Brush up – Skattefrågor i det ägarledda företaget

Två dagar som bidrar till att du blir en god rådgivare – eller ännu bättre rådgivare. Vilka skattemässiga vägar ska din kund välja? Hur och när ska uttagen ske ur bolaget. Var finns möjligheterna och fällorna? Du kan direkt skapa ett mervärde hos kunden genom att förstå hur reglerna fungerar och även få konkreta tips på hur de ska användas i olika situationer. 

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

Kurstillfällen

13-14 november
11 300 kr
Malmö
Kurslokal
Centralt i Malmö
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Lärare: Anita Lehtonen, Ulf Jansson
28-29 november
11 300 kr
Göteborg
Kurslokal
Centralt i Göteborg
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Lärare: Anita Lehtonen, Ulf Jansson
4-5 december
11 300 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Lärare: Anita Lehtonen, Ulf Jansson

Kursbeskrivning

Vi presenterar olika lösningar för dig som du kan använda och därigenom skapa en effektiv inkomstplanering där kunden betalar rätt skatt. 

Du får en praktisk fördjupning i de skattefrågor och skattelösningar som är aktuella för det ägarledda företaget.

Sagt om kursen

Mycket intressant kurs fullmatad med intressanta skattefrågor. Engagerade kursledare som kan sin sak, stor eloge till dom.

Maria Pedersen
auktoriserad redovisningskonsult, Stratego AB

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom bland annat följande

Transaktioner mellan ägaren och företaget

 • Löpande beskattning
 • 3-12 frågor
  – löneunderlagsregler
  – koncernbegrepp
  – utomståenderegeln
  – hur planera inför kommande ändringar

Försäljning och omstrukturering

 • Direkt försäljning
 • Interna aktieäverlåtelser
 • Andelsbyte
 • Indragning av aktier
 • Fusion
 • Fission/omvänd fusion
 • Resultatplanering genom omstrukturering
 • Relevanta och nya rättsfall

Underskottsavdrag

 • Fällor och möjligheter

Fastigheter

 • Direktavdrag eller aktivering
 • Utvidgade reparationsbegreppet
 • Fastighetsöverlåtelse direkt eller
  – genom paketering
  – till Bostadsrättsförening (brf)
 • Byggmästarsmitta/lageraktier
 • Fastigheter i generationsskiftet
 • Stämpelskatt

Låneförbudet och fåmansföretaget

 

 

Nyhetsavsnitt

 • 3:12-utredningen
 • Fastighetspaketering
 • Företrädaransvar

Lärare

Ulf Jansson

Auktoriserad skatterådgivare, BDO AB
Ulf är skattejurist hos PwC och har under många år arbetat med särskilt inriktning mot ägarledda företag. Ulf har tidigare varit rådman vid skattedomstol.

Anita Lehtonen

Skattejurist, Carat i Uppsala AB