Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3

K2 och K3 är de regelverk som vanligen tillämpas av svenska företag när de upprättar bokslut samt årsredovisning. Denna kurs ger dig kunskap om hur du upprättar bokslut och årsredovisning utifrån dessa regelverk. 

Datum 9-10 december
Pris 10 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
  • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Per Lindblom, Sven-Inge Danielsson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en praktisk genomgång av reglerna kring årsredovisningens innehåll, uppställningsformer, m.m. samt de viktigaste skillnaderna mellan K-regelverken för att förstå hur valt regelverk påverkar bolagets årsredovisning. Kursen fördjupar sig även inom ett antal områden hur du i årsredovisningen praktiskt hanterar intäkter, periodisering av kostnader, varulager, anläggningstillgångar, leasing, m.m.

Kursen passar dig som arbetat med årsredovisningar i något eller några år och som vill säkerställa att du tillämpar reglerna korrekt. Kursen kan även passa dig som upprättat bokslut men som inte självständigt färdigställt årsredovisningen.

”Under den här kursen tar vi dels upp de nyheter som är i K-regelverken och går igenom erfarenheter från tillämpningen under de år som varit.  Vi ser även till att vi kommer ha gått om utrymme för att diskutera praktiska tillämpningsfrågor rörande K2 och K3 under kursen.”
- Sven-Inge Danielsson, lärare,  Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3

Video thumbnail
Se filmen
Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3

Kursinnehåll

  • En översikt av skillnader mellan K2 och K3
  • Årsredovisningsfrågor som påverkar valet av regelverk
  • Årsredovisningslagens regler för en rad poster i årsredovisningen utifrån de båda K-regelverken
  • Tilläggsupplysningar
  • K3-regler för rättelse av fel, byte av redovisningsprincip och ändrad uppskattning och bedömning
  • K-regelverken i relation till ABL

Lärare

Sven-Inge Danielsson

Auktoriserad redovisningskonsult, Tirfing Education AB
Sven-Inge är auktoriserad redovisningskonsult och driver idag egen verksamhet, Tirfing Education AB i Stockholm. Han har jobbat med ägarledda företag under många år, föreläst om redovisning i mer än trettio år, bl.a. för flertalet av de större revisionsbyråerna. Han har ett brinnande intresse för redovisningsfrågor i allmänhet och sådan som rör entreprenadbranschen i synnerhet.

Per Lindblom

Auktoriserad revisor, Allians Revision & Redovisning AB
Per är auktoriserad revisor med 25 års erfarenhet inom redovisning och revision från PwC och Allians. Per verkar inom en mängd olika branscher men med stor praktisk erfarenhet från redovisning och revision av bygg och anläggningsföretag. Per är också en mycket uppskattad lärare på andra FAR-kurser.