Visar 5 träffar på lönekonsult.

 • Förberedelsekurs (inkl. Rekokurs) inför lönekonsultexamen

  Öka dina chanser att klara konsultexamen genom denna anpassade förberedelsekurs. Tvådagarskursen belyser den bredd av områden som kan behandlas på provet. I kursen diskuteras även frågor som berör ställningstaganden i rollen som auktoriserad...
 • Förberedelsekurs (inkl. Rekokurs) inför redovisningskonsultexamen

  Öka dina chanser att klara konsultexamen genom denna anpassade förberedelsekurs. Tvådagarskursen belyser den bredd av områden som kan behandlas på provet. I kursen diskuteras även frågor som berör ställningstaganden i rollen som auktoriserad...
 • Lönekonsultexamen

  Du som vill få titeln Auktoriserad lönekonsult FAR behöver genomföra ett examensprov med godkänt resultat. Examensprovet hålls vid två tillfällen, en gång på hösten och en gång på våren. Provtillfället på våren kan bli inställt om inte...
 • Rekokurs

  Svensk Standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, utges av FAR. Genom Reko svarar FAR för utveckling av god sed vid utförande av såväl redovisnings- som lönetjänster. Den första Reko-standarden gavs ut 2008 och är en erkänd...
 • GDPR – för revisorer och redovisningskonsulter

  Hur påverkas du som revisor eller redovisningskonsult av den nya dataskyddsförordningen, GDPR? I din roll som revisor eller redovisningskonsult behöver du både säkerställa att du själv och byrån hanterar personuppgifter korrekt. Lagen ska började...