Bokslutsredovisning I – avstämningar och månadsbokslut

En kurs för dig som arbetar som ekonomi- eller redovisningsassistent på ett företags ekonomiavdelning. Utbildningen ger dig en bra förståelse för grunden i månadsbokslutsprocessen.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
26-28 mars
12 300 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
  • Miniräknare
Lärare: Alexandra Mann, Malin Svensson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under kursen varvas genomgångar med grupparbeten och bikupor. Efter kursen ska du kunna delta i avstämnings- och månadsbokslutsarbetet, självständigt kunna stämma av vanligt förekommande balans- och resultatposter på kontonivå och dokumentera dina avstämningar och analyser löpande under året.

Kursen ger dig en förberedande genomgång av de delar som ingår i våra efterföljande bokslutskurser; Bokslutsredovisning II och Bokslutsredovisning III.

Sagt om kursen

Kursledarna var väldigt bra och pedagogiska, det var lätt att lära sig. Gruppindelningen gjorde att vi direkt kunde utbyta kunskaper och lära oss hur andra gjorde, mycket värdefullt!

Charlott Bengtsson
redovisningsekonom, Familjebostäder i Göteborg AB

Kursinnehåll

  • Bokföringslagen och Årsredovisningslagen i tillämpliga delar
  • Översiktlig genomgång av BFNs normering kring bokföringsfrågor
  • Genomgång av BAS-kontoplanen och hur ett standardekonomisystem är uppbyggt
  • Teoretisk och praktisk genomgång av vanligt förekommande balansposter med beskrivning av hur en effektiv process bör se ut inför bokslutsarbetet
  • Praktisk genomgång av avstämningsmetodik, felsökning och dokumentation med praktiska övningar av bland annat avskrivningar enligt plan, periodiseringar, sociala avgifter och semesterlöneskuld

Kursen avslutas med ett praktikfall.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i löpande bokföring. Kursen är lämplig för dig som arbetar som ekonomi/redovisningsassistent på ett företags ekonomiavdelning.

Lärare

Malin Svensson

Auktoriserad redovisningskonsult, KPMG AB
Malin är auktoriserad redovisningskonsult vid KPMG i Borås och har över 10 års erfarenhet inom redovisning. Hon arbetar främst med ägarledda mindre bolag.

Alexandra Mann

Auktoriserad revisor, KPMG AB
Alexandra är auktoriserad revisor vid KPMG i Göteborg. Alexandra har över 15 års erfarenhet inom revision och arbetar idag främst med stora bolag men även en del mindre. Alexandra har sedan några år varit lärare hos FAR Akademi.

Fortsättningskurs

Kursen Bokslutsredovisning II – årsbokslut, som är en lämplig fortsättningskurs, innehåller bl.a. beräkning av semesterlöneskuld, periodiseringsfond, överavskrivningar samt beräkning av inkomstskatt.

Ingår i utbildningsplan