Avvikande revisionsberättelser

En kursdag om den nya revisionsberättelsen från räkenskapsår 2016 med utgångspunkt utifrån utformningen av modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Vi diskuterar utformningen av revisionsberättelser utifrån verkliga praktikfall inom vanligt förekommande problemområden. Dessa fall är nyttiga att ha i åtanke nästa gång det är dags att överväga en avvikande revisionsberättelse.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
8 mars
6 200 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Thomas Lindgren, Kenneth Olsson
19 april
6 200 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Thomas Lindgren, Kenneth Olsson
Hösten 2018 (pris ej fastställt)
0 kr
Malmö
Kurslokal
Centralt i Malmö
Hösten 2018 (pris ej fastställt)
0 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Hösten 2018 (pris ej fastställt)
0 kr
Göteborg
Kurslokal
Centralt i Göteborg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Från årsskiftet 2017 förändras utformningen revisionsberättelsen i enlighet med de nya RevR 700 och RevR 705 som träder i kraft för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare. Förändringarna innebär en ny uppställningsform, förändrade beskrivningar samt att viss ytterligare tilläggsinformation kan krävas.

Hur detta kommer att påverka revisorns sätt att uttrycka sig i revisionsberättelser med modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar kommer att belysas och exemplifieras med revisionsberättelser utformade enligt ISA.

Lär dig att formulera dig "rätt"

I allt fler fall klandras revisorn för att inte ha utformat revisionsberättelsen på ett korrekt sätt eller i "rätt" tid. Dessutom har mottagarna ofta problem med att förstå informationen i revisionsberättelser med modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Kursen ger dig en bra grund att stå på när det är dags att formulera en avvikande revisionsberättelse.

Kursinnehåll

Materialet kommer att belysa och ge exempel på

 

 • Uppställning och utformning av den nya revisionsberättelsen
 • PM, erinran eller revisionsberättelse
 • Brister i årsredovisningen
 • Brister i förvaltningen
 • Fortsatt drift
 • När kan du tillstyrka med reservation?
 • När blir det en upplysning, anmärkning eller upplysning av särskild betydelse?
 • Kapitalbristsituationer
 • Förbjudna lån
 • Sen skatt
 • Datering och för sen årsredovisning
 • Nytt uppdrag

Lärare

Kenneth Olsson

Auktoriserad revisor, Baker Tilly MLT KB
Kenneth är auktoriserad revisor och delägare samt grundare till Baker Tilly Malmö. Han har suttit i FARs styrelse och fd Regelkommittén och har dessutom varit ledamot i FARs valberedning. Kenneths uppdragsgivare är framförallt fåmansbolag inom olika branscher. Han är även revisor i ett antal stiftelser.

Thomas Lindgren

Auktoriserad revisor, Grant Thornton Sweden AB
Thomas är auktoriserad revisor och arbetar på Grant Thornton i Uppsala och Stockholm. Han arbetar idag främst med medelstora ägarledda företag, men har även stor erfarenhet från noterade och stora bolag. Thomas ingår i FARs styrelse.

Ingår i utbildningsplan