Bokslut I – avstämningar och månadsbokslut

En kurs för dig som arbetar som ekonomi- eller redovisningsassistent på ett företags ekonomiavdelning och vill lära dig mer om bokslut. Utbildningen ger dig en bra förståelse för grunderna och du kommer efter kursen att kunna vara till hjälp i månadsbokslutsprocessen.

Datum Intresseanmälan för onlinekurs
Pris 13 500 kr
Platser kvar Ja
Intresseanmälan

Vi jobbar med att ta fram datum till onlinekursen. Lämna dina kontaktuppgifer i en intresseanmälan så hör vi av oss när vi har allt på plats. 

Intresseamälan är inte bindande.

Ta med dig:
  • Miniräknare
Datum 5-7 oktober
Pris 13 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
  • Miniräknare
Lärare: Malin Rengstedt, Agneta Törnkvist
Datum 16-18 november
Pris 13 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
  • Miniräknare
Lärare: Malin Rengstedt, Agneta Törnkvist
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

 

Är du intresserad av att gå kursen online?
För oss är det viktigt att alla som vill fortsätta att lära sig nytt har möjlighet att göra det, även i dessa tider. Skicka gärna in en intresseanmälan (se ovan), vi hör av oss när vi har datum klart. Intresseanmälan är inte bindande.

Vid kursanmälan har du alltid möjlighet att avboka din plats helt utan kostnad 4 veckor innan kursstart. Se FAR:s allmänna villkor

Under kursen varvas genomgångar med grupparbeten och bikupor. Utbildningen avslutas med ett praktikfall.

Efter kursen ska du kunna delta i avstämnings- och månadsbokslutsarbetet, självständigt kunna stämma av vanligt förekommande balans- och resultatposter på kontonivå och dokumentera dina avstämningar och analyser löpande under året.

Kursen ger dig en förberedande genomgång av de delar som ingår i våra efterföljande bokslutskurser; Bokslut II och Bokslut III.

Kursinnehåll

  • Bokföringslagen och Årsredovisningslagen i tillämpliga delar
  • Översiktlig genomgång av BFNs normering kring bokföringsfrågor
  • Genomgång av BAS-kontoplanen och hur ett standardekonomisystem är uppbyggt
  • Teoretisk och praktisk genomgång av vanligt förekommande balansposter med beskrivning av hur en effektiv process bör se ut inför bokslutsarbetet
  • Praktisk genomgång av avstämningsmetodik, felsökning och dokumentation med praktiska övningar av bland annat avskrivningar enligt plan, periodiseringar, sociala avgifter och semesterlöneskuld

Sagt om kursen

Kursledarna var väldigt bra och pedagogiska, det var lätt att lära sig. Gruppindelningen gjorde att vi direkt kunde utbyta kunskaper och lära oss hur andra gjorde, mycket värdefullt!

Charlott Bengtsson
redovisningsekonom, Familjebostäder i Göteborg AB

Förkunskaper

Kursen är lämplig för dig som arbetar som ekonomi/redovisningsassistent på ett företags ekonomiavdelning. Du bör ha grundläggande kunskaper i löpande bokföring.

Lärare

Agneta Törnkvist

Auktoriserad redovisningskonsult, Ekonomteamet Agneta AB

Malin Rengstedt

Revisor, KPMG AB

Fortsättningskurs

Kursen Bokslut II – årsbokslut, är en lämplig fortsättningskurs, innehåller bl.a. beräkning av semesterlöneskuld, periodiseringsfond, överavskrivningar samt beräkning av inkomstskatt.