Aktualitetsveckan 2017

FARs Aktualitetsvecka bjuder på välfyllda dagar med fokus på nyheter och förändringar inom skatt, moms, redovisning, revision och juridik.

Kurstillfällen

1-8 oktober
13 900 kr
Malaga, ES
Boka din resa:

Du bokar resan till Malaga via vår externa resebyrå JB Travel.

Boka flyg och hotell >>

Lärare: Anders Lagerstedt, Björn Bäckvall, Kerstin Fagerberg, Bengt Skough, Camilla Carlsson, Pia Hedberg, Lars Johansson

Kursbeskrivning

Aktualitetsveckan innehåller nyhetsuppdateringar och aktuella ämnen inom skatt, moms, redovisning, revision och juridik. 

Kursinnehåll

Ur innehållet

Revision
Björn Bäckvall, Bengt Skough

 • Revision av varulager
 • Att tänka på vid revision av ingående balans
 • Revisorns intygsskrivning Nya revisionsberättelsen + Modifieringar i revisionsberättelsen
 • Granskning av bedömningar

Moms

Pia Hedberg
Moms är ett väldigt föränderligt område och det kan ibland vara svårt att hålla sig uppdaterad på alla förändringar. Under dagen kommer vi bland annat att fokusera på:

 • Lagändringar på momsområdet som trätt ikraft 2017 samt nya förslag inför 2018. Vilka påverkas och på vilket sätt?
 • Vi lyfter fram aktuella rättsfall och ställningstaganden från 2017 ur ett praktiskt perspektiv
 • Vi går också igenom vanliga fel men också vilka möjligheter som står till buds när det gäller hantering av moms vid internationell handel samt hantering av transaktioner i bygg- samt fastighetsbolag

Redovisning

Kerstin Fagerberg

 • Nyheter på normgivningsområdet
  – Lagstiftning
  – Bokföringsnämnden
  – FARs rekommendationer och uttalanden
 • Årsredovisningslagen – tillämpning av ändringarna i lagen
  – Uppföljning av årsredovisningarna för 2016
  – Aktuella tillämpningsfrågor
 • Årsredovisning enligt K3 och K2
  – Aktuella frågor för aktiebolag och ekonomiska föreningar
  – Val av regelverk för ideella föreningar, stiftelser m.fl. företagsformer
 • Årsbokslut
  – Nytt allmänt råd
 • Koncernföretag
  – 
  Att tänka på för bolag som ingår i mindre koncerner

Skatt

Lars Johansson

 • Förändrade 3:12-regler?
 • Incitamentsprogram
 • Fastighetspaketeringar/Stämpelskatt
 • Ränteavdragsbegränsningar
 • Budgetpropositionen
 • Nyheter/Rättsfall

Utbildningsdag för redovisningskonsulter

Camilla Carlsson
Framtidens redovisningskonsult har möjlighet till att bli kundens bästa personliga rådgivare.Vi diskuterar under dagen hur vi tar nästa steg emot automatisering och sätter kunden i fokus. Vilket värde tillför vi kunden, kommunikation och kundmöten blir allt viktigare.

Aktiebolagsrättsliga frågor utifrån civilrätt, skatterätt och redovisning

Anders Lagerstedt, Kerstin Fagerberg och Lars Johansson

 • Paketeringar och förvärvslåneförbudet
 • Förtäckta värdeöverföringar ett redovisningsproblem?
 • Är koncernbidraget en förtäckt värdeöverföring?
 • Aktieägartillskott och kapitaltäckningsgarantier
 • Kommersiella lån
 • Kan lån betraktas som värdeöverföringar
 • Minskning av aktiekapitalet vid ägarskifte
 • Några frågor om fusion och delning

Lärare

Lars Johansson

Business Tax Services, Ernst & Young AB
Lars är skattekonsult vid EY i Växjö. Han arbetar huvudsakligen med skatterådgivning till små och stora ägarledda företag. Lars har mångårig erfarenhet inom skatterådgivning och har tidigare arbetat på skatteverket.

Pia Hedberg

Skattejurist, Grant Thornton Sweden AB
Pia är skattejurist vid Grant Thornton i Stockholm. Hon är specialiserad på moms och arbetar såväl med svenska som internationella frågeställningar. Pia har också mångårig erfarenhet av utbildningar och undervisar i ett flertal ämnen, främst moms.

Camilla Carlsson

Auktoriserad redovisningskonsult, FAR AB

Bengt Skough

Revisor, FAR AB
Bengt är godkänd revisor och arbetar på FAR där han ingår i en expertgrupp som bl.a. jobbar med medlemsrådgivning och med FARs policygrupper. Genom sitt ansvar för FARs lokala verksamhet har Bengt ett omfattande kontaktnät med FARs medlemmar runt om i landet vilket gett honom en bred kundskap och djup förståelse för de aktuella branschfrågor som främst berör mindre och medelstora revisions- och redovisningsbyråer.

Kerstin Fagerberg

Redovisningsexpert, SEB Företag & Privatkunder
Kerstin är redovisningsexpert vid SEB Företag & Privatkunder i Stockholm. Hon arbetade tidigare som redovisningsspecialist vid PwC i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med redovisningsfrågor för företag i de flesta storlekar och branscher. Kerstin har sedan många år föreläst och varit lärare på olika typer av kurser och seminarier och är en uppskattad och erfaren pedagog.

Björn Bäckvall

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
Björn är auktoriserad revisor och arbetar på EY i Örebro med stora som små bolag. Han är sedan 2004 ledamot i FARs Revisionskommitté med inriktning mot intygsfrågor. Björn har under flera år arbetat med utbildning inom Ernst & Young och externt.

Anders Lagerstedt

Universitetslektor, Stockholms Universitet
Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.

Frågor och svar om kursen

Hur bokar jag resan till Malaga?

Du bokar resan via vår externa resebyrå JB Travel. Klicka här för att boka resan till Malaga.

Ingår flyg och hotell i kurspriset?

Nej, reskostnaden tillkommer.

Här hittar du fler frågor och svar

Boka resan till Malaga

Du bokar resan till Malaga via vår externa resebyrå JB Travel.

Boka flyg och hotell >>