Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3

En kurs för dig som vill ha koll på nya K-regelverket och viktiga frågor som rör företagens årsredovisning. Du får veta hur årsredovisningarnas innehåll och information påverkas av det nya K-regelverket.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 700 kr rabatt på kurspriset.
Datum 10-11 december
Pris 10 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
  • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Per Lindblom, Sven-Inge Danielsson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

En stor del av företagen började tillämpa BFNs K-regelverk vid bokslutet i december 2014. K-regelverket är dock fortfarande nytt för många av företagen samtidigt som det sker en del förändringar i ÅRL, vilket också kommer innebära vissa ändringar i K3 regelverket.

Kursen ger dig en genomgång av reglerna kring årsredovisningens innehåll, uppställningsformer, m.m. samt de viktigaste skillnaderna mellan K-regelverken för att förstå hur valt regelverk påverkar bolagets årsredovisning. Kursen fördjupar sig även inom ett antal områden såsom intäktsredovisning, periodisering av kostnader, varulager, anläggningstillgångar, leasing, m.m.

Video thumbnail
Se filmen
Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3

Kursinnehåll

  • En översikt av skillnader mellan K2 och K3
  • Årsredovisningsfrågor som påverkar valet av regelverk
  • Årsredovisningslagens regler för en rad poster i årsredovisningen utifrån de båda K-regelverken
  • Tilläggsupplysningar
  • K3-regler för rättelse av fel, byte av redovisningsprincip och ändrad uppskattning och bedömning
  • K-regelverken i relation till ABL

Lärare

Sven-Inge Danielsson

Auktoriserad redovisningskonsult, Tirfing Education AB
Sven-Inge är auktoriserad redovisningskonsult och driver idag egen verksamhet, Tirfing Education AB i Stockholm. Han har jobbat med ägarledda företag under många år, föreläst om redovisning i mer än tjugo år, bl a för flertalet av de större revisionsbyråerna. Han har ett brinnande intresse för redovisningsfrågor i allmänhet och sådan som rör entreprenadbranschen i synnerhet.

Per Lindblom

Auktoriserad revisor, Allians Revision & Redovisning AB
Per Lindblom är revisor på Allians Revision med ett brinnande intresse för redovisning och årsredovisningar. Per har varit påskrivande revisor sedan 1998 och arbetat med många olika branscher och med många olika storlekar på företag. Erfaren och uppskattad föreläsare som ofta arbetar med exempel tagna från verkligheten.