Bolagsrätt och obestånd

Bolagsrätten är central för alla aktiebolag och de som arbetar med denna typ av företag. Som revisor behöver du djupgående kunskap i centrala frågor inom aktiebolagsrätten och obeståndsrätten som går längre än går längre än lagtexten. T.ex. behöver du kunna tillämpa reglerna kring låneförbuden, kapitalbrist, obestånd, värdeöverföringar, emissioner och bolagsorganens aktiebolagsrättsliga dokument.

Datum 17-18 november
Pris 10 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Näringslivets Hus
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan
Lärare: Anders Lagerstedt, Carl Brodén
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

I denna kurs får du en fördjupning kring relevanta tillämpningsområden och en repetition över centrala begrepp kopplade till tillämpningen. För att öka förståelsen vid den praktiska tillämpningen av olika regler går vi igenom frågorna mot bakgrund av grundläggande aktiebolagsrättsliga och obeståndsrättsliga principer och reglernas ändamål. Du får också en överblick över de konsekvenser som olika åtgärder och handlingar kan leda till i samband med betalningssvårigheter och obestånd.

Kursen ger dig en bred förståelse och du uppmärksammas bland annat på att en och samma åtgärd eller transaktion kan ifrågasättas på olika grunder och kan leda till varierande konsekvenser för de inblandade. Kursen innehåller föreläsningar, rättsfall och övningar som kretsar kring centrala frågeställningar.

Denna kurs passar dig som ska skriva revisorsexamen och behöver fördjupa dig kring de aktiebolagsrättsliga reglerna. Kursen är dock inte specifikt inriktad mot revision utan passar även redovisningskonsulter, rådgivare och andra som arbetar med aktiebolag och som behöver fördjupad kunskap om tillämpningen av dessa regler. 

Kursinnehåll

 • Grundläggande utgångspunkter
 • Bolagsorganen – plikter och ansvar samt ansvarsfördelning
 • Värdeöverföringar – bland annat vinstutdelning, ”förtäckt utdelning”, efterutdelning, minskning av aktiekapital och reservfond
 • Kapitaltillskott i olika former
 • Låneförbudet
 • Kontrollbalansplikten
 • Skadeståndsansvar för styrelse, vd och ägare
 • Företrädaransvar för obetalda skatter
 • Obestånd; definition och följder
 • Konkurs och företagsrekonstruktion
 • Förmånsrätt
 • Straffansvar för brott i samband med obestånd

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskap och förståelse för bolagsrätt motsvarande juridisk översiktskurs. 

Lärare

Carl Brodén

Finance and restructuring counsel, Roschier Advokatbyrå AB
Carl är advokat och Finance and restructuring counsel vid Roschier Advokatbyrå i Stockholm.

Anders Lagerstedt

Universitetslektor, Stockholms Universitet
Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.

FAR rekommenderar

Litteratur och onlineverktyg