Aktualitetsveckan 2018 Sitges

Aktualitetsveckan 2018

Aktualitetsveckan innehåller nyhetsuppdateringar och aktuella ämnen inom skatt, moms, redovisning, revision och juridik. Du får under veckan lyssna till experter inom respektive område. 

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
30 september - 7 oktober
14 900 kr
Sitges, ES
Lärare: Anders Lagerstedt, Kerstin Fagerberg, Bengt Skough, Camilla Carlsson, Johanna Wiklund, Pia Hedberg, Maria Bragén
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under Aktualitetsveckan diskuterar vi nyheter och aktuella frågeställningar under fem temadagar inom följande områden:

 • Redovisning
 • Moms
 • Revision/Reko (två grupper)
 • Skatt
 • ABL

Sagt om kursen

Mycket bra att få aktuella nyheter och bli påmind om andra kunskaper, kände att jag har nytta av samtliga pass i utbildningen, väldigt nöjd! 

Emma Westholm
Auktoriserad revisor, baks & co ab, Linköping

Kursen täcker över många områden, man får en allmän uppdatering, det var duktiga föreläsare som kan sin sak och kan förmedla sin kunskap.

Rose-Marie Thorsell
Auktoriserad redovisningskonsult, BDO Mälardalen

Innehåll

Dag 1 Redovisning

Kerstin Fagerberg 
Nyheter på normgivningsområdet

 • Lagstiftning
 • Bokföringsnämnden
 • FARs rekommendationer och uttalanden

Årsbokslut

 • Nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden

Aktuella tillämpningsfrågor

 • Årsredovisnings- och bokföringslagen
 • K3 och K2
 • Ideella sektorn
 • Koncernföretag

Dag 2 Moms

Pia Hedberg 

 • Nyheter på momsområdet 2019
 • Aktuella rättsfall samt ställningstaganden
 • Aktuella momsfrågor – fällor & fel
 • EU:s nya momsreform – vad får den för konsekvenser?
 • Internationell handel - distanshandel

Dag 3 – två grupper

Bengt Skough, Camilla Carlsson, Anders Lagerstedt  och Maria Bragén

Revisionsnyheter
Förmiddagspasset med Bengt Skough koncentreras på revisionsfrågor kopplat till metodik och praktiskt genomförande. Vi tittar lite närmare på fel och brister som uppdagats i tillsynsärenden och kvalitetskontroller samt problemställningar som fångats upp i FAR:s medlemsrådgivning. Exempel på områden som vi belyser är:

 • Revisionsberättelsens utformning
 • Granskning av skatter och avgifter
 • Eftersläpningar i bokföring
 • Intäktsgranskning
 • Kapitaltäckningsgarantier – olika synsätt beroende på situation
  – vid kapitalbrist
  – vid fortsatt drift problem
 • Sen årsredovisning – när bör/kan/ska revisorn avgå?
 • Begränsning i kundkännedom underlättar förtida avgång

eftermiddagspasset blir det revisionsfrågor kopplat till aktiebolagslagen. Anders Lagerstedt och Bengt Skough belyser frågeställningar inom bl.a. följande områden:

 • Revisorn kan i vissa fall behöva avstyrka ansvarsfrihet utifrån att det finns en risk för att en ekonomisk skada har uppstått eller kommer att uppstå på grund av agerande. Det behöver alltså inte ha uppstått en faktisk skada
 • Hur agerar revisorn när bolagsordningen inte följs?
 • Förbjudna lån – nyligen dömdes en företagare till en månads fängelse trots att lånet återbetalts
 • Revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om brott

Nyheter för dig som är redovisningskonsult med Camilla Carlsson och Maria Bragén.
Reko – svensk standard för redovisnings- och lönetjänster

 • Vi berör de väsentliga förändringar i Reko 2018 och framför allt den nya strukturen, där det finns en tydlig koppling mellan ska-krav, kapitel och reko-avsnitt
 • Praktiska frågor och tips om hur Reko kan stödja dig i din konsultroll
 • Dagen varvas med aktuella kundcase kopplat till redovisningsfrågor och Reko

Dag 4 Juridik

Anders Lagerstedt

 • Styrelsens ansvar i aktiebolag. Omfattning och aktuella frågeställningar
 • Är minoritetskyddsreglerna i aktiebolagslagen verkningslösa?
 • Aktieägaravtal eller en mer omfattande bolagsordning? Fördelar och nackdelar
 • Speciella frågor gällande Handelsbolag och Kommanditbolag
 • Nya och aktuella rättsfall på området

Dag 5 Skatt

Johanna Wiklund 

 • Nya skatteregler för företagssektorn
 • Vad händer med fåmansföretagsreglerna?
 • Nyheter på inkomstskatteområdet 2019
 • Andra rättsfall och ställningstagande

Lärare

Maria Bragén

Auktoriserad lönekonsult, Furlands Revisionsbyrå AB

Pia Hedberg

Skattejurist, Grant Thornton Sweden AB
Pia är skattejurist vid Grant Thornton i Stockholm. Hon är specialiserad på moms och arbetar såväl med svenska som internationella frågeställningar. Pia har också mångårig erfarenhet av utbildningar och undervisar i ett flertal ämnen, främst moms.

Johanna Wiklund

Skattekonsult, Grant Thornton Sweden AB
Johanna arbetar som skattejurist på Grant Thornton.

Camilla Carlsson

Auktoriserad redovisningskonsult, FAR AB
Camilla arbetar med redovisningsfrågor på FAR och har varit med och tagit fram Reko. Hon har sedan tidigare arbetat på EY med mindre och medelstora företag i rollen som auktoriserad redovisningskonsult.

Bengt Skough

Revisor, FAR AB
Bengt är godkänd revisor och arbetar på FAR där han ingår i en expertgrupp som bl.a. jobbar med medlemsrådgivning. Han har varit verksam inom branschen sedan 1979 och har under åren skapat sig ett omfattande kontaktnät med FAR:s medlemmar runt om i landet vilket gett honom en bred kunskap och djup förståelse för de aktuella branschfrågor som främst berör mindre och medelstora revisions- och redovisningsbyråer.

Kerstin Fagerberg

Redovisningsexpert, SEB Företag & Privatkunder
Kerstin är redovisningsexpert vid SEB Företag & Privatkunder i Stockholm. Hon arbetade tidigare som redovisningsspecialist vid PwC i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med redovisningsfrågor för företag i de flesta storlekar och branscher. Kerstin har sedan många år föreläst och varit lärare på olika typer av kurser och seminarier och är en uppskattad och erfaren pedagog.

Anders Lagerstedt

Universitetslektor, Stockholms Universitet
Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.

Frågor och svar om kursen

Ingår flyg och hotell i kurspriset?

Nej, reskostnaden tillkommer.

Här hittar du fler frågor och svar

Boka resan till Sitges

Vi anlitar JB Travel för researrangemanget.

Flygtider, hotell och bokning