Aktualitetsveckan – 4 dagar

Aktualitetsveckan innehåller nyhetsuppdateringar och aktuella ämnen inom skatt, moms, redovisning och juridik. Du får kursdagar fyllda med nyheter och aktuella ämnen, ny kunskap, gemenskap med övriga kursdeltagare och inte mindre än sju av våra allra mest uppskattade lärare finns på plats.

Datum 6-10 oktober
Pris 14 900 kr
Ort Cascais
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Kurslokal
Pestana Cidadela Cascais
Praktisk information:

Kursen debiteras utländsk moms (23%) som gäller i Portugal.

Lärare: Anders Lagerstedt, Anita Lehtonen, Marcus Johansson, Pia Hedberg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Programmet för Aktualitetsveckan 2019

6/10 

Resdag
Välkomstmiddag på kvällen.

7/10 

Dag 1 – Redovisning
Kurs 08.30–12.00 och 16.00–19.00

 

Nyheter på normgivningsområdet 

 

 • Nytt allmänt råd om fusioner 
 • Uppdateringar i K2 och K3 
 • Ny lag om bokföring och redovisning i kommunsektorn 

 

Tillämpningsfrågor 

 

 • Nya skattesatser - effekter i redovisningen 
 • Utmaningar i K2 och K3. 
 • Immateriella tillgångar - ett område med många fallgropar 
 • Klurigheter i koncernredovisningen 
 • Omvända förvärv 
 • Filialer  
 • Bokföringslagen 
8/10

Dag 2 – Skatt
Kurs 08.30–12.00 och 16.00–19.00

Skattenyheter 

 

 • 3:12 och generationsskiftet
 • Nytt om bedömningen av kvalificerade aktier i fåmansföretaget samt samma eller likartad verksamhet
 • Nyttan av intern aktieöverlåtelse, andelsbyte samt indragning av aktier. 
9/10

Dag 3 – Moms
Kurs 08.30–12.00. Eftermiddag/kväll ordnas ett tilläggsarrangemang i Lissabon

Momsnyheter

 

 • Nya momsregler 2019 gällande vouchrar 
 • Nya momsregler gällande uthyrning av vårdpersonal 
 • Aktuella rättsfall samt ställningstaganden 2019
 • Internationell handel 
 • Nyheter inom EU 
  – Beslutade regler för distanshandel av varor och tjänster till konsumenter där förändringarna genomförs i två steg, 2019 respektive 2021. 
  –  Införandet av begreppet  ”certified taxable person” 
  – 2022 – “The Final VAT Regime” 
10/10

 Dag 4 – Juridik 
 Kurs 08.30–12.00. Eftermiddag hemresa.

 • Bolagsstämman – några särskilda frågor. 
 • Jävs och majoritetsfrågor på bolagstämma och inom styrelsen. 
 • Beslutsordningen vid väsentliga transaktioner med närstående i Aktiebolag. 
 • Anteciperad utdelning från dotterbolag. 
 • Styrelsens redogörelse gällande vinstutdelning i  Aktiebolag. 
 •  Aktuella rättsfall och ny lagstiftning på området. 

Sagt om kursen

Mycket bra att få aktuella nyheter och bli påmind om andra kunskaper, kände att jag har nytta av samtliga pass i utbildningen, väldigt nöjd! 

Emma Westholm
Auktoriserad revisor, baks & co

Lärare

Pia Hedberg

Skattejurist, Grant Thornton Sweden AB
Pia är skattejurist vid Grant Thornton i Stockholm. Hon är specialiserad på moms och arbetar såväl med svenska som internationella frågeställningar. Pia har också mångårig erfarenhet av utbildningar och undervisar i ett flertal ämnen, främst moms.

Marcus Johansson

Redovisningsspecialist, Aspia
Marcus är redovisningsspecialist och tidigare auktoriserad revisor med 28 års erfarenhet inom redovisning och revision från bl a PwC, Bokföringsnämnden, Aspia och rådet för kommunal redovisning.

Anita Lehtonen

Skattejurist, Carat i Uppsala AB

Anders Lagerstedt

Universitetslektor, Stockholms Universitet
Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.