Bolagsrätt och obestånd

Kursen syftar till att ge dig en inblick som går längre än lagtexten i centrala frågor inom aktiebolagsrätten och obeståndsrätten. För att öka förståelsen vid den praktiska tillämpningen av olika regler, går vi igenom frågorna mot bakgrund av grundläggande aktiebolagsrättsliga och obeståndsrättsliga principer och reglernas ändamål. Innehållet är nyttigt för varje praktiker inom området.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 700 kr rabatt på kurspriset.
Datum Hösten 2019 (pris ej klart)
Pris 0 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Du får en överblick över de konsekvenser som olika åtgärder och handlingar kan leda till i samband med betalningssvårigheter och obestånd. Samtidigt uppmärksammas du på att en och samma åtgärd eller transaktion kan ifrågasättas på olika grunder och kan leda till varierande konsekvenser för de inblandade.

Kursinnehåll

 • Bolagsorganen – plikter och ansvar samt ansvarsfördelning
 • Värdeöverföringar – bland annat vinstutdelning, ”förtäckt utdelning”, efterutdelning, minskning av aktiekapital och reservfond
 • Kapitaltillskott i olika former
 • Låneförbudet
 • Kontrollbalansplikten
 • Skadeståndsansvar för styrelse, vd och ägare
 • Företrädaransvar för obetalda skatter
 • Obestånd; definition och följder
 • Konkurs och företagsrekonstruktion
 • Förmånsrätt
 • Straffansvar för brott i samband med obestånd

Aktuellt just nu

Litteratur