Avvikande revisionsberättelser

Hur säkerställer du att revisionsberättelsen är utformad korrekt?  Denna kurs ger dig de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen.  Utgångspunkten för kursen är utformning av modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Kursen utgår från utformningen av revisionsberättelser i verkliga praktikfall inom vanligt förekommande problemområden. Tillsammans med ett omfattande kursmaterial får du goda förutsättningar att korrekt hantera en avvikande revisionsberättelse nästa gång det blir aktuellt. 

Datum 5 mars
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Fåtal
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Thomas Lindgren, Kenneth Olsson
Datum 16 april
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Thomas Lindgren, Kenneth Olsson
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Intresseanmälan

Vi jobbar med att ta fram datum till kursen. Lämna dina kontaktuppgifer i en intresseanmälan så hör vi av oss när vi har allt på plats. 

Intresseamälan är inte bindande.

Kurslokal
Centralt i Stockholm
Lärare: Thomas Lindgren, Kenneth Olsson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Från årsskiftet 2017 förändrades utformningen revisionsberättelsen i enlighet med de nya RevR 700 och RevR 705. Hur detta påverkar revisorns sätt att uttrycka sig i revisionsberättelser med modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar kommer att belysas och exemplifieras med revisionsberättelser utformade enligt ISA.

Lär dig att formulera dig "rätt"

I allt fler fall klandras revisorn för att inte ha utformat revisionsberättelsen på ett korrekt sätt eller i "rätt" tid. Dessutom har mottagarna ofta problem med att förstå informationen i revisionsberättelser med modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Kursen ger dig en bra grund att stå på när det är dags att formulera en avvikande revisionsberättelse.

Video thumbnail
Se filmen
Avvikande revisionsberättelser

Kursinnehåll

Materialet kommer att belysa och ge exempel på

 • Uppställning och utformning av den nya revisionsberättelsen
 • PM, erinran eller revisionsberättelse
 • Brister i årsredovisningen
 • Brister i förvaltningen
 • Fortsatt drift
 • När kan du tillstyrka med reservation?
 • När blir det en upplysning, anmärkning eller upplysning av särskild betydelse?
 • Kapitalbristsituationer
 • Förbjudna lån
 • Sen skatt
 • Datering och för sen årsredovisning
 • Nytt uppdrag

Lärare

Kenneth Olsson

Auktoriserad revisor, Baker Tilly MLT KB
Kenneth är auktoriserad revisor och delägare samt grundare till Baker Tilly Malmö. Han har suttit i FARs styrelse och fd Regelkommittén och har dessutom varit ledamot i FARs valberedning. Kenneths uppdragsgivare är framförallt fåmansbolag inom olika branscher. Han är även revisor i ett antal stiftelser.

Thomas Lindgren

Auktoriserad revisor, XP Development AB
Thomas har 35 års erfarenhet från revisionsbranschen med en lång rad ledande befattningar inom Grant Thornton och tidigare E&Y, samt från FAR:s styrelse. Som auktoriserad revisor har Thomas huvudsakligen jobbat med revision och affärsrådgivning till medelstora ägarledda bolag, men har även stor erfarenhet från noterade bolag. Idag jobbar Thomas som fristående affärsrådgivare, styrelseproffs och föreläsare.