Aktuella momsfrågor

Kursens fokus ligger på aktualiteter som påverkar din momshantering i praktiken. Du får bland annat veta mer om de nya momsreglerna för elektroniska tjänster, nya momsreglerna på var företag ska betala och redovisa importmomsen samt en rad övriga momsnyheter, aktuella rättsfall och skrivelser.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Datum 17 oktober
Pris 6 300 kr
Ort Göteborg
Platser kvar JA
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Pia Hedberg
Datum 6 december
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Pia Hedberg
Datum 13 februari
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Pia Hedberg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Det gäller att kontinuerligt hålla sig uppdaterad, allt i syfte att undvika misstag men också förbättra lönsamheten i ditt företag. 

Sagt om kursen

Föreläsaren var otroligt duktig och förberedd. Hon tog upp många bra exempel som var lätta att förstå och sätta in i egna sammanhang. Moms kändes plötsligt som det mest intressanta i världen!

Liselott Borg
redovisningskonsult, PwC

Kursinnehåll

Genomgången varvas med praktiska exempel, aktuella skrivelser och rättsfall.

Momsnyheter 2017/2018

 • Aktuella rättsfall 2017/2018
 • EU-domar som får praktisk effekt på vårt sätt att redovisa moms
 • Nyheter – vad är på gång?

Aktuella rättsfall och ställningstaganden 2017

 

Internationell handel

 • Tillhandahållande av elektroniska tjänster till privatpersoner (MOSS)
 • Nya momsregler vid import
 • Hur redovisas momsen vid varu- samt tjänstehandel inom EU

Momshantering i koncerner

 • Vidarefakturering mellan bolag av gemensamma inköp
 • Utläggshantering

Avdragsrätt för ingående moms

 • Vilka praktiska problem kan dyka upp vid bedömningen huruvida avdragsrätt föreligger eller inte?
 • Skattetillägg vid felaktiga momsavdrag
 • Momshantering i eventföretag

Fastighets- och byggmoms

 • Fastighetsmomsen samt jämkning – vad innebär reglerna i praktiken?
 • Nya ställningstaganden – korttidsupplåtelse samt förmedling
 • Försäljning av fastighet – säljarens och köparens rättigheter och skyldigheter
 • Omvänd byggmoms – vilka praktiska problem finns – nya ställningstaganden?

Omstruktureringar

 • Försäljning av dotterbolagens aktier
 • Försäljning av fastigheter, direkt eller via bolag
 • Verksamhetsöverlåtelser

Reglerna är färskvara! Kursen är därför ett måste för dig som vill hålla dig uppdaterad. Under dagen presenterar vi momsnyheter, ny lagstiftning samt aktuella rättsfall och skrivelser.
För att du ska få ett bra helhetsgrepp kommer dagen att fokuseras på nyheter och hur dessa påverkar din momshantering i praktiken, bland annat behandlar vi förändringar inom byggsektorn. Du får dessutom reda på vanliga fel men också vilka möjligheter som står till buds.

Lärare

Pia Hedberg

Skattejurist, Grant Thornton Sweden AB
Pia är skattejurist vid Grant Thornton i Stockholm. Hon är specialiserad på moms och arbetar såväl med svenska som internationella frågeställningar. Pia har också mångårig erfarenhet av utbildningar och undervisar i ett flertal ämnen, främst moms.