget. Du får konkreta och kvalificerade tips som du kan tillämpa i din rådgivning.

Efter kursen kommer du att vara uppdaterad och väl förtrogen med; 

 • Vilka regler som gäller för fåmansägaren vid olika uttag ur bolaget
 • Hur omstruktureringar genomförs på ett optimalt sätt
 • Olika fastighetsfrågor, samt vilka nyheter som är på gång och påverkar fåmansaktieägaren.
 • Skillnaden mellan exempelvis en intern aktieöverlåtelse och ett andelsbyte och varför det ena alternativet väljs framför det andra.
 • En bukett av olika lösningar som du direkt kan använda dig av i olika rådgivningssituationer.

Kursen förutsätter att du är en erfaren revisor eller redovisningskonsult som löpande arbetar med skatterådgivning till ägarledda företag och har en vilja och ambition att utvecklas ytterligare som rådgivare i skattefrågor.

Sagt om kursen

Mycket intressant kurs fullmatad med intressanta skattefrågor. Engagerade kursledare som kan sin sak, stor eloge till dom.

Maria Pedersen
auktoriserad redovisningskonsult, Stratego AB

Jag blir starkare i min roll som rådgivare om jag känner till risker och fällor att reagera på.

Carina Grill
Redovisningskonsult, PwC Alingsås

Kursinnehåll

Transaktioner mellan ägaren och företaget

 • De löpande skattefrågorna för fåmansföretaget
 • 3:12 – frågor 
  – löneunderlaget; med fokus på mer komplexa frågor
  – utomståenderegeln
  – planering av uttag i en osäker skattevärld

Försäljning och omstrukturering

 • Direkt försäljning av aktier
 • Interna aktieöverlåtelser
 • Andelsbyten
 • Indragning av aktier
 • Fusion/omvänd fusion/fission
 • Nyheter och rättsfall inom området

Nya delägare i fåmansföretaget

 • A- och B aktier
 • Aktier med differentierad utdelning
 • Föreslagna regler om optioner till personalen

Fastigheter

 • Fastighetsinvesteringar
  – Direktavdrag, aktivering och utvidgat reparationsbegrepp
 • Överlåtelse av fastighet direkt eller genom paketering
 • Byggmästarsmitta och lageraktier
 • Fastigheter i generationsskiftet
 • Stämpelskatt
 • Paketeringsutredningen – innehåll och effekter

Underskottsavdrag

 • Fällor och möjligheter

Fåmansföretaget och låneförbudet

 • Låneförbudet och förvärvslåneförbudet att beakta i samband med omstruktureringar

Nyheter

 • Företagsskatteutredningen
 • Budgetpropositionen
 • Nya rättsfall som berör fåmansföretaget