Aktualitetsveckan 2017

FARs Aktualitetsvecka bjuder på välfyllda dagar med fokus på nyheter och förändringar inom skatt, moms, redovisning, revision och juridik.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Aktualitetsveckan innehåller nyhetsuppdateringar och aktuella ämnen inom skatt, moms, redovisning, revision och juridik. 

Kursinnehåll

Ur innehållet

Revision
Björn Bäckvall, Bengt Skough

 • Revision av varulager
 • Att tänka på vid revision av ingående balans
 • Revisorns intygsskrivning Nya revisionsberättelsen + Modifieringar i revisionsberättelsen
 • Granskning av bedömningar

Moms

Pia Hedberg
Moms är ett väldigt föränderligt område och det kan ibland vara svårt att hålla sig uppdaterad på alla förändringar. Under dagen kommer vi bland annat att fokusera på:

 • Lagändringar på momsområdet som trätt ikraft 2017 samt nya förslag inför 2018. Vilka påverkas och på vilket sätt?
 • Vi lyfter fram aktuella rättsfall och ställningstaganden från 2017 ur ett praktiskt perspektiv
 • Vi går också igenom vanliga fel men också vilka möjligheter som står till buds när det gäller hantering av moms vid internationell handel samt hantering av transaktioner i bygg- samt fastighetsbolag

Redovisning

Kerstin Fagerberg

 • Nyheter på normgivningsområdet
  – Lagstiftning
  – Bokföringsnämnden
  – FARs rekommendationer och uttalanden
 • Årsredovisningslagen – tillämpning av ändringarna i lagen
  – Uppföljning av årsredovisningarna för 2016
  – Aktuella tillämpningsfrågor
 • Årsredovisning enligt K3 och K2
  – Aktuella frågor för aktiebolag och ekonomiska föreningar
  – Val av regelverk för ideella föreningar, stiftelser m.fl. företagsformer
 • Årsbokslut
  – Nytt allmänt råd
 • Koncernföretag
  – 
  Att tänka på för bolag som ingår i mindre koncerner

Skatt

Lars Johansson

 • Förändrade 3:12-regler?
 • Incitamentsprogram
 • Fastighetspaketeringar/Stämpelskatt
 • Ränteavdragsbegränsningar
 • Budgetpropositionen
 • Nyheter/Rättsfall

Utbildningsdag för redovisningskonsulter

Camilla Carlsson
Framtidens redovisningskonsult har möjlighet till att bli kundens bästa personliga rådgivare.Vi diskuterar under dagen hur vi tar nästa steg emot automatisering och sätter kunden i fokus. Vilket värde tillför vi kunden, kommunikation och kundmöten blir allt viktigare.

Aktiebolagsrättsliga frågor utifrån civilrätt, skatterätt och redovisning

Anders Lagerstedt, Kerstin Fagerberg och Lars Johansson

 • Paketeringar och förvärvslåneförbudet
 • Förtäckta värdeöverföringar ett redovisningsproblem?
 • Är koncernbidraget en förtäckt värdeöverföring?
 • Aktieägartillskott och kapitaltäckningsgarantier
 • Kommersiella lån
 • Kan lån betraktas som värdeöverföringar
 • Minskning av aktiekapitalet vid ägarskifte
 • Några frågor om fusion och delning

Frågor och svar om kursen

Ingår flyg och hotell i kurspriset?

Nej, reskostnaden tillkommer.

Här hittar du fler frågor och svar