Aktuella momsfrågor

Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Den här kursen hjälper dig som vill hålla dig uppdaterad så att du undviker misstag och förbättrar lönsamheten i ditt företag. Under dagen presenterar vi momsnyheter, ny lagstiftning samt aktuella rättsfall och skrivelser.

Datum 16 oktober
Pris 6 300 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Anna Gerson
Datum 5 december
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Anna Gerson
Datum 5 december
Pris 6 300 kr
Typ Klassrum online
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Datum 10 mars
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Anna Gerson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

"På momsområdet händer alltid mycket nytt. Därför är det bra att löpande hålla sig uppdaterad. Under kursen kommer vi bland annat ta upp nya rättsfall från både svenska domstolar och EU-domstol. Vi kommer också behandla nya ställningstaganden från skatteverket som påverkar de svenska företagens momsredovisning. Andra högaktuella områden som vi diskuterar är avdragsrätt för ingående moms på konsultkostnader kopplade till omstruktureringar. Vi går även översiktligt igenom EU:s omfattande momsreform som planeras att successivt införas fram till 2022".
– Pia Hedberg, lärare Aktuella momsfrågor

Du får också veta mer om: 

 • De nya momsreglerna för elektroniska tjänster
 • Nya momsregler på var företag ska betala och redovisa importmomsen
 • Förändringar inom byggsektorn 
 • Flera övriga momsnyheter, aktuella rättsfall och skrivelser.

Kursens fokus ligger på aktualiteter som påverkar din momshantering i praktiken. Du får dessutom reda på vanliga fel, men också vilka möjligheter som står till buds.

Sagt om kursen

Föreläsaren var otroligt duktig och förberedd. Hon tog upp många bra exempel som var lätta att förstå och sätta in i egna sammanhang. Moms kändes plötsligt som det mest intressanta i världen!

Liselott Borg
redovisningskonsult, PwC

Kursinnehåll

Genomgången varvas med praktiska exempel, aktuella skrivelser och rättsfall.

Momsnyheter 2017/2018

 • Aktuella rättsfall 2017/2018
 • EU-domar som får praktisk effekt på vårt sätt att redovisa moms
 • Nyheter – vad är på gång?

Aktuella rättsfall och ställningstaganden 2017

 

Internationell handel

 • Tillhandahållande av elektroniska tjänster till privatpersoner (MOSS)
 • Nya momsregler vid import
 • Hur redovisas momsen vid varu- samt tjänstehandel inom EU

Momshantering i koncerner

 • Vidarefakturering mellan bolag av gemensamma inköp
 • Utläggshantering

Avdragsrätt för ingående moms

 • Vilka praktiska problem kan dyka upp vid bedömningen huruvida avdragsrätt föreligger eller inte?
 • Skattetillägg vid felaktiga momsavdrag
 • Momshantering i eventföretag

Fastighets- och byggmoms

 • Fastighetsmomsen samt jämkning – vad innebär reglerna i praktiken?
 • Nya ställningstaganden – korttidsupplåtelse samt förmedling
 • Försäljning av fastighet – säljarens och köparens rättigheter och skyldigheter
 • Omvänd byggmoms – vilka praktiska problem finns – nya ställningstaganden?

Omstruktureringar

 • Försäljning av dotterbolagens aktier
 • Försäljning av fastigheter, direkt eller via bolag
 • Verksamhetsöverlåtelser

Reglerna är färskvara! Kursen är därför ett måste för dig som vill hålla dig uppdaterad.

Lärare

Anna Gerson

Skattejurist, Grant Thornton Sweden AB
Anna är jur.doktor och skattejurist vid Grant Thornton i Jönköping. Hon är specialiserad på moms och arbetar såväl med svenska som internationella frågeställningar. Anna har också mångårig erfarenhet från hela skatteområdet och håller regelbundet utbildningar och seminarier inom främst momsområdet.

Klassrum online

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Sändningen är igång kl. 09.15–17.00 den 5 december
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

Kolla om din dator funkar för gå utbildningen online.

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta senast 30min innan kursstart.