Aktualitetsveckan

Aktualitetsveckan innehåller nyhetsuppdateringar och aktuella ämnen inom skatt, moms, redovisning, revision och juridik. Du får kursdagar fyllda med nyheter och aktuella ämnen, ny kunskap, gemenskap med övriga kursdeltagare och inte mindre än sju av våra allra mest uppskattade lärare finns på plats.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Datum Hösten 2019. Pris och datum meddelas senare.
Pris 0 kr
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Aktualitetsveckan 2018 har genomförts med program enligt nedan.


Under Aktualitetsveckan diskuterar vi nyheter och aktuella frågeställningar under fem temadagar inom följande områden:

 • Redovisning
 • Moms
 • Revision/Reko (två grupper)
 • Skatt
 • ABL

Detaljerat program

Veckans lärare 

 • Anders Lagerstedt, universitetslektor
 • Bengt Skough, godkänd revisor
 • Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult
 • Johanna Wiklund, skattekonsult
 • Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert
 • Maria Bragén, auktoriserad lönekonsult
 • Pia Hedberg, skattejurist

Läs mer om våra lärare

Sagt om kursen

Mycket bra att få aktuella nyheter och bli påmind om andra kunskaper, kände att jag har nytta av samtliga pass i utbildningen, väldigt nöjd! 

Emma Westholm
Auktoriserad revisor, baks & co ab, Linköping

Kursen täcker över många områden, man får en allmän uppdatering, det var duktiga föreläsare som kan sin sak och kan förmedla sin kunskap.

Rose-Marie Thorsell
Auktoriserad redovisningskonsult, BDO Mälardalen

Innehåll

Dag 1 Redovisning

Kerstin Fagerberg 
Nyheter på normgivningsområdet

 • Lagstiftning
 • Bokföringsnämnden
 • FARs rekommendationer och uttalanden

Årsbokslut

 • Nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden

Aktuella tillämpningsfrågor

 • Årsredovisnings- och bokföringslagen
 • K3 och K2
 • Ideella sektorn
 • Koncernföretag

Dag 2 Moms

Pia Hedberg 

 • Nyheter på momsområdet 2019
 • Aktuella rättsfall samt ställningstaganden
 • Aktuella momsfrågor – fällor & fel
 • EU:s nya momsreform – vad får den för konsekvenser?
 • Internationell handel - distanshandel

Dag 3 – två grupper

Bengt Skough, Camilla Carlsson, Anders Lagerstedt  och Maria Bragén

Revisionsnyheter
Förmiddagspasset med Bengt Skough koncentreras på revisionsfrågor kopplat till metodik och praktiskt genomförande. Vi tittar lite närmare på fel och brister som uppdagats i tillsynsärenden och kvalitetskontroller samt problemställningar som fångats upp i FAR:s medlemsrådgivning. Exempel på områden som vi belyser är:

 • Revisionsberättelsens utformning
 • Granskning av skatter och avgifter
 • Eftersläpningar i bokföring
 • Intäktsgranskning
 • Kapitaltäckningsgarantier – olika synsätt beroende på situation
  – vid kapitalbrist
  – vid fortsatt drift problem
 • Sen årsredovisning – när bör/kan/ska revisorn avgå?
 • Begränsning i kundkännedom underlättar förtida avgång

eftermiddagspasset blir det revisionsfrågor kopplat till aktiebolagslagen. Anders Lagerstedt och Bengt Skough belyser frågeställningar inom bl.a. följande områden:

 • Revisorn kan i vissa fall behöva avstyrka ansvarsfrihet utifrån att det finns en risk för att en ekonomisk skada har uppstått eller kommer att uppstå på grund av agerande. Det behöver alltså inte ha uppstått en faktisk skada
 • Hur agerar revisorn när bolagsordningen inte följs?
 • Förbjudna lån – nyligen dömdes en företagare till en månads fängelse trots att lånet återbetalts
 • Revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om brott

Nyheter för dig som är redovisningskonsult med Camilla Carlsson och Maria Bragén.
Reko – svensk standard för redovisnings- och lönetjänster

 • Vi berör de väsentliga förändringar i Reko 2018 och framför allt den nya strukturen, där det finns en tydlig koppling mellan ska-krav, kapitel och reko-avsnitt
 • Praktiska frågor och tips om hur Reko kan stödja dig i din konsultroll
 • Dagen varvas med aktuella kundcase kopplat till redovisningsfrågor och Reko

Dag 4 Juridik

Anders Lagerstedt

 • Styrelsens ansvar i aktiebolag. Omfattning och aktuella frågeställningar
 • Är minoritetskyddsreglerna i aktiebolagslagen verkningslösa?
 • Aktieägaravtal eller en mer omfattande bolagsordning? Fördelar och nackdelar
 • Speciella frågor gällande Handelsbolag och Kommanditbolag
 • Nya och aktuella rättsfall på området

Dag 5 Skatt

Johanna Wiklund 

 • Nya skatteregler för företagssektorn
 • Vad händer med fåmansföretagsreglerna?
 • Nyheter på inkomstskatteområdet 2019
 • Andra rättsfall och ställningstagande