Bokslutsredovisning II – årsbokslut

Kursen ger dig en genomgång av lagregler och god redovisningssed för bokslut, värdering och klassificering av tillgångar och skulder, samt beräkning av bokslutsdispositioner och inkomstskatt.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
26-28 mars
13 100 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Pia Abramsson, Jörgen Nilsson
24-26 september
13 300 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
8-10 oktober
13 300 kr
Malmö
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
14-16 november
13 300 kr
Göteborg
Kurslokal
Hotel Riverton
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
3-5 december
13 300 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under kursen varvas föreläsningar med övningsuppgifter. Målsättningen är att du självständigt ska kunna färdigställa ett bokslut för året med korrekta värderingar och klassificeringar, vara väl förtrogen med bokslutsprocessen och de värderingsregler som gäller för vanligt förekommande resultat- och balansposter i mindre företag.

Efter utbildningen ska du kunna färdigställa resultat- och balansräkningen inför upprättande av årsredovisning.

Sagt om kursen

Repetition av gamla kunskaper + givande diskussioner i grupp. Mycket bra upplägg!   

Erika Johansson
Ekonomichef, Elvenite AB

Jag har aldrig hållit på med bokslut innan och det ligger inte inom den närmsta tiden att jag ska få börja med det heller. Jag tycker dock att kursen har varit mycket givande och att den har givit mig kunskaperna som har bidragit till bättre förståelse inför den löpande bokföringen också. Det har gett mig en bättre inblick i hur man knyter ihop allt.

Anna Wernerson
Redovisningskonsult, Kårev Redovisning AB

Kursinnehåll

 • Bokslutets planering och genomförande
 • Årsredovisningslagen, god redovisningssed för icke-noterade företag, klassificerings- och värderingsfrågor
 • BFNs normering för K2- och K3-aktiebolag
 • Genomgång av värderings- och klassificeringsprinciper för specifika bokslutsposter för året
 • Analys och rimlighetsbedömning av resultaträkningen
 • Principer för intäktsredovisning och pågående arbeten (ej successiv vinstavräkning)
 • Beräkning av bokslutsdispositioner såsom avskrivningar över plan och periodiseringsfond
 • Aktiebolagets skatteberäkning
 • Praktiska övningar på beräkningar av bokslutsposter såsom inkurans i varulager, sociala avgifter, särskild löneskatt på pensionskostnader och semesterlöneskulder

Kursen avslutas med ett praktikfall i färdigställande av ett bokslut för året.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper i redovisning, teoretiska och praktiska (minst motsvarande kursen Bokslutsredovisning I). Erfarenhet av löpande bokföring är en förutsättning, men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.

Lärare

Jörgen Nilsson

Auktoriserad revisor, KPMG AB
Jörgen är auktoriserad revisor vid KPMG i Göteborg. Han arbetar med både redovisning och revision för medelstora företag. Jörgen har undervisat som lärare hos FAR Akademi i över 5 år.

Pia Abramsson

Auktoriserad redovisningskonsult, Abrekon AB
Pia är auktoriserad redovisningskonsult och driver företaget Abrekon AB i Mölndal. Hon har över 20 års erfarenhet av redovisning och revision i ägarledda aktiebolag, samt har anlitats som lärare i bokslutsredovisning i över 10 års tid.

Ingår i utbildningsplan