Aktualitetsveckan – 4 dagar

Aktualitetsveckan innehåller nyhetsuppdateringar och aktuella ämnen inom skatt, moms, redovisning och juridik. Du får kursdagar fyllda med nyheter och aktuella ämnen, ny kunskap, gemenskap med övriga kursdeltagare och inte mindre än sju av våra allra mest uppskattade lärare finns på plats.

Datum Hösten 2020 (pris ej fastställt)
Pris 14 900 kr
Ort Utlandskurs
Platser kvar Ja
Intresseanmälan

Vi jobbar med att ta fram datum till kursen. Lämna dina kontaktuppgifer i en intresseanmälan så hör vi av oss när vi har allt på plats. 

Intresseamälan är inte bindande.

Praktisk information:

Kursen debiteras utländsk moms (23%) som gäller i Portugal.

Fler kurstillfällen

Kursinnehåll

Aktualitetsveckan 2019 har genomförts med program enligt nedan.

Innehåll Aktualitetsveckan 2019

6/10 

Resdag
Välkomstmiddag på kvällen.

7/10 

Dag 1 – Redovisning
Kurs 08.30–12.00 och 16.00–19.00

 

Nyheter på normgivningsområdet 

 

 • Nytt allmänt råd om fusioner 
 • Uppdateringar i K2 och K3 
 • Ny lag om bokföring och redovisning i kommunsektorn 

 

Tillämpningsfrågor 

 

 • Nya skattesatser - effekter i redovisningen 
 • Utmaningar i K2 och K3. 
 • Immateriella tillgångar - ett område med många fallgropar 
 • Klurigheter i koncernredovisningen 
 • Omvända förvärv 
 • Filialer  
 • Bokföringslagen 
8/10

Dag 2 – Skatt
Kurs 08.30–12.00 och 16.00–19.00

Skattenyheter 

 

 • 3:12 och generationsskiftet
 • Nytt om bedömningen av kvalificerade aktier i fåmansföretaget samt samma eller likartad verksamhet
 • Nyttan av intern aktieöverlåtelse, andelsbyte samt indragning av aktier. 
9/10

Dag 3 – Moms
Kurs 08.30–12.00. Eftermiddag/kväll ordnas ett tilläggsarrangemang i Lissabon

Momsnyheter

 

 • Nya momsregler 2019 gällande vouchrar 
 • Nya momsregler gällande uthyrning av vårdpersonal 
 • Aktuella rättsfall samt ställningstaganden 2019
 • Internationell handel 
 • Nyheter inom EU 
  – Beslutade regler för distanshandel av varor och tjänster till konsumenter där förändringarna genomförs i två steg, 2019 respektive 2021. 
  –  Införandet av begreppet  ”certified taxable person” 
  – 2022 – “The Final VAT Regime” 
10/10

 Dag 4 – Juridik 
 Kurs 08.30–12.00. Eftermiddag hemresa.

 • Bolagsstämman – några särskilda frågor. 
 • Jävs och majoritetsfrågor på bolagstämma och inom styrelsen. 
 • Beslutsordningen vid väsentliga transaktioner med närstående i Aktiebolag. 
 • Anteciperad utdelning från dotterbolag. 
 • Styrelsens redogörelse gällande vinstutdelning i  Aktiebolag. 
 •  Aktuella rättsfall och ny lagstiftning på området. 

Sagt om kursen

Mycket bra att få aktuella nyheter och bli påmind om andra kunskaper, kände att jag har nytta av samtliga pass i utbildningen, väldigt nöjd! 

Emma Westholm
Auktoriserad revisor, baks & co