Ägarledda företags skatter och skattemässiga strategier

En praktiskt inriktad kurs som belyser skattemässiga möjligheter och problem som du kommer i kontakt med i arbetet med ägarledda företag. Vi går igenom gällande och föreslagna skatteregler som uppkommer för bolaget och dess ägare från bolagets bildande till bolagets avveckling.

Datum 13-16 oktober
Pris 15 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Mandana Boss, Ulf Jansson
Datum 13-16 oktober
Pris 15 900 kr
Typ Klassrum online
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Mandana Boss, Ulf Jansson
Fler kurstillfällen

Kursinnehåll

Föreläsningar varvas med grupparbeten

Ombildning av enskild firma till aktiebolag

 • Förutsättningar för skattegynnad inkråmsöverlåtelse
 • Tekniken för överföring av egendom
 • Hur obeskattade reserver hanteras

Fåmansföretag

 • Löpande beskattning av företaget och dess delägare
 • Köp och försäljning av egendom
 • Lån till och från företaget
 • Villkorade och ovillkorade tillskott
 • Underprisöverlåtelse av kapitalbeskattad egendom

Ägarfrågor i fåmansföretag

 • Kommande nyheter och förändringar inom 3:12-området
 • Utdelning och kapitalvinst
 • Begreppet samma och likartad verksamhet
 • Utomståenderegeln - planeringsmöjligheter
 • Övriga skatteeffektiva uttag för ägarna
 • Olika sätt att höja kapitalbasen för framtida utdelningar
 • Utlösen av delägare - inlösen av aktier
 • Andelsbyten - ett sätt att skjuta upp beskattningen

Omstrukturering ur FÅAB-perspektiv

 • Underprisöverlåtelser av näringsbeskattad egendom
 • Underskottsavdrag vid ägarbyte
 • ABL:s låneförbud och omstrukturering
 • Underprisöverlåtelser av fastigheter
 • Paketering av fastigheter – nuvarande och föreslagna regler

Familjerätten och ägarskifte i fåmansföretag

 • Familjerättsliga avtals betydelse vid ägarskifte
 • Äverlåtelse inom familjen genom gåva eller försäljning
 • Gåva och testamente till aktiebolag
 • Fastigheter som ett led i ägarskiftet
 • Olika tekniker för förändringar i ägarkretsen

Aktuella rättsfall och dess betydelse för det ägarledda företaget

Sagt om kursen

Bra kurs som berörde i princip allt som kan bli aktuellt vid beskattning av FÅAB företag.

Hanna Jansson
skattekonsult, Advice Kvarnström Westin Pernholt KB.

Lärare

Ulf Jansson

Auktoriserad skatterådgivare, BDO AB
Ulf är skattejurist och auktoriserad skatterådgivare hos BDO och har under många år arbetat med särskilt inriktning mot ägarledda företag. Ulf har tidigare varit rådman vid skattedomstol.

Mandana Boss

Skatterådgivare, BDO Mälardalen AB
Mandana är skattejurist på BDO Mälardalen i Uppsala. Hon arbetar med allmän företagsbeskattning och är specialiserad inom internationell skatterätt till stora och små ägarledda företag.

Klassrum online

 • Starta kursen under Mina utbildningar.
 • Sändningen är igång kl. 09.15–17.30.
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar.
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in.
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen.
 • För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs.

Kolla om din dator funkar för gå utbildningen online.

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta senast 30min innan kursstart.