Visar 14 träffar på lönekonsult.

 • Så blir du redo för kvalitetskontroll

  Redo för kvalitetskontroll? Vi ger dig tips hur du kan förbereda dig inför en kontroll. Kursen vänder sig till redovisnings- och lönekonsulter och byråer som vill vara förberedda inför en kvalitetskontroll.
 • Förberedelsekurs (inkl. Rekokurs) inför redovisningskonsultexamen

  Öka dina chanser att klara konsultexamen genom denna anpassade förberedelsekurs. Tvådagarskursen belyser den bredd av områden som kan behandlas på provet. I kursen diskuteras även frågor som berör ställningstaganden i rollen som auktoriserad...
 • Förberedelsekurs (inkl. Rekokurs) inför lönekonsultexamen

  Öka dina chanser att klara konsultexamen genom denna anpassade förberedelsekurs. Tvådagarskursen belyser den bredd av områden som kan behandlas på provet. I kursen diskuteras även frågor som berör ställningstaganden i rollen som auktoriserad...
 • Lönekonsultexamen

  Du som vill få titeln Auktoriserad lönekonsult FAR behöver genomföra ett examensprov med godkänt resultat. Examensprovet hålls vid två tillfällen, en gång på hösten och en gång på våren. Provtillfället på våren kan bli inställt om inte...
 • Rekokurs

  Svensk Standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, utges av FAR. Genom Reko svarar FAR för utveckling av god sed vid utförande av såväl redovisnings- som lönetjänster. Den första Reko-standarden gavs ut 2008 och är en erkänd...
 • Förmåner och representation

  En heldag om skattereglerna kring förmåner och representation. Du blir uppdaterad om vilka regler som är aktuella, rättspraxis och Skatteverkets ställningstaganden.
 • Penningtvätt

  I din roll som revisor, konsult eller rådgivare har du skyldighet att planera för att upptäcka, uppmärksamma och rapportera in fall som berör penningtvätt. Onlinekursen ökar din medvetenhet kring detta högaktuella ämne med de senaste lagändringarna.
 • Lön och HR – abonnemang på onlinekurser

  Ny medlemsförmån! I samarbete med Tholin & Larsson erbjuder vi ett abonnemang på digitala kurser inom Lön och HR.
 • Grundkurs i Microsoft Power BI

  Power BI är Microsofts tjänst i business intelligence. Business intelligence handlar om att analysera och sammanfatta data för att skapa en bättre uppfattning om en verksamhet. I kursen lär du dig Power BI:s grundfunktioner samt hur tjänsten...
 • Power Query för Excel – online

  Excelkursen Power Query för Excel är för den som vill fördjupa sina kunskaper inom Excel. Om du vill lära dig hantera stora databaser som ett proffs då är detta kursen för dig. 
 • Pensioner ur ett skatteperspektiv

  Kursen behandlar kopplingen mellan de komplexa områdena pensioner och skatt. Du får fördjupad kunskap beträffande tjänstepensioner, tryggandeformer, direktpension, skattemässig avdragsrätt, särskild löneskatt och avkastningsskatt samt hantering i...
 • Excelkurs fördjupning funktioner – online

  Excelkurs – Fördjupning Excelfunktioner kommer lära dig logiken bakom Excels funktioner och samtidigt vara ditt onlinebibliotek med funktioner att se och repetera när du behöver.
 • Excel Komplett Online

  Excel Komplett  är en Excelkurs riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i Excel, och som snabbt vill utvecklas till en mästare i programmet.
 • Excelkurs fördjupning pivottabeller – online

  Excelkurs – fördjupning pivottabeller är en Excelkurs riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd kring Pivottabeller, och som snabbt vill utvecklas till en mästare med verktyget.  Kursen börjar med grunderna kring en pivottabell och går...