Avvikande revisionsberättelser

Hur säkerställer du att revisionsberättelsen är utformad korrekt?  Denna kurs ger dig de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen.  Utgångspunkten för kursen är utformning av modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Kursen utgår från utformningen av revisionsberättelser i verkliga praktikfall inom vanligt förekommande problemområden. Tillsammans med ett omfattande kursmaterial får du goda förutsättningar att korrekt hantera en avvikande revisionsberättelse nästa gång det blir aktuellt. 

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Datum 17 september
Pris 6 300 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Kurslokal
Scandic Rubinen
Tid: 09:30 - 17:00
Datum 1 oktober
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Datum 10 oktober
Pris 6 300 kr
Ort Malmö
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Datum 17 oktober
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Från årsskiftet 2017 förändrades utformningen revisionsberättelsen i enlighet med de nya RevR 700 och RevR 705. Hur detta påverkar revisorns sätt att uttrycka sig i revisionsberättelser med modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar kommer att belysas och exemplifieras med revisionsberättelser utformade enligt ISA.

Lär dig att formulera dig "rätt"

I allt fler fall klandras revisorn för att inte ha utformat revisionsberättelsen på ett korrekt sätt eller i "rätt" tid. Dessutom har mottagarna ofta problem med att förstå informationen i revisionsberättelser med modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Kursen ger dig en bra grund att stå på när det är dags att formulera en avvikande revisionsberättelse.

Video thumbnail
Se filmen
Avvikande revisionsberättelser

Kursinnehåll

Materialet kommer att belysa och ge exempel på

 • Uppställning och utformning av den nya revisionsberättelsen
 • PM, erinran eller revisionsberättelse
 • Brister i årsredovisningen
 • Brister i förvaltningen
 • Fortsatt drift
 • När kan du tillstyrka med reservation?
 • När blir det en upplysning, anmärkning eller upplysning av särskild betydelse?
 • Kapitalbristsituationer
 • Förbjudna lån
 • Sen skatt
 • Datering och för sen årsredovisning
 • Nytt uppdrag