Brush up – Skattefrågor i det ägarledda företaget

Två kursdagar som gör dig till en ännu bättre rådgivare. Dagar som är fyllda med nya, intressanta och kvalificerade skattefrågor för fåmansföretaget och som hjälper dig att skapa ett mervärde för dina kunder.

Datum 10-11 november
Pris 11 700 kr
Ort Malmö
Platser kvar Ja
Kurslokal
Elite Hotel Savoy
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Anita Lehtonen, Ulf Jansson
Datum 25-26 november
Pris 11 700 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Anita Lehtonen, Ulf Jansson
Datum 1-2 december
Pris 11 700 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Anita Lehtonen, Ulf Jansson
Datum 1-2 december
Pris 11 700 kr
Typ Klassrum online
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Anita Lehtonen, Ulf Jansson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Målsättningen med kursen är att du ska få en praktisk fördjupning i de skattefrågor som är aktuella för det ägarledda företaget. Du får konkreta och kvalificerade tips som du kan tillämpa i din rådgivning.

Efter kursen kommer du att vara uppdaterad och väl förtrogen med; 

 • Vilka regler som gäller för fåmansägaren vid olika uttag ur bolaget
 • Hur omstruktureringar genomförs på ett optimalt sätt
 • Skillnaden mellan exempelvis en intern aktieöverlåtelse och ett andelsbyte och varför det ena alternativet väljs framför det andra.
 • En bukett av olika lösningar som du direkt kan använda dig av i olika rådgivningssituationer.

Kursen förutsätter att du är en erfaren revisor eller redovisningskonsult som löpande arbetar med skatterådgivning till ägarledda företag och har en vilja och ambition att utvecklas ytterligare som rådgivare i skattefrågor.

Sagt om kursen

Mycket intressant kurs fullmatad med intressanta skattefrågor. Engagerade kursledare som kan sin sak, stor eloge till dom.

Maria Pedersen
auktoriserad redovisningskonsult, Stratego AB

Jag blir starkare i min roll som rådgivare om jag känner till risker och fällor att reagera på.

Carina Grill
Redovisningskonsult, PwC Alingsås

Kursinnehåll

Transaktioner mellan ägaren och företaget

 • De löpande skattefrågorna för fåmansföretaget
 • 3:12 – frågor 
  – löneunderlaget; med fokus på mer komplexa frågor
  – utomståenderegeln
  – planering av uttag i en osäker skattevärld

Försäljning och omstrukturering

 • Direkt försäljning av aktier
 • Interna aktieöverlåtelser
 • Andelsbyten
 • Indragning av aktier
 • Fusion/omvänd fusion/fission
 • Nyheter och rättsfall inom området

Nya delägare i fåmansföretaget

 • A- och B aktier
 • Aktier med differentierad utdelning
 • Personaloptioner

Underskottsavdrag

 • Fällor och möjligheter

Nyheter

 • Nya rättsfall som berör fåmansföretaget

Lärare

Ulf Jansson

Auktoriserad skatterådgivare, BDO AB
Ulf är skattejurist och auktoriserad skatterådgivare hos BDO och har under många år arbetat med särskilt inriktning mot ägarledda företag. Ulf har tidigare varit rådman vid skattedomstol.

Anita Lehtonen

Skattejurist, Carat i Uppsala AB

Klassrum online

 • Starta kursen under Mina utbildningar.
 • Sändningen är igång kl. 09.15–17.30.
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar.
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in.
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen.
 • För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs.

Kolla om din dator funkar för gå utbildningen online.

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta senast 30min innan kursstart.