Bokslut I – avstämningar och månadsbokslut

En kurs för dig som arbetar som ekonomi- eller redovisningsassistent på ett företags ekonomiavdelning och vill lära dig mer om bokslut. Utbildningen ger dig en bra förståelse för grunderna och du kommer efter kursen att kunna vara till hjälp i månadsbokslutsprocessen.

Datum 7-9 oktober
Pris 12 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
  • Miniräknare
Lärare: Jörgen Nilsson, Agneta Törnkvist, Fredrik Jarnevi
Datum 18-20 november
Pris 12 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
  • Miniräknare
Lärare: Agneta Törnkvist, Fredrik Jarnevi
Datum 23-25 mars
Pris 12 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
  • Miniräknare
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under kursen varvas genomgångar med grupparbeten och bikupor. Efter kursen ska du kunna delta i avstämnings- och månadsbokslutsarbetet, självständigt kunna stämma av vanligt förekommande balans- och resultatposter på kontonivå och dokumentera dina avstämningar och analyser löpande under året.

Kursen ger dig en förberedande genomgång av de delar som ingår i våra efterföljande bokslutskurser; Bokslut II och Bokslut III.

Sagt om kursen

Kursledarna var väldigt bra och pedagogiska, det var lätt att lära sig. Gruppindelningen gjorde att vi direkt kunde utbyta kunskaper och lära oss hur andra gjorde, mycket värdefullt!

Charlott Bengtsson
redovisningsekonom, Familjebostäder i Göteborg AB

Kursinnehåll

  • Bokföringslagen och Årsredovisningslagen i tillämpliga delar
  • Översiktlig genomgång av BFNs normering kring bokföringsfrågor
  • Genomgång av BAS-kontoplanen och hur ett standardekonomisystem är uppbyggt
  • Teoretisk och praktisk genomgång av vanligt förekommande balansposter med beskrivning av hur en effektiv process bör se ut inför bokslutsarbetet
  • Praktisk genomgång av avstämningsmetodik, felsökning och dokumentation med praktiska övningar av bland annat avskrivningar enligt plan, periodiseringar, sociala avgifter och semesterlöneskuld

Kursen avslutas med ett praktikfall.

Förkunskaper

Kursen är lämplig för dig som arbetar som ekonomi/redovisningsassistent på ett företags ekonomiavdelning. Du bör ha grundläggande kunskaper i löpande bokföring.

Lärare

Fredrik Jarnevi

KPMG AB

Agneta Törnkvist

Auktoriserad redovisningskonsult, Ekonomteamet Agneta AB

Jörgen Nilsson

Auktoriserad revisor, KPMG AB
Jörgen är auktoriserad revisor vid KPMG i Göteborg. Han arbetar med både redovisning och revision för medelstora företag. Jörgen har undervisat som lärare hos FAR i över 5 år.

Fortsättningskurs

Kursen Bokslut II – årsbokslut, är en lämplig fortsättningskurs, innehåller bl.a. beräkning av semesterlöneskuld, periodiseringsfond, överavskrivningar samt beräkning av inkomstskatt.