Aktuella momsfrågor

Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Den här kursen hjälper dig som vill hålla dig uppdaterad så att du undviker misstag och förbättrar lönsamheten i ditt företag. Under dagen presenterar vi momsnyheter, ny lagstiftning samt aktuella rättsfall och skrivelser.

Datum 19 oktober
Pris 6 500 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Anna Gerson
Datum 3 december
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Anna Gerson
Datum 3 december
Pris 6 500 kr
Typ Klassrum online
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Hur betygsätts utbildningen?"På momsområdet händer alltid mycket nytt. Därför är det bra att löpande hålla sig uppdaterad.
Under kursen kommer vi bland annat ta upp nya regler och rättsfall från både svenska domstolar och EU-domstolen. Vi kommer även behandla nya ställningstaganden från Skatteverket som påverkar de svenska företagens momsredovisning. Ett axplock av de högaktuella områden som vi diskuterar är frågan om leasing eller avbetalningsköp, nya regler när det gäller handel med andra EU- länder, konsekvenser av senaste tidens utveckling på sjukvårdsområdet och momsfrågor kopplade till omstruktureringar.
Vi lyfter även upp andra områden som ofta ger upphov till risker vid momshantering eller som är föremål för prioriterad granskning".

– Anna Gerson, lärare Aktuella momsfrågor

Du får också veta mer om: 

 • Moms på leasing
 • De nya momsreglerna för elektroniska tjänster
 • Nya momsregler på var företag ska betala och redovisa importmomsen
 • Förändringar inom byggsektorn 
 • Flera övriga momsnyheter, aktuella rättsfall och skrivelser.

Kursens fokus ligger på aktualiteter som påverkar din momshantering i praktiken. Du får dessutom reda på vanliga fel, men också vilka möjligheter som står till buds.

 

Sagt om kursen

Föreläsaren var otroligt duktig och förberedd. Hon tog upp många bra exempel som var lätta att förstå och sätta in i egna sammanhang. Moms kändes plötsligt som det mest intressanta i världen!

Liselott Borg
redovisningskonsult, PwC

Kursinnehåll

Genomgången varvas med praktiska exempel, aktuella skrivelser och rättsfall.

Momsnyheter 2018/2019

 • Nyheter – vad är på gång?
 • Aktuella rättsfall 2018/2019 från våra svenska förvaltningsdomstolar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden.
 • EU-domar som får praktisk effekt på vårt sätt att redovisa moms.

Aktuella rättsfall och ställningstaganden 2018/2019

Leasing eller avbetalningsköp

 • Hur ska skatteverkets nya ställningstaganden förstås och vilka risker finns för leasetagare respektive leasegivare?

Sänkt moms på e-publikationer

 • Vad innebär de nya reglerna och vilka utmaningar och risker finns?

Vouchrar

 • Gränsdragningen mellan en- och flerfunktionsvouchrar.

Vårdmomsen

 • När är sjukvård undantagen från moms och när är det istället fråg om momspliktig personaluthyrning?

Internationell handel

 • Vad innebär de nya reglerna för internationell handel inom EU (de s.k. Quick Fixes)?
 • Nya reglerna om distanshandel av varor inom EU som börjar gälla 2021.

Momshantering i koncerner och vid omstruktureringar

 • Felprisreglen vid koncerntjänster till dotterbolag.
 • Vidarefakturering mellan bolag av gemensamma inköp.
 • Avdragsrätt för moms på kostnader i samband med omstrukturering av koncern.

Avdragsrätt för ingående moms

 • Vilka praktiska problem kan dyka upp vid bedömningen huruvida avdragsrätt föreligger eller inte?
 • Skattetillägg vid felaktiga momsavdrag.

Moms på fastighetsområdet

 

Reglerna är färskvara! Kursen är därför ett måste för dig som vill hålla dig uppdaterad.

Lärare

Anna Gerson

Skattejurist, Grant Thornton Sweden AB
Anna är jur.doktor och skattejurist och auktoriserad skatterådgivare vid Grant Thornton i Jönköping. Hon är specialiserad på moms och arbetar såväl med svenska som internationella frågeställningar. Anna har också mångårig erfarenhet från hela skatteområdet och håller regelbundet utbildningar och seminarier inom främst momsområdet.

Klassrum online

 • Starta kursen under Mina utbildningar.
 • Sändningen är igång kl. 09.15–17.00 den 3 december.
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar.
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in.
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen.
 • För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs.

Kolla om din dator funkar för gå utbildningen online.

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta senast 30min innan kursstart.