Aktuella momsfrågor

Kursens fokus ligger på aktualiteter som påverkar din momshantering i praktiken. Du får bland annat veta mer om de nya momsreglerna för elektroniska tjänster, nya momsreglerna på var företag ska betala och redovisa importmomsen samt en rad övriga momsnyheter, aktuella rättsfall och skrivelser.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

Kurstillfällen

25 oktober
6 200 kr
Göteborg
Kurslokal
Scandic Crown
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Pia Hedberg
7 december
6 200 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Pia Hedberg
14 februari
6 200 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00

Kursbeskrivning

Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Det gäller att kontinuerligt hålla sig uppdaterad, allt i syfte att undvika misstag men också förbättra lönsamheten i ditt företag.

 

Sagt om kursen

Föreläsaren var otroligt duktig och förberedd. Hon tog upp många bra exempel som var lätta att förstå och sätta in i egna sammanhang. Moms kändes plötsligt som det mest intressanta i världen!

Liselott Borg
redovisningskonsult, PwC

Kursinnehåll

Genomgången varvas med praktiska exempel, aktuella skrivelser och rättsfall.

Momsnyheter 2016

 • Aktuella rättsfall
 • Aktuella skrivelser och ställningstaganden
 • EU-domar som får praktisk effekt på vårt sätt att redovisa moms
 • Nyheter – vad är på gång?

Internationell handel

 • Tillhandahållande av elektroniska tjänster till privatpersoner (MOSS)
 • Nya momsregler vid import
 • Hur redovisas momsen vid varu- samt tjänstehandel inom EU

Momshantering i koncerner

 • Vidarefakturering mellan bolag av gemensamma inköp
 • Utläggshantering

Avdragsrätt för ingående moms

 • Vilka praktiska problem kan dyka upp vid bedömningen huruvida avdragsrätt föreligger eller inte?
 • Skattetillägg vid felaktiga momsavdrag
 • Momshantering i eventföretag

Fastighets- och byggmoms

 • Fastighetsmomsen samt jämkning – vad innebär reglerna i praktiken?
 • Nya ställningstaganden – korttidsupplåtelse samt förmedling
 • Försäljning av fastighet – säljarens och köparens rättigheter och skyldigheter
 • Omvänd byggmoms – vilka praktiska problem finns – nya ställningstaganden?

Omstruktureringar

 • Försäljning av dotterbolagens aktier
 • Försäljning av fastigheter, direkt eller via bolag
 • Verksamhetsöverlåtelser

Reglerna är färskvara! Kursen är därför ett måste för dig som vill hålla dig uppdaterad. Under dagen presenterar vi momsnyheter, ny lagstiftning samt aktuella rättsfall och skrivelser.
För att du ska få ett bra helhetsgrepp kommer dagen att fokuseras på nyheter och hur dessa påverkar din momshantering i praktiken, bland annat behandlar vi förändringar inom byggsektorn. Du får dessutom reda på vanliga fel men också vilka möjligheter som står till buds.

Lärare

Pia Hedberg

Skattejurist, Grant Thornton Sweden AB
Pia är skattejurist vid Grant Thornton i Stockholm. Hon är specialiserad på moms och arbetar såväl med svenska som internationella frågeställningar. Pia har också mångårig erfarenhet av utbildningar och undervisar i ett flertal ämnen, främst moms.