Aktuella momsfrågor

Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Den här kursen hjälper dig som vill hålla dig uppdaterad så att du undviker misstag och förbättrar lönsamheten i ditt företag. Under dagen presenterar vi momsnyheter, ny lagstiftning samt aktuella rättsfall och skrivelser.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Datum 6 december
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Pia Hedberg
Datum 13 februari
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Pia Hedberg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursens fokus ligger på aktualiteter som påverkar din momshantering i praktiken. Du får dessutom reda på vanliga fel, men också vilka möjligheter som står till buds.

Du får bland annat veta mer om: 

 • De nya momsreglerna för elektroniska tjänster
 • Nya momsregler på var företag ska betala och redovisa importmomsen
 • Förändringar inom byggsektorn 
 • Flera övriga momsnyheter, aktuella rättsfall och skrivelser.

 

Sagt om kursen

Föreläsaren var otroligt duktig och förberedd. Hon tog upp många bra exempel som var lätta att förstå och sätta in i egna sammanhang. Moms kändes plötsligt som det mest intressanta i världen!

Liselott Borg
redovisningskonsult, PwC

Kursinnehåll

Genomgången varvas med praktiska exempel, aktuella skrivelser och rättsfall.

Momsnyheter 2017/2018

 • Aktuella rättsfall 2017/2018
 • EU-domar som får praktisk effekt på vårt sätt att redovisa moms
 • Nyheter – vad är på gång?

Aktuella rättsfall och ställningstaganden 2017

 

Internationell handel

 • Tillhandahållande av elektroniska tjänster till privatpersoner (MOSS)
 • Nya momsregler vid import
 • Hur redovisas momsen vid varu- samt tjänstehandel inom EU

Momshantering i koncerner

 • Vidarefakturering mellan bolag av gemensamma inköp
 • Utläggshantering

Avdragsrätt för ingående moms

 • Vilka praktiska problem kan dyka upp vid bedömningen huruvida avdragsrätt föreligger eller inte?
 • Skattetillägg vid felaktiga momsavdrag
 • Momshantering i eventföretag

Fastighets- och byggmoms

 • Fastighetsmomsen samt jämkning – vad innebär reglerna i praktiken?
 • Nya ställningstaganden – korttidsupplåtelse samt förmedling
 • Försäljning av fastighet – säljarens och köparens rättigheter och skyldigheter
 • Omvänd byggmoms – vilka praktiska problem finns – nya ställningstaganden?

Omstruktureringar

 • Försäljning av dotterbolagens aktier
 • Försäljning av fastigheter, direkt eller via bolag
 • Verksamhetsöverlåtelser

Reglerna är färskvara! Kursen är därför ett måste för dig som vill hålla dig uppdaterad.

Lärare

Pia Hedberg

Skattejurist, Grant Thornton Sweden AB
Pia är skattejurist vid Grant Thornton i Stockholm. Hon är specialiserad på moms och arbetar såväl med svenska som internationella frågeställningar. Pia har också mångårig erfarenhet av utbildningar och undervisar i ett flertal ämnen, främst moms.

Aktuellt just nu

Utbildningar

Litteratur