Avvikande revisionsberättelser

Hur säkerställer du att revisionsberättelsen är utformad korrekt?  Denna kurs ger dig de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen.  Utgångspunkten för kursen är utformning av modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Kursen utgår från utformningen av revisionsberättelser i verkliga praktikfall inom vanligt förekommande problemområden. Tillsammans med ett omfattande kursmaterial får du goda förutsättningar att korrekt hantera en avvikande revisionsberättelse nästa gång det blir aktuellt. 

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
11 oktober
6 300 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Thomas Lindgren, Kenneth Olsson
15 oktober
6 300 kr
Malmö
Kurslokal
Elite Plaza Hotel
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Thomas Lindgren, Kenneth Olsson
22 oktober
6 300 kr
Göteborg
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Thomas Lindgren, Kenneth Olsson
12 november
6 300 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Thomas Lindgren, Kenneth Olsson
5 mars
6 300 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Thomas Lindgren, Kenneth Olsson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Från årsskiftet 2017 förändrades utformningen revisionsberättelsen i enlighet med de nya RevR 700 och RevR 705. Hur detta påverkar revisorns sätt att uttrycka sig i revisionsberättelser med modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar kommer att belysas och exemplifieras med revisionsberättelser utformade enligt ISA.

Lär dig att formulera dig "rätt"

I allt fler fall klandras revisorn för att inte ha utformat revisionsberättelsen på ett korrekt sätt eller i "rätt" tid. Dessutom har mottagarna ofta problem med att förstå informationen i revisionsberättelser med modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Kursen ger dig en bra grund att stå på när det är dags att formulera en avvikande revisionsberättelse.

Kursinnehåll

Materialet kommer att belysa och ge exempel på

 • Uppställning och utformning av den nya revisionsberättelsen
 • PM, erinran eller revisionsberättelse
 • Brister i årsredovisningen
 • Brister i förvaltningen
 • Fortsatt drift
 • När kan du tillstyrka med reservation?
 • När blir det en upplysning, anmärkning eller upplysning av särskild betydelse?
 • Kapitalbristsituationer
 • Förbjudna lån
 • Sen skatt
 • Datering och för sen årsredovisning
 • Nytt uppdrag

Lärare

Kenneth Olsson

Auktoriserad revisor, Baker Tilly MLT KB
Kenneth är auktoriserad revisor och delägare samt grundare till Baker Tilly Malmö. Han har suttit i FARs styrelse och fd Regelkommittén och har dessutom varit ledamot i FARs valberedning. Kenneths uppdragsgivare är framförallt fåmansbolag inom olika branscher. Han är även revisor i ett antal stiftelser.

Thomas Lindgren

Auktoriserad revisor, Grant Thornton Sweden AB
Thomas är auktoriserad revisor och arbetar på Grant Thornton i Uppsala och Stockholm. Han arbetar idag främst med medelstora ägarledda företag, men har även stor erfarenhet från noterade och stora bolag.