Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3

En kurs för dig som vill ha koll på nya K-regelverket och viktiga frågor som rör företagens årsredovisning. Du får veta hur årsredovisningarnas innehåll och information påverkas av det nya K-regelverket.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
Hösten 2018 (pris ej fastställt)
0 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Ta med dig:
  • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan
  • RR och URA – Supplement till Samlingsvolymen – redovisning
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

En stor del av företagen började tillämpa BFNs K-regelverk vid bokslutet i december 2014. K-regelverket är dock fortfarande nytt för många av företagen samtidigt som det sker en del förändringar i ÅRL, vilket också kommer innebära vissa ändringar i K3 regelverket.

Kursen ger dig en genomgång av reglerna kring årsredovisningens innehåll, uppställningsformer, m.m. samt de viktigaste skillnaderna mellan K-regelverken för att förstå hur valt regelverk påverkar bolagets årsredovisning. Kursen fördjupar sig även inom ett antal områden såsom intäktsredovisning, periodisering av kostnader, varulager, anläggningstillgångar, leasing, m.m.

 

 

Kursinnehåll

  • En översikt av skillnader mellan K2 och K3
  • Årsredovisningsfrågor som påverkar valet av regelverk
  • Årsredovisningslagens regler för en rad poster i årsredovisningen utifrån de båda K-regelverken
  • Tilläggsupplysningar
  • K3-regler för rättelse av fel, byte av redovisningsprincip och ändrad uppskattning och bedömning
  • K-regelverken i relation till ABL

Ingår i utbildningsplan